สภาพภูมิอากาศ ในหัวหิน ชะอำ

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - หัวหิน, ชะอำ และ ปราณบุรี
เดือนตุลาคม 2559 - เดือนสิงหาคม 2560

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 12°34′7″ เหนือ และลองติจูด 99°57′28″ ตะวันออก

ฤดูที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน (ช่วงมรสุม)
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม


อุณหภูมิขณะนี้
อุณหภูมิ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิเฉลี่ย °C 27.7 28.5 27.5 26.8 27.2 28.8 29.4 29.1 29.6 28.5 29.1 28.4
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย มม. 354.1 25.5 2.9 239.2 4.7 42.7 26.7 234.0 54.0 88.9 82.9 105.1