สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์, ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Culture Center )
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งที่จะค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำพิธีเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2536 และ
เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันในเวลาราชการ วนอุทยานเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง (Khao Kradong Park)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ครั้งหนึ่งเคยเป็นภูเขาไฟโบราณ มีซากปากปล่องภูเขาไปลักษณะเป็นแอ่งน้ำ เล็ก มีน้ำขังตลอดปี อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 6 กิโลเมตร บนทางสายบุรีรัมย์ประโคนชัย วนอุทยานแห่งนี้ มีพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่น่าศึกษาหลายชนิด สามารถขึ้นได้ 2 ทางคือ ทางรถยนต์เป็นถนนคอนกรีต ซึ่งมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ สร้างเรียงรายอยู่เป็นระยะ ๆ และทางบันไดยอดสูงสุดประมาณ 265 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนภูเขาเป็นที่ประดิษฐาน ของพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์และมีปรางค์กู่โบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอยู่ด้วย วนอุทยานแห่งนี้อยู่ในความดูแลของหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมทุกวันหยุดสุดสัปดาห์มากมาย สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลห้วยราช การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ประมาณ 15 กิโลเมตร มีทางลูกรังแยกซ้ายไปประมาณ 2 กิโลเมตร เขตสวนนกนี้ ได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด ซึ่งมีทั้งนกท้องถิ่นและนกที่อพยพมาจากประเทศแถบหนาว บริเวณสวนนกมีต้นไม้ร่มรื่น และมีศาลาริมอ่างเก็บน้ำสำหรับพักผ่อนและชมชีวิตความเป็นอยู่ของนกในบริเวณนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (Huay Jarake Mak Reservoir)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ปัจจุบันเป็นสถานที่ราชการของโครงการชลประทานและที่ทำการประปา อยู่ในท้องที่ตำบลเสม็ด บนเส้นทางสาย บุรีรัมย์-ประโคนชัย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10-13 กิโลเมตร ลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ และร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นทั่วทั้งบริเวณ จึงเป็นสถานที่พักผ่อนที่นิยมมากอีกแห่งหนึ่งของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
อ่างเก็บน้ำกระโดง (Kradong Reservoir)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ด้านหน้าของภูเขาไฟกระโดง มีทางแยกซ้ายมือก่อนจะถึงเขากระโดง เพื่อเข้าไปยังค่ายลูกเสือ "บุญญานุศาสตร์" และสวนสัตว์ บริเวณอ่างเก็บน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดี มากอีกแห่งหนึ่ง และจากจุดนี้สามารถมองเห็นองค์พระสุภัทรบพิตรบนยอดเขากระโดงได้
อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม (Thung Laem Reservoir)
สถานที่ตั้ง : อำเภอนางรอง
อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 24 ห่างจากอำเภอนางรอง 4 กิโลเมตร ระหว่างทางไปปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เป็นจุดแวะพักริมทาง มีศาลาริมน้ำรับลมเย็นสบาย และในฤดูแล้งมีฝูงนกเป็ดน้ำจำนวนมากมายอาศัยอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ด้วย สถานที่ตั้ง : อำเภอนางรอง
ตั้งอยู่แยกจากอนุสาวรีย์เราสู้ไป 200 เมตร เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ เขื่อนลำนางรองเป็นเขื่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื่อน สำหรับชมทัศนียภาพ และมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ นอกจากเขื่อนนี้จะเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรแล้ว ยังได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อ่างเก็บน้ำที่สามารถว่ายน้ำได้ ล่องเรือชมฝูงนกเป็ดน้ำ สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านกรวด
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อด้วยทางสายประโคนชัย-บ้านกรวด ทางหลวงหมายเลข 2075 เดินทางตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต่อด้วยทางสายประโคนชัย-บ้านกรวด ทางหลวงหมายเลข 2075 เดินทางเลยบ้านกรวดไปทางละหานทราย 6 กิโลเมตร มีแยกซ้ายเข้าแหล่งหินตัดอีก 2 กิโลเมตร ทางราดยางตลอดสาย

แหล่งหินตัดนี้ เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอม ตัดเอาไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ ทั่วบริเวณมีหินทรายก้อนใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ทั่วไป บางก้อนยังมีร่องรอยสกัดหินปรากฏอยู่ นอกจากนั้น บริเวณนี้ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดสวนธรรมศิลา ได้รับการดูแลและปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดสวยงาม และมีทางเดินจากแหล่งหินตัดไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเกาะน้อย (Nong Ko Noi Handicrafts Village)
สถานที่ตั้ง : อำเภอสตึก
หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเกาะน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองเกาะน้อย ตำบลสตึก ชาวบ้านที่นี่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจนสามารถผลิตงานหัตถกรรมต่างๆ จากกกได้สวยงาม เช่น กระเป๋าถือสตรี กระเป๋าเอกสาร และแฟ้มเอกสาร เป็นต้น สถานที่ตั้ง : อำเภอนาโพธิ์
การเดินทางใช้เส้นทางสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ทางหลวงหมายเลข 2074 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 202 บริเวณกิโลเมตรที่ 21 มีทางแยกเข้าตัวอำเภอนาโพธิ์ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เป็นแหล่งทอผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานทั้งรูปแบบ วิธีการผลิต ลวดลาย การให้สี จากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากศูนย์ศิลปาชีพฯ มีผ้าไหมหลากหลายรูปแบบให้ซื้อจำนวนมาก
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป (Royal Factory)
สถานที่ตั้ง : อำเภอโนนดินแดง
สมัยก่อนตำบลโนนดินแดงเป็นสถานที่ซึ่งมีคนไทยซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา อพยพไปอยู่กันมากเนื่องจากผลของสงคราม มีสภาพเป็นอยู่ที่แร้นแค้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎร นอกจากสวัสดิการทางด้านต่าง ๆ แล้ว ได้มีการจัดตั้ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อรับซื้อผลผลิตการเกษตร ได้แก่ มะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อนในราคาประกันจากเกษตรกรใน จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4460 6107 , 0 4460 6205