จังหวัดบึงกาฬ, บึงกาฬ, ข้อมูลจังหวัดบึงกาฬ, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดบึงกาฬ

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูลแนะนำจังหวัดบึงกาฬ
วัดภูทอก
วัดภูทอก
จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดใหม่ที่พึ่งจัดตั้งขึ้นมา แยกจากจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 756 กิโลเมตร ภูมิประเทศของจังหวัดค่อนข้างหลากหลาย ได้แก่ พื้นที่ราบสูง ภูเขา พื้นที่ราบลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้จังหวัดบึงกาฬจะกลายเป็นศูนย์กลางการปลูกยางพารา ที่มีเนื้อที่ถึง 300,000 ไร่ อาจถือเป็นพืชเศษฐกิจหลักของจังหวัด
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ประเทศลาวและแม่น้ำโขง
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ประเทศลาวและ
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ประเทศลาวและจังหวัดหนองคาย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดบึงกาฬไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดหนองคาย 113 กม. จังหวัดอุดรธานี 189 กม.
จังหวัดสกลนคร 133 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองบึงกาฬไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอศรีวิไล 35 กม. อำเภอโซ่พิสัย 58 กม.
อำเภอบุ่งคล้า 39 กม. อำเภอบึงโขงหลง 73 กม.
อำเภอพรเจริญ 47 กม. อำเภอเซกา 88 กม.
อำเภอปากคาด 50 กม.    
เทศกาลและงานประเพณี
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จัดขึ้นช่วง: เดือนพฤษภาคม
สถานที่: อำเภอเมือง
ประเพณีบุญบั้งไฟนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาว จังหวัดบึงกาฬ เชื่อว่าเป็นประเพณีขอฝน ในช่วงฤดูฝนที่กำลังมาถึง ชาวบ้านจะแต่งตัวสีสันสดใส ร้องเพลง เต้นแห่และแบกบั้งไฟ ซึ่งบางบั้งอาจยาวถึง 9 เมตร และประเพณีนี้ยังเป็นการส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ
งานไหลเรือไฟ
จัดขึ้นช่วง: เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
สถานที่: อำเภอชานุมาน
เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวอีสานที่มีมาแต่โบราณ นิยมทำกันในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งทางจังหวัดหนองคายจะทำในคืนก่อนวันออกพรรษาหนึ่งคืน โดยยังคงรักษารูปแบบประเพณีเดิมอย่างเคร่งครัด โดยการสร้างเรือจะใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่นต้นกล้วย ไม้ไผ่ ทำเป็นแพ แล้วมัดไม้เป็นโครงรูปร่างต่างๆ หลายขนาดบางลำยาว 10 วา 12วา หรือ 15วา
งานแห่เทียนพรรษา
จัดขึ้นช่วง: เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
สถานที่: อำเภอชานุมาน
งานประจำปีของจังหวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยหล่อเทียนพรรษาและประดับตกแต่งเทียน อย่างสวยงาม มีการจัดขบวนแห่และการแข่งขันประกวดความสวยงามของเทียนแต่ละต้น
งานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทาน
จัดขึ้นช่วง: เดือนกันยายน
สถานที่: อำเภอเมือง
เนื่องด้วยอำเภอบึงกาฬได้เปลี่ยนสถานณะมาเป็นจังหวัดบึงกาฬในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ 2553 จึงได้จัดงานฉลองจังหวัดใหม่งานแรก ต้นเดือน 10-12 กันยายน 2553 นี้ โดยมีงานแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นงานเฉลิมฉลอง