คุ้มหม่อมไฉไล พัทยา เป็นบ้านพักชายหาดที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่มีต่อต้นไม้และของเก่าที่มากด้วยคุณค่า พร้อมกับความรักที่มีต่อบ้านหาดเพื่อใช้เวลาที่มีคุณค่ากับครอบครัว บ้านชายหาดแห่งนี้ได้รับการสร้างในสไตล์สเปนและตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบโบราณ คุ้มหม่อมไฉไล พัทยา เป็นสถานที่พำนักและได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ ท่านจะได้รับการบริการด้วยความเคารพจากพนักงานที่ได้รับการฝีึกอบรมเป็นอย่างดี

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities