เลอ ชาร์ม สุโขทัย เป็นรีสอร์ทไทยสมัยใหม่ท่ามกลางสระบัวและสวนป่าเมืองร้อน
รีสอร์ทอันมีเสน่ห์น่าหลงใหลนี้ มีห้องพักใหม่เอี่ยม 40 ห้อง เป็นสไตล์วิลล่าไทยสมัยใหม่
เลอ ชาร์ม สุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของสุโขทัย และอยู่ห่างจากทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกเพียง 1.2 กิโลเมตร

สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อกว่า 700 ปีที่แล้ว เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่กำเนิดขึ้นมานานนับแต่อดีต ได้รับการสืบทอดมาจนเป็นไทยในทุกวันนี้ เพื่อให้โลกประจักษ์เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันน่างดงามในสมัยสุโขทัย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกในปี ค.ศ. 1991

click to enlarge
Amount: Discount:
Payment:
Terms & conditions
  • Hotel facilities
  • Room facilities