จังหวัดขอนแก่น, ขอนแก่น, ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดขอนแก่น

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลแนะนำจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภาคอีสานแล้ว ยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองครบครัน ทั้งที่พักหลายระดับและบริการต่างๆ จำนวนมาก มีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และด้านอื่นๆ หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบิน

จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 15 ของประเทศ มีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะสูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำพอง

จังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่าน อำเภอซำสูง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอหนองนาคำ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอโนนศิลา

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดมหาสารคาม 87 กม. จังหวัดนครราชสีมา 199 กม.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 97 กม. จังหวัดเลย 217 กม.
จังหวัดอุดรธานี 121 กม. จังหวัดบุรีรัมย์ 223 กม.
จังหวัดหนองบัวลำภู 142 กม. จังหวัดเพชรบูรณ์ 235 กม.
จังหวัดชัยภูมิ 142 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบ้านแฮด 18 กม. อำเภอภูเวียง 68 กม.
อำเภอบ้านฝาง 22 กม. อำเภอแวงใหญ่ 72 กม.
อำเภอพระยืน 30 กม. อำเภอพล 74 กม.
อำเภอซำสูง 39 กม. อำเภอโคกโพธิ์ไชย 75 กม.
อำเภอน้ำพอง 43 กม. อำเภอเวียงเก่า 78 กม.
อำเภอบ้านไผ่ 44 กม. อำเภอเปือยน้อย 80 กม.
อำเภอหนองเรือ 45 กม. อำเภอหนองนาคำ 80 กม.
อำเภออุบลรัตน์ 50 กม. อำเภอชุมแพ 82 กม.
อำเภอชนบท 55 กม. อำเภอหนองสองห้อง 96 กม.
อำเภอโนนศิลา 58 กม. อำเภอแวงน้อย 96 กม.
อำเภอมัญจาคีรี 58 กม. อำเภอภูผาม่าน 109 กม.
อำเภอเขาสวนกวาง 59 กม. อำเภอสีชมพู 114 กม.
อำเภอกระนวน 66 กม.    
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 ให้แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่น
โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูทดอทคอม www.thairoute.com

โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดขอนแก่นทุกวัน ทั้งรถเร็วและรถด่วน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 เว็บไซต์ www.railway.co.th
โดยเครื่องบิน
บมจ. การบินไทย เปิดบริการเที่ยวบินถึง ขอนแก่นทุกวัน กรุงเทพฯ ติดต่อ 0 2535 2081-2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2280 0080 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน ของทุกปี บริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่น ความสำคัญ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อชุมนุมสังสรรค์ของชาวขอนแก่น ในงานนี้จะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสี เพื่อประกวดความสวยงามและแนวคิดสร้างสรรค์ จุดเด่นของงานจะเป็นความงามของขบวนรถบุปผาชาติเสียงเพลงและสาวงาม ขอนแก่น
งานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว
จัดขึ้นช่วง : เดือนธันวาคม
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คำว่า "เสี่ยว" หมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนสนิท ที่เกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเหมือนญาติสนิท บางทีเรียกว่า "เพื่อนตาย" ก็มีจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนชาวอีสานทุกคนได้ร่วมใจผูกเสี่ยว เพื่อสร้างสัมพันธภาพแห่งความรัก ความผูกพันสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน
เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน6) ณ วัดเจติยภูมิ เป็นงานเฉลิมฉลองพระธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง