บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเชียงใหม่และเชียงราย ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สภาพภูมิอากาศและอุณภูมิ

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 18°50′14″ เหนือ และลองติจูด 98°58′14″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และ 2,565 เมตรที่ดอยอินทนนท์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี กรกฎาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดเชียงใหม่
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
24.5 27.8 31.6 31.4 29.7 28.6 27.1 27.5 26.9 24.8 23.5 27.6
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
0.0 4.3 3.9 46.4 122.7 1.5 470.6 196.2 169.6 0.0 6.1 92.8