โรงแรมชมสินธุ์ หัวหิน ตั้งอยู่บนถนนชมสินธุ์ ถนนที่มีปีระวัติสาสตร์เก่าแก่ใจกลางหัวหิน โรงแรมบริการห้องพักที่ทันสมัย ตกแต่งสไตล์แวนโก๊ะ และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี .

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities