โรงแรมไพลิน พิษณุโลก เป็นโรงแรมชั้นนำริมแม่น้ำน่าน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองพิษณุโลก ตัวตึกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำน่านและพิพิธภัณฑ์ชาวแพ

พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการสื่อสารที่สำคัญ โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างทางเหนือ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ พิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยว มีหลายสิ่งให้ได้พบเห็น รวมถึงวัตถุโบราณของเมืองเก่า และเรื่องราวในอดีตอันน่าค้นหา

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities