ล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำและลำคลองน้อยใหญ่ล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทุกชีวิต เป็นแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร ในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยในปัจจุบัน มีคลองหลายแห่งที่ขุดขึ้นเพราะเหตุผลนี้ จำนวนคลองที่มากมายนั้นทำให้เราได้รับการขนานนามว่าเป็น "เวนิสตะวันออก"

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ชมความงดงามของกรุงเทพฯ ตลอดทางของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ ไม่ว่าจะเป็นบ้านของชาวบ้านหรือความรู้ในประวัติของสิ่งปลูกสร้างบริเวณนั้น นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นทุ่งนาที่มีต้นข้าวเขียวขจีตัดกับโรงงานอุตสาหกรรมสูงๆ ดึงดูดใจของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิเช่น วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง และสะพานพระราม 8 ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม นักท่องเที่ยวสามารถจองกับทางตัวแทนทัวร์ หรือเช่าเรือได้ที่ ท่าช้าง โทร. (02) 225-6179, (02) 623-6169 ท่าเรืออยู่ใกล้กับ พระบรมมหาราชวัง หรือ ท่าสี่พระยา โทร: (02) 235-3108 ใกล้กับศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ คอมเพล็กซ์

ในช่วงเวลานี้กรุงเทพฯ ได้กลายมาเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและความเป็นอยู่จากเมื่อก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงยามค่ำคืนยังคงมีเสนห์ไม่มีวันหมดไป

แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

เรือให้บริการที่แม่น้ำเจ้าพระยาสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพไปยังจังหวัดนนทบุรี โดยมี 2 บริษัทคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้แก่บริษัท แหลมทองจำกัดมหาชนและเรือด่วนเจ้าพระยา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (02) 623 - 6143

วัดอรุณฯ

เรือด่วนเจ้าพระยา (Chao Phya Express Boats)

:: เรือด่วนประจำทาง-ไม่มีธง (Express Boat - Local Lines)
ให้บริการในเส้นทางท่าน้ำนนทบุรี-วัดราชสิงขร โดยจอดรับ-ส่งทุกท่าเรือ ทั้ง 34 ท่า ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เป็นเรือชั้นเดียว ความจุ 90 คน ขนาดยาว 27 เมตร กว้าง 3.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 9-13 บาท
:: เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม (Express Boat - Orange Flag)
ให้บริการในเส้นทางท่าน้ำนนทบุรี-วัดราชสิงขร โดยจอดรับ-ส่ง 20 ท่า ให้บริการทุกวัน เป็นเรือชั้นเดียว ความจุ 60 คน ขนาดยาว 27 เมตร กว้าง 3.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร อัตราค่าโดยสาร 13 บาทตลอดสาย
:: เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง (Express Boat - Yellow Flag)
ให้บริการในเส้นทางท่าน้ำนนทบุรี-สาทร-ราษฎร์บูรณะ โดยจอดรับ-ส่ง 10 ท่า ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าและเย็นเป็นเรือชั้นเดียว ความจุ 150 คน ขนาดยาว 29.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ลึก 2.2 เมตร อัตราค่าโดยสาร 18 และ 27 บาท
:: เรือด่วนพิเศษ ธงฟ้า (Express Boat - Blue Flag)
ให้บริการโดยจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเพียง 3 ท่าเท่านั้น ได้แก่ท่าน้ำนนทบุรี-ท่าวังหลัง และท่าสาทร เป็นเรือชั้นเดียว ความจุ 40 คน ขนาดยาว 24 เมตร กว้าง 3.5 เมตร ความเร็ว 15 น็อต อัตราค่าโดยสาร 24 และ 34 บาท
:: เรือด่วนพิเศษ ธงเขียวเหลือง (Express Boat - Green & Yellow Flag)
ให้บริการในเส้นทางท่าเรือปากเกร็ด-ท่าน้ำนนทบุรี-สาทร โดยจอดรับ-ส่ง 12 ท่า ในช่วงนนทบุรี-สาทร จะให้บริการเหมือนเรือด่วนพิเศษธงเหลือง ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าและเย็น เป็นเรือชั้นเดียว ความจุ 150 คน ขนาดยาว 29.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ลึก 2.2 เมตร อัตราค่าโดยสาร 12, 18 และ 30 บาท

สองข้างทางของแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวัดที่สวยงามและสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ คริสตจักรนิกายพเรสบิเทียเรียน, กรมอู่ทหารเรือไทย เป็นต้น

:: หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Pottery Village)
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ตั้งอยู่บริเวณสองข้างทางเดินรอบเกาะเกร็ดทั้งด้านซ้าย และด้านขวาของ วัดปรมัยยิกาวาส เป็นหมู่บ้าน ที่ทำเครื่องปั้นดินเผาภาชนะของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระถาง ครก โอ่งน้ำ เครื่องใช้อื่นๆ เป็นแหล่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี สามารถจะชมขั้นตอนต่างๆ ในการทำเครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงวิธีการนำเข้าเตาเผา
:: วัดปรมัยยิกาวาส (Wat Paramal Ylkawat)
เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฎพระเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญ ปัจจุบันอยู่ติดริมแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก ทำให้เจดีย์มีลักษณะเอียงอันเป็นสัญลักษณ์ของวัดมาแต่โบราณ ต่อมาสมัยธนบุรี และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีชาวมอญ ที่อพยพเข้ามาตั้งบ้าน เรือนที่เกาะมากขึ้น วัดแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชน และสถานที่จัดงานประเพณีพิธีกรรมของชาวมอญบนเกาะเกร็ด
:: วัดไผ่ล้อม (Wat Phal Lom)
วัดแห้งนี้สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเกร็ด มีโบสถ์ที่งดงามมาก ลาย หน้าบันจำหลัก ไม้เป็นลายดอกไม้ มีคันทวยและบัวหัวเสาที่งดงามเช่นกัน หน้าโบสถ์มีเจดีย์ ขนาดย่อมสององค์ รูปทรง แปลก ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง แต่องค์ระฆังทำเป็นรูปบาตรคว่ำ มียอดทรงกลม ประดับลายปูน ปั้นอย่างสวยงามมาก คนมอญเรียกวัดนี้ว่า "เพียะโต้"

:: วัดเสาธงทอง (Wat Sao Thong Thong)
พระเจดีย์เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง มีเจดีย์องค์เล็ก เป็นบริวารโดยรอบอีก 2 ชั้น ส่วนด้านข้างโบสถ์มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา อีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงมะเฟือง ภายในโบสถ์มีลายเพดานสวยงามมากเขียนลายทองกรวยเชิงอย่างงดงาม เรือเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.30 น. - 23.00 น. ขึ้นเรื่อจากท่าช้างเรือจะมีทุกครึ่งชัวโมงจนถึงเวลา 11.00 น. เรือจะออกจากท่าต่อเมื่อผู้โดยสารเกือบเต็มลำ อัตราค่าโดยสาร 30 บาท ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีจนถึงที่หมาย นนทบุรี
:: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตเรือพระราช (The Royal Barge National Museum)
ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่ที่ใช้เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 8.30 น. - 16.30 น. เว้นวันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์ ค่าเข้าชม ชาวไทย 5 บาท ชาวต่างชาติ 10 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม
:: วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (Wat Suwannaram)
วัดสุวรรณาราม (วัดสุวรรณ) ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับบางขุนนนท์ เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดทอง" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่า "วัดสุวรรณาราม" สถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ พระวิหารซึ่งมีมุขขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลังกับหมู่กุฏิสงฆ์ที่เป็นเรือนไม้ฝาปะกน เก่าแก่และงดงามมาก
:: วัดศรีสุดารามวรวิหาร (Wat Sriudaram)
รูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นที่นับถือของชาวบ้านโดยทั่วไป พระวิหารเดิมเป็นพระอุโบสถหลังเก่า ดัดแปลงเป็นวิหาร มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาชิรญาณวโรรสโปรดฯ ให้รื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะคล้ายอุโบสถ ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันเป็นพานสองชั้น มีรูปปิ่นประดิษฐานไว้บนพาน หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พระประธานภายในเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และมีพระพุทธรูปทรงเครื่องอยู่รวมกันหลายองค์
:: วัดชลอ (Wat Chalo)
วัดนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโบสถ์เรือหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2300 วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2312 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร พระอุโบสถ "หลังเก่า" กว้าง 8 เมตร ยาว 17 เมตร ลักษณะทรงไทย รูปเรือสำเภาโบราณ ตัวพระอุโบสถตั้งอยู่ในเรือ หน้าบันปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าและสาวก พระประธานในพระอุโบสถหน้าตักกว้าง 3 ศอก 9 นิ้ว สมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยา
:: วัดโพธิ์บางโอ (Wat Pho Bang O)
อยู่ถนนเส้นบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ หรือ หากไปทางน้ำต้องเดินจากท่าเรือเข้าไปประมาณ 200 เมตร เป็นวัดเก่าในสมัยอยุธยา ได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวงเสนีบริรักษ์ พระโอรสในกรม พระราชวังหลัง บนฝาผนัง ซึ่งอยู่ระหว่างหน้าต่าง 10 บาน มีภาพเขียนสีที่น่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับ ปริศนาธรรมฝีมือสกุลช่างชั้นสูงของนนทบุรี
:: บ้านวัดบางอ้อยช้าง (Wat Bang 0l Chang)
พระครูนวพฤโกศล เป็นเจ้าอาวาสแรกของวัดนี้ ได้เป็นผู้ค้นพบขณะเดินทางในจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่าง 1986 รอยพระพุทธบาท ลักษณะหล่อด้วยทองสำริด ขนาด 54 นิ้ว กว้าง 19 นิ้วครึ่ง เป็นโบราณวัตถุทางศาสนาที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี
:: วัดแก้วฟ้า (Wat Kaeo Fa)
ตัวของอาคารนี้ก่อแบบผนังรับน้ำหนักขนาด 5 ห้อง ฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภาด้านหน้ามีพาไล ฝาผนังหุ้มกลอง ก่ออิฐจรตอกไก่ มีประตูด้านหน้า 2 บาน ด้านหลังเป็นผนังทึบ มีช่องเล็ก ๆ หลังพระประธาน 1 ช่อง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 11 องค์ และพระอัครสาวก 2 องค์ รอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายแดง ลวดลายจำหลักตั้งอยู่บนฐานขาสิงห์ มีซุ้มทรงกูบช้างทวิมุขกำแพงแก้วลักษณะบัวหลังเจียด บริเวณทางเข้ากำแพงเป็นหัวเสาเม็ดทรงมัณฑ์อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 1 ช่อง มุมกำแพงแก้วด้านละ 4 มุม มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่นอกกำแพงแก้ว เป็นสถานที่ๆไม่ควรพลาดอีกที่หนึ่ง
:: วัดปราสาท (Wat Prasat)
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ด้วยสถาปัตยากรรมที่สวยงาม ลักษณะของอุโบสถแบบแอ่นเป็นท้องสำเภา ดูอ่อนช้อยงดงาม ตามความเชื่อของคนอยุธยาที่สร้างโบสถ์เพื่อเปรียบเหมือนยาน หรือ เรือ
:: วัดอัมพวัน (Wat Amphawan)
สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ วัดบางม่วง สิ่งที่ น่าสนใจของวัดนี้คือ หอไตรกลางน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง

แม่น้ำเจ้าพระยา

เริ่มต้นที่ ท่าน้ำนนทบุรีมีเรือเมล์วิ่งเส้น นนทบุรี-คลองอ้อม-คลองบางใหญ่ ตั้งแต่ 04.00 น. - 20.00 น. ค่าโดยสาร 6 บาท ใช้เวลา 15 - 20 นาที เรือที่วิ่งเส้นนี้จะไม่ใช่เรือหางยาวทั่วไป แต่จะเป็นเรือท้องแบนที่เวลาวิ่งท้องเรือจะกระแทก พื้นน้ำแรงให้ได้ความรู้สึกสนุกตื่นเต้นไปอีกรูปแบบหนึ่ง

สองข้างทางนั้นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงความสงบของบรรยากาศรอบๆและชีวิตความเป็นอยู่ของคน คลองอ้อมเพราะบ้านทั้งสองด้านของคลองดูเรียบร้อยเป็นพิเศษ

เรือด่วนมิตรเจ้าพระยา ได้เปิดให้บริการพิเศษในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 24.30 น. จาก คลองบางกอกน้อย, บางกรวย, คลองอ้อม และ หยุดให้ชมที่ พิพิธภัณฑ์เรือหลวง ค่าบริการทัวร์นี้อยู่ที่ 100 บาทต่อคน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : (02) 225 - 6179, (02) 623 - 6169

นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือส่วนตัวจากท่าช้างอัตราค่าเช่าอยู่ที่ 400 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง จองล่วงหน้าได้ที่บริษัทมิตรเจ้าพระยาจำกัด ที่ท่าช้าง โทร.(02)225-6179, (02) 623-6169 นอกจากนี้ยังมี ทัวร์สี่พระยา และบริษัทโบทจำกัด ใกล้กับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ คอมเพล็กซ์ โทร. (02) 41 2-0207, (02) 41 2-7644.

:: ตลาดน้ำวัดไทร (Wat Sai Floating Market)
อยู่ในเขตจอมทอง ฝั่งธนบุรี เคยเป็นแหล่งเที่ยวชมวิถีชีวิตทางน้ำ ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต แต่ได้ถูกทิ้งร้างให้ซบเซา เนื่องจากมีถนนหลายสายเกิดขึ้นในพื้นที่ ปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยที่สวยงามอีกครั้งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปตามทางน้ำเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่คลาคล่ำไปด้วยเรือขายสินค้า จากสวนและการซื้อขายสินค้าบนบก

:: ฟาร์มงู (Snake Farm)
35 minutes from ห่างจากตลาดน้ำวัดไทรเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและมีการแสดงโชว์งูเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น.

:: วัดปากน้ำ (Wat Pak Nam)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ ณ ที่ราบลุ่มบางกอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ริมคลองหลวงหรือ คลองบางกอกใหญ่ อันเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวรารามและกลายเป็นลำแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณปากคลองด่าน ที่แยกไปจากคลองบางหลวงอีกทีหนึ่ง ชื่อของวัดจึงถูกเรียกขานตามตำบลที่ตั้งว่า วัดปากน้ำ

:: วัดเกาะ (Wat Ko)
สภาพภูมิประเทศเป็นจุดแยกของคลองมอญออกเป็นสองสาย คือคลองบางเชือกหนังที่แยกไปทางทิศใต้ และคลองบางน้อยที่แยกไปทางทิศตะวันตก จึงทำให้วัดเหมือนตั้งอยู่บนเกาะ เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงวัดได้โดยตรง คงมีเพียงการใช้เส้นทางเรือ และรถจักรยานยนต์ บรรยากาศภายในวัดจึงมีความสงบร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง

:: สวนกล้วยไม้ (Orchid Farms)
สวนกล้วยไม้ในพื้นที่แขวงบางไผ่ ส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณริมคลองทวีวัฒนา และคลองบางเชือกหนังฝั่งบางแค ทุกเช้าชาวสวนจะตัดดอกส่งขายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รอรับซื้อ เพื่อนำไปจำหน่ายยังปากคลองตลาด

:: ตลาดน้ำตลิ่งชัน เปิดให้บริการทุกวัน เสาร์และอาทิตย์ ร้านค้าแผงลอยและร้านค้าบนเรือมีให้บริการอาหารที่หลากหลาย
บริษัทเจ้าพระยาชาร์เตอร์ด จำกัด เปิดให้บริการทุกวันระหว่าง คลองมน - คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่เวลา 02.30 - 12.30 น. ออกจากห้าง ริเวอร์ซิตี้คอมเพล็กซ์ ถนน เจริญกรุง อัตราค่าบริการ 360 บาท ต่อท่าน ราคานี้รวมอาหารและเครื่องดื่มแล้ว โทร. (02) 622-7657-61- 111 ล่องเรือหรูจากกรุงเทพฯไปยังเมืองหลวงอันเก่าแก่และบางปะอิน เป็นที่ตั้งของ พระราชวังฤดูร้อน เปิดให้บริการทุกวัน โดยบริษัทดังต่อไปนี้ :

บริษัทที่ให้บริการ สถานที่ขึ้นเรือ เวลา ราคา
โอเรียนเต็ล ควีน
โทร. (02) 236-0400-20
โรงแรมโอเรียนเต็ล 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
1,800 บาท/คน
ริเวอร์ซันครูส
โทร. (02) 266-931 6, (02) 266-9125-6
ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ คอมเพล็กซ์ 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
1,500 บาท/คน
ฮอไรซัน ครูสก์
โทร. (02) 266-8165-6
โรงแรมแชงกรีลา 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
1,490 บาท/คน
มโนรา 2
โทร. (02) 476-0021-2
มาริออต รอลเยิล การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ แพจเก็จ 2 วัน 308 - 472 ดอล์ล่า/คน
เมขลา
โทร. (02) 256-7168-9
โรงแรม แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ แพจเก็จ 2 วัน 4,800 - 5,600 บาท/คน
เรือด่วนเจ้าพระยา
โทร. (02) 222-5330, (02) 225-3002-3
ท่าเรือมหาราช : ทัวร์นี้รวมถึงการเข้าชมศิลปะพื้นบ้านไทยและศูนย์หัตถกรรม 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
280 บาท/คน
เรือด่วนมิตรเจ้าพระยา
โทร. (02) 225-6179, (02) 623-6169
ท่าช้าง-บางพระ 08.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
280 บาท/คน
บริษัทที่ให้บริการ สถานที่ขึ้นเรือ เวลา ราคา
แดรี่ควีน
โทร. (02) 921-8670-5
ใกล้กับร้านอาหารแดรี่ควีน สะพานพระนั่งเกล้า ไปยังวัดอรุณ 18.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
70 บาท/คน อาหารเย็น แล้วแต่จะเลือกสั่ง
ร้านอาหารขนาบน้ำ
โทร. (02) 433-6611, (02) 424-8453-4
จาก ร้านอาหารขนาบน้ำ สะพานกรุงธนบุรี ไป สะพานพระราม 9 18.00 - 17.00 น.
ทุกวัน
70 บาท/คน อาหารเย็น แล้วแต่จะเลือกสั่ง
ลอยนาวา
โทร. (02) 437-4932, (02) 437-7329
จากท่าเรือ โฮเล็นเต็น ไป ท่าวาสุกรี 18.00 - 20.00 น.
18.00-22.00 น.
วันละ 2 เที่ยว
880 บาท/คน รวม อาหารเย็น
มโนรา 1
โทร. (02) 476-0021-2
จาก มาริออต รอลเยิล การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ไป ท่าวาสุกรี 19.30-22.00 p.m.
ทุกวัน
950 บาท/คน รวม อาหารเย็น
ริเวอร์ไซต์จำกัด
โทร. (02) 434-0090-3
จากโรงแรม ริเวอร์ไซ พล่าซ่าใกล้ สะพานกรุงธนบุรี ไป สะพานพระราม 9 20.00 - 22.30 น.
(อาทิตย์-พฤหัส)
20.30 - 23.00 น.
(ศุกร์-เสาร์)
70 บาท/คน อาหารเย็น แล้วแต่จะเลือกสั่ง
ห้องอาหารยกยอ มารีน่า
โทร. (02) 863-0565, (02) 863-1708
จากร้าน ยกยอ ไป พระราม 9 20.30 - 22.30 น.
ทุกวัน
140 บาท/คน อาหารเย็น แล้วแต่จะเลือกสั่ง

หมายเหตุ: เวลาเปิดให้บริการและราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับบริษัทที่ท่านต้องการใช้บริการก่อนล่วงหน้า


เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร


ขณะนี้กรุงเทพฯ เวลา 02:45  [ eng | ไทย ]
พยากรณ์อากาศในกรุงเทพฯ