โรงแรม ริมปิง วิลเลจ ตั้งอยู่ที่ชุมชนวัดเกตซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ยอดยี่ยมของจังหวัดเชียงใหม่ เขตการค้าของเชียงใหม่ในวันเก่าๆที่ซึ่งคนจากวัฒนธรรมต่างๆอยู่อาศัยด้วยกัน สร้างความเป็นหนึ่งในรูปแบบทางวัฒธรรมของชุมชนทั้งหมดตามที่สะท้อนในรูปบบวิถึวิตและสถาปัตยกรรม หมู่บ้านริมปิงได้กลายเป็นโรงแรมที่เรียบง่ายและสุขสบายด้วยห้องพัก 24 ห้อง และเครื่องอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม นี้เป็นโรงแรมแบบบูติคที่ส่งความรู้สึกชุมชนที่ผ่อนคลายขณะที่ยังคมจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการเพื่อให้วันสุดสัปดาห์อันมหัศจรรย์สำหรับท่าน เนื่องจากเรามีความห่วงใยในมิติทางวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น โรงแรมได้รับการออกแบบด้วยแบบเฉพาะด้านที่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์ในด้านสถาปัตยกรรมรอบพื้นที่ตามที่การออกแบบท้องถิ่นจำนวนมากได้ประยุกต์ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบของหลังคา แผ่นไม้ที่คลุมทางเดิน ประตูรูปแบบล้านนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำแพงซึ่งถูกสร้างด้วยความสูงที่เหมาะสม ซึ่งผนวกโรงแรมและชุมชนไว้ด้วยกันเป็นอย่างดี

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities