จังหวัดชัยภูมิ, ชัยภูมิ, ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดชัยภูมิ

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนกับสู่จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคอีสานและ ที่ 8 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 12,778.3 ตารางกิโลเมตรหรือ 7986,429 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตรหรือขับรถใช่เวลาประมาณ 3 ชั่มโมง 30 นาที

พื้นที่โดยส่วนมากของจังหวัดชัยภูมิ้เป็นป่าและภูเขาเป็นดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวงาม สายน้ำตกชุ่มฉ่ำยามหน้าฝน ผืนป่าอันกว้างใหญ่อุดมที่ภูเขียวแหล่งรวมความหลากหลายของธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมอหินขาว คือกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกัน เมื่อเรามาถึงมอหินขาว ก็จะถึงกลุ่มหินชุดแรกคือ "เสาหิน 5 ต้น" เป็นหินที่มีความสูงประมาณ 12 เมตร จำนวนหนึ่งใน 5 มีต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ขนาด 22 คนโอบ เสาหิน 5 ต้นนี้นับเป็นเสาหินที่เด่นที่สุดและเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวมอหินขาวซึ่งมีความสวย และเป็นที่รู้จักมากในหมู่นักท่องเที่ยว ชัยภูมิ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยภูเขาที่มีความยาวจากตะวันออกไปจนถึงตะวันตกซึ่งประกอบด้วย ภูหยวก ภูอีเฒ่า ภูลานคา ภูพังเหยและเชื่อมต่อกับภูพระยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองชัยภูมิ ปรากฏในทำเนียบแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมาผู้คนได้อพยพ ออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่นต่อมาเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อการกบฏ ยกทัพเข้ามาหมายจะตีกรุงเทพฯ โดยหลอกหัวเมืองต่างๆ ที่เดินทัพมาว่าจะมาช่วยกรุงเทพฯ รบกับอังกฤษ จนกระทั่งเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดเมืองนครราชสีมาได้เมื่อปี พ.ศ. 2369 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งต่อมาเมื่อความแตกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมา เพื่อนำไปยังเมืองเวียงจันทร์ เมื่อไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์ หญิงชายชาวเมืองที่ถูกจับโดยการนำของคุณหญิงโม ภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมาได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ พระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโมตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จนแตกพ่ายไป ต่อมาได้สร้าง ศาลาพระยาภักดี (แล) ไว้อยู่ห่างจากตัวเมืองไป 3 กิโลเมตร จังหวัดชัยภูมิ
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดขอนแก่น
» ทิศใต้ : ติดกับจังหวัดของแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
» ทิศตะวันอก : ติดกับจังหวัดนครราชสีมา
» ทิศตะวันตก : ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดชัยภูมิไปยังจังหวัดใกลัเคียง
จังหวัดนครราชสีมา 112 กม.
จังหวัดขอนแก่น 127 กม.
จังหวัดลพบุรี 237 กม.
จังหวัดเพชรบูรณ์ 254 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองชัยภูมิไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบ้านเขว้า 13 กม. อำเภอบำเหน็จณรงค์ 58 กม.
อำเภอเนินสง่า 30 กม. อำเภอบ้านแท่น 80 กม.
อำเภอหนองบัวระเหว 33 กม. อำเภอภูเขียว 80 กม.
อำเภอคอนสวรรค์ 38 กม. อำเภอภักดีชุมพล 85 กม.
อำเภอจตุรัส 40 กม. อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กม.
อำเภอเก้งคร้อ 45 กม. อำเภอเทพสถิต 105 กม.
กิ่งอำเภอซับใหญ่ 50 กม. อำเภอคอนสาร 125 กม.
อำเภอหนองบัวแดง 53 กม.    
จังหวัดชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปเป็นระยะทางร่วม 342 กิโลเมตร
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านรังสิต วังน้อย จนถึงสามแยกจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กิโลเมตร
จากนครราชสีมาใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนสายมิตรภาพ) ผ่านตำบลเจ้าโฮ หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอ นนไท ขับต่อไปจะเจอสี่แยกที่ ตำบลบัวกอก อำเภอจตุรัส จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 เขาสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 119 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปยังชัยภูมิทุกวัน โดยต้องขึ้นรถขบวนที่เดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ขบวนกรุงเทพฯ-หนองคาย แล้วลงที่สถานีบัวใหญ่ จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปอีก 51 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 1690, 0 2223 7010-20 หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th
โดยเครื่องบิน
ไม่มีเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิโดยตรง แต่ท่านสามาถเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปลงที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดขอนเก่น จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตืมได้ที่ : 1566, 0 2628 2000 งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล (The annual Chao Poh Phraya Lae Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมกราคม
งานเริ่มขึ้นวันที่ 12-20 มกราคมของทุกปี ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาและ และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิพิธีบวงสวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม การออกร้านนิทรรศการจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และกิจกรรมต่างๆ มากมายประกอบไปด้วย การเดินแฟชั่นผ้าไหม การแข่งขันการประกวดวาดภาพ การแข่งขันประกวดผ้าไหม การประกวดธิดาพญาแล การแดสงดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตอมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 0 4481 1573
งานรำผีฟ้า (The Ram Phi Fah traditional dance)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
งานนี้เริ่มต้นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เดือนเมษายน ของทุกปี ณ วัดศิลาอาศน์ (ภูพระ) กิจกรรมภายในงานมี ขบวนรำวงกลุ่ม รำบวงสรวง ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 5 ในตอนเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

ปกติการรำผีฟ้าเป็นการรำเข้าทรงเพื่อเป็นการักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้าน โดยมีการร่ายรำบูชาแถนหรือผีฟ้า แต่การรำผีฟ้าที่ภูพระแตกต่างไปจากการรำผีฟ้าที่อื่นๆ ตรงที่เหล่าบรรดา "นางทราง" หรือ "ผีฟ้า" ทั้งหลาย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้าองค์ตื้อ ที่ภูพระจะมาร่วมชุมนุมกันกราบไหว้ในเทศกาลสงกรานต์ มีการรำบวงสรวงที่เรียกว่า "รำผีฟ้า" เพื่อเป็นการเซ่นสรวงที่พระเจ้างองค์ตื้อได้ดลบันดาลความร่มเย็น
งานบุญเดือน 6 (สักการะเจ้าพ่อพญาแล)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษาภาคม
งานเริ่มต้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เดือน พฤษภาคม ของทุกปี ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแลบริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า งานบุญเดือน 6 อันเป็นการรำลึกถึง คุณงานความดีของเจ้าพ่อพญาแล โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อและขบวนแห่งานบุญเดือน 6 ของตำบลต่างๆ อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดหลานปู่แล การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงมหรสพ วงดนตรีลูกทุ่งและสตริง