เทศกาลและงานประเพณีในจังหวัดชุมพร

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
จังหวัดชุมพร : เทศกาลและงานประเพณี
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2555
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2555
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะ 2555
วันที่จัดงาน: 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่จัดงาน: คลองพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นเทศกาลสำคัญ ของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร สนุกกับการล่องแพไม้ไผ่และแพท่อพีวีซี เล่นน้ำตามแก่งต่างๆ ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำที่ผ่านป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้ผ่านจุด บรรจบของคลองสกกับคลองทรงอันเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำหลังสวน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงส้มหมูสามชั้นกับหยวกกล้วยป่า ไข่หลามยำยอดผักกูด ข้าวที่หุงด้วยกระบอกไม้ไผ่
งานเปิดโลกทะเลชุมพร 2555
วันที่จัดงาน: 23 - 25 มีนาคม 2555
สถานที่จัดงาน: บริเวณหน้าเทศบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอปะทิว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร ร่วมกันจัด "งานโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2555 ณ บริเวณหน้าเทศบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะเล

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ :
กิจกรรมดำน้ำตื้นและน้ำลึกในทะเลชุมพร กิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเลชุมพร ปลุกป่าชายเลน กิจกรรมออกร้านสินค้า อาหารทะเลสด นิทรรศการการท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสงสีเสียง ออกร้านอาหารทะเลเน้นถนนบาร์บีคิวรวมอาหารทะเลทุกชนิด กิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมประกวดภาพถ่าย พร้อมทั้งแพ็คเกจทัวร์โลกทะเลชุมพรราคาพิเศษ ฯลฯ
งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน
งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน
งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน
วันที่จัดงาน: 31 ตุลาคม (ทุกปี)
สถานที่จัดงาน: อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวนซึ่ง มีมากว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) ของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจำนวนมาก หลังเสร็จจากการร่วมทำบุญตักบาตรแล้วก็สนุกสนานด้วยการชมการพายเรือแข่งกัน ซึ่งมีเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปัจจุบันการแข่งเรือดังกล่าวจัดแข่งขันทั้งหมด 5 วัน กิจกรรมหลักคือขบวนแห่พระจากวัดต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและการแข่งเรือในแม่น้ำหลังสวน
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วันที่จัดงาน: 19 - 25 ธันวาคม (ทุกปี)
สถานที่จัดงาน: สนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคมของทุกปี บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (พระบิดาของกองทัพเรือไทย) กิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงภาพและพระราชประวัติ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้และการแสดงในช่วงเวลาค่ำคืน
งานวันผลไม้หลังสวน
วันที่จัดงาน: สิงหาคม (ทุกปี)
สถานที่จัดงาน: อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ของอำเภอหลังสวน กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การประกวดเทพีผลไม้ การประกวดขบวนรถสวยงามที่ประดับด้วยดอกไม้และผลไม้ มหกรรมจำหน่ายผลไม้