บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเชียงใหม่และเชียงราย ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

การเดินทาง

การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์
โดยรถยนต์
การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางดังนี้
เส้นทางที่ 1 : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและนครสวรรค์ จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 117 มุ่งหน้าสู่พิษณุโลกและทางหลวงหมายเลข 11 มุ่งหน้าสู่ลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 695 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 : จากเส้นทางนครสวรรค์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปางและเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งหมด 696 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
การเดินทางโดยรถประจำทาง
การเดินทางโดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถปรับอากาศชั้น 2 ไปเชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2 ทุกวันตั้งแต่ 8.00 - 21.00 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง
โปรดตรวจสอบตารางเวลารถโดยสารประจำทาง
ติดต่อสอบถามตารางเวลาการเดินรถเพิ่มเติม: 0 2936 2852 – 66
สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเลือกใช้รถทัวร์ปรับอากาศแบบไม่ประจำทางได้ แต่รถโดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งสายเหนือมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยกว่า

รถโดยสารประจำทางภายจังหวัดเชียงใหม่
สถานีขนส่งช้างเผือก บริเวณถนนโชตนาจะให้บริการในการขนส่งในพื้นที่ใกล้จังหวัดเชียงใหม่อาทิเช่น แม่ริม, แม่แตง, เชียงดาว, ไชยปราการ, ฝางและแม่อายและรถประจำทางบางคันสามารถไปยังท่าตอนซึ้งอยู่บนสุดของจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 5321 1586, 0 5321 1577

ถ้าต้องการที่จะเดินทางไปจังหวัดไปยังจังหวัดอื่นๆ มีสถานีขนส่งอาเขตเป็นสถานีขนส่งประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะต่อรถไปต่างจังหวัดเช่นสามเหลี่ยมทองคำ, แม่สาย, เชียงแสน, เชียงราย, น่าน, พะเยา, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, พิษณุโลก, สุโขทัย, แม่ฮ่องสอน(ทั้งเส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่), แม่สอด, แม่สะเรียง, ของแก่น, นครราชสีมา(โคราช) และอุดรธานี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 0 5324 2664, 0 5324 6503
โดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเครื่องบิน
มีสายการบินภายในประเทศหลายสายการบินเช่น การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ แอร์เอเชีย ให้บริการทุกวันระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โปรดตรวจสอบ ตารางเวลาเครื่องบิน
โดยรถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟ
มีรถด่วนและรถเร็วแบบนอนไปเชียงใหม่ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 น. – 22.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร: 1690 หรือ 0 2223 7010, 0 2223 7020
สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเชียงใหม่: 0 5324 2094, 0 5324 4795, 0 5324 5363-4
โปรดตรวจสอบตารางเวลารถไฟ

การเดินทางภายในจังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางจากสนามบิน สถานีรถไฟและสถานีขนส่งไปตัวเมือง
การเดินทางโดยรถสองแถว
การเดินทางโดยรถสองแถว
รถสองแถว :
ถ้าต้องการความสะดวกและราคาที่ถูก มีรถสองแถว (รถแดง) คอยให้บริการตลอดเวลา นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบค่าโดยสารได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนใช้บริการ โดยปกติแล้วถ้าหากมีการจองโรงแรมก่อนการเดินทาง โรงแรมจะมีบริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน สถานีรถไฟและสถานีขนส่งจนถึงโรงแรม
การเดินทางในระยะทางใกล้ๆ
  1. สามารถนั่งสามล้อหรือตุ๊กตุ๊ก ราคาประมาณ 20-30 หรือ 50 บาท ขึ้นอยู่กับระยะที่จะไป
  2. แท็กซี่มิตเตอร์ เริ่มต้นที่ 35 บาท
  3. สองแถว (รถแดง) เป็นขนส่งหลักของการเดินทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคาประมาณ 10-20 ขึ้นอยู่ระยะทางที่จะไป
  4. จักรยานสามารถขับขี่ได้บนท้องถนนและหาซื้อได้ตามร้านค้าต่างๆ
  5. มีรถเช่าให้บริการหลายบริษัทเช่น VIS, Budget และ Hertz สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง การกำหนดการเดินทาง หรือใช้บริการรถเช่าจากสนามบินและโรงแรม