จังหวัดกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์,อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอนามน อำเภอคำม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน ครอบคุลมพื้นที่ 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพานทางตอนบนของจังหวัด ขณะที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ภูเขาป่าผลัดใบ » ทิศเหนือ: ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนครและนครพนม
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหาร
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45 กม. จังหวัดสกลนคร 128 กม.
จังหวัดมหาสารคาม 45 กม. จังหวัดอุดรธานี 193 กม.
จังหวัดของแก่น 76 กม. จังหวัดนครพนม 220 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอกมลาไสย 13 กม. อำเภอห้วยผึ้ง 59 กม.
อำเภอยางตลาด 16 กม. อำเภอหนองกุงศรี 62 กม.
อำเภอสหัสขันธ์ 22 กม. อำเภอกุฉินารายณ์ 80 กม.
อำเภอฆ้องชัย 26 กม. อำเภอสามชัย 85 กม.
อำเภอดอนจาน 32 กม. อำเภอคำม่วง 85 กม.
อำเภอร่องคำ 38 กม. อำเภอนาคู 88 กม.
อำเภอนามน 42 กม. อำเภอเขาวง 98 กม.
อำเภอสมเด็จ 42 กม. อำเภอท่าคันโท 109 กม.
อำเภอห้วยเม็ก 48 กม.    
จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 519 กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทาง กรุงเทพพฯ - จังหวัดสระบุรี - จังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) - จังหวัดมหาสารคาม (ทางหลวงหมายเลข 209) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง จังหวัดสระบุรี - จังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2 ) ถึงบ้านหนองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว เปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 209 มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 519 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
Kalasin มีรถโดยสารของบริษัทขนส่ง (บขส.) เปิดให้บริการทุกวัน มีทั้งรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกๆ 40 นาที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 0 2936 1972, 0 2936 2841 หรือเว็บไซต์ : www.transport.co.th
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง ไม่มีรถไฟไปจังหวัดกาฬสินธุ์โดยตรง แต่สามารถขึ้นรถไฟไปจังหวัดขอนแก่น จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถด่วนและธรรมดาให้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444
สถานีรถไฟขอนแก่น : 0 4322 1112 เว็บไซต์ : www.railway.co.th. การบินไทย ยังไม่เปิดเที่ยวบินไปจังหวัดกาฬสินธุ์โดยตรง แต่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 1566 , 0 2280 0060, 0 2628 2000 เว็บไซต์ : www.thaiairways.com งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ : อำเภอเมือง จังหหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดได้กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน, การจัดแสดงศาลาวิจิตรแพรวา และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), การจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์และเครื่องเสียง, การจัดประกวดวงดนตรีโปงลาง, การประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชน, การแสดงโปงลางเยาวชน, การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ, การรณรงค์และประกวดอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และนวดแผนไทย, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การออกร้านมัจฉากาชาดและการออกสลากรางวัลกาชาด สถานที่ : โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหหวัดกาฬสินธุ์
งานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหมจะจัดขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหหวัดกาฬสินธุ์ ขบวนแห่ผ้าไหมแพรวา การประกวดผ้าไหมแพรวา การจัดแสดงการสาธิต และจำหน่ายหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงโปงลางและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การประกวดรถสกายแล็ปงานราตรีแพรวาเพื่อการกุศล การสาธิตและจำหน่ายสินค้า OTOP เทศกาลอาหารกาฬสินธุ์