จังหวัดบุรีรัมย์, บุรีรัมย์, ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลแนะนำจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองอันเก่าแก่ขึ้นชื่อในเรื่องของ ดินแดนภูเขาไฟเมืองไทยและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ชื่อของจังหวัดนี้หมายถึง เมืองแห่งความสุข

นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือ ผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์

จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่าง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ มีพื้นที่ประมาณ 1.75 ล้านไร่ และจำนวณประชากรถึง 1.6 ล้านคน จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมุกดาหาร
» ทิศตะวันออก :ติดต่อกับ จังหวัดสุริทร์
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
» ทิศใต้ : ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และเทือกเขาพนมมาลัยเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสุริทร์ 50 กม. จังหวัดปราจีนบุรี 299 กม.
จังหวัดนครราชสีมา 124 กม. จังหวัดมุกดาหาร 302 กม.
จังหวัดขอนแก่น 230 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอห้วยราช 12 กม. อำเภอหนองหงส์ 60 กม.
อำเภอบ้านด่าน 15 กม. อำเภอพุทไธสง 64 กม.
อำเภอกระสัง 32 กม. อำเภอบ้านกรวด 66 กม.
อำเภอลำปลายมาศ 32 กม. อำเภอชำนิ 70 กม.
อำเภอคูเมือง 33 กม. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 70 กม.
อำเภอสตึก 40 กม. อำเภอปะคำ 78 กม.
อำเภอพลับพลาชัย 40 กม. อำเภอนาโพธิ์ 78 กม.
อำเภอโนนสุวรรณ 40 กม. อำเภอหนองกี่ 83 กม.
อำเภอประโคนชัย 44 กม. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 85 กม.
อำเภอนางรอง 54 กม. อำเภอโนนดินแดง 92 กม.
อำเภอแคนดง 56 กม. อำเภอละหานทราย 100 กม.
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 410 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางและรถไฟ

โดยรถยนต์
ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงสระบุรีเลี้ยวขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 2 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 224 และทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทางหลวงหมายเลข 218 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 410 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกวันวันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงทุกวัน สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี หรือนครราชสีมา-อุบลราชธานี ทั้งที่เป็นขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ผ่านสถานีบุรีรัมย์ทุกขบวน รถดีเซลรางปรับอากาศจะใช้เวลาเดินทางน้อยกว่ารถยนต์มาก
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ
เครื่องบิน
เที่ยวบิน กรุงเทพฯและบุรีรัมย์ มี 2 สายการบินที่เปิดให้บริการ การบินไทยกับสายการบิน นกแอร์
ตรวจสอบตารางเวลาการบิน