เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในหัวหินสำหรับนักท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ธนาคาร
ธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มีธนาคารและจุดแลกเปลี่ยนเงินตราบริการตลอดเส้นทางในหัวหิน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวกสบายที่สุด สำหรับเช็คเดินทางสามารถไปขึ้นเงินสดได้ที่บูธร่วมบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารที่มีบริการด้านต่างประเทศทุกแห่ง เพียงแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเช็ค เช่น หนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น กรณีบัตรเครดิตที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินำมาใช้ในประเทศไทย ต้องทำการแจ้งให้ทางธนาคารที่คุณได้ทำบัตรเครดิตไว้ให้ทราบ เพราะบัตรเครดิตบางประเทศถูกปิดกั้นไม่ให้สามารถนำมาใช้ได้ ดังนั้นต้องทำการแจ้งธนาคารล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการใช้ในภายหลัง

ธนาคารที่ให้บริการในหัวหิน :
ธนาคารกรุงเทพ:
สาขาหัวหิน, 29 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสอบถาม : 0 3251 1717, 0 3251 1818 ตรวจสอบการโอนเงิน 0 2685 7777 หรือ 0 2645 5555
เว็บไซต์ : http://www.bangkokbank.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา:
สาขาหัวหิน, 77/20-23, 29 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสอบถาม : 0 3251 1120, 0 3251 1665
เว็บไซต์ : http://www.krungsri.com

ธนาคารนครหลวงไทย:
สาขาหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เว็บไซต์ : http://www.scib.co.th

ธนาคารกสิกรไทย:
สาขาหัวหิน, 34/3 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสอบถาม : 0 3253 0501-9
เว็บไซต์ : http://www.kasikornbank.com

ธนาคารกรุงไทย:
สาขาหัวหิน, 83/2 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสอบถาม : 0 3251 1812, 0 3251 1307
เว็บไซต์ : http://www.ktb.co.th

ธนาคารไทยพาณิชย์:
สาขาหัวหิน, 7/33 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสอบถาม : 0 3253 2421-4
เว็บไซต์ : http://www.scb.co.th

ธนาคารไทย:
สาขาหัวหิน, 62 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อสอบถาม : 0 3253 2421-4
เว็บไซต์ : http://www.bankthai.co.th

ธนาคารทหารไทย:
สาขาหัวหิน, 226/2 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เว็บไซต์ : http:// www.tmb.co.th

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ข้อมูลด่านตรวจคนเข้าเมือง
หัวหินมีด่านตรวจคนเข้าเมือง ชื่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสิงขร ซึ่งที่ทำการปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 15/62 ถนนเลียบคลองชลประทานหมู่บ้านสมอโพรง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. และปิดในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลที่ให้บริการ
1. การขอวีซ่า (วีซ่าเข้าประเทศ 30 วัน, วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเดินทางผ่านเข้าประเทศ, วีซ่าประเภทธุรกิจหรือวีซ่าครอบครัว)
2. การทำเรื่องขอเดินทางกลับมาในราชอาณาจักรไทย
3. การแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
4. การยื่นหลักฐานการพำนักในประเทศไทย

สำหรับวีซ่าของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน เสียค่าธรรมเนียม 1,900 บาท และหากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเกิน 90 วัน โดยไม่แจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ทราบ ต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีวิซ่าเกิน 90 วันโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ต้องเสียค่าปรับจำนวน 4,000 บาท

เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์
หากมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำในช่วงระหว่างการเดินทางหรือท่องเที่ยวในหัวหิน ข้อมูลเหล่านี้คือเบอร์โทรศัพท์พร้อมข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 191
ไฟฉุกเฉิน 199
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 0 3261 1148
สถานีตำรวจทางหลวง 0 3261 1276, 0 3260 2351
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว 0 3261 1491, 0 3251 2120
กรมการอำเภอ 0 3261 1153
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว อำเภอเมือง 0 3260 2016
 
ข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลหัวหิน 0 3251 1743
โรงพยาบาลซานเปาโล 0 3253 2576-80
โรงพยาบาลกุยบุรี 0 3268 8557 to 8
หัวหิน อินเตอร์เนชั่นแนล โพลีคลีนิค 0 3251 6424
โรงพยาบาลทับสะแก 0 3267 1122
   
หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในหัวหิน
ท่าอากาศยานหัวหิน 0 3252 2305
สถานีรถไฟหัวหิน 0 3251 1073
สถานีขนส่งหัวหิน (รถโดยสารที่นั่งพิเศษ) 0 3251 1654, 0 3251 1651, 0 3251 2543
สถานีขนส่งหัวหิน (รถโดยสารที่นั่งธรรมดา) 0 3251 1230
ตำรวจท่องเที่ยว 0 3251 5995, 1155
สถานีตำรวจภูธร 0 3251 1027, 0 3253 3440
ข้อมูลการท่องเที่ยว หัวหิน 0 3251 1047, 032 532 433
ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน 0 3251 1063
หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในชะอำ
โรงพยาบาลชะอำ 0 3247 1808, 0 3247 1007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ 0 3247 1321
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 2 0 3247 1005-6, แฟกซ์ 0 3247 1502
   
หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในปราณบุรี
โรงพยาบาลปราณบุรี 0 3262 1757, 0 3262 1767
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี 0 3262 2027, 0 3254 2449
   
หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาล 0 3261 1053, 0 3260 1060-4
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ 0 3261 1175
สถานีขนส่ง (รถที่นั่งพิเศษ) 0 3261 1228