สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร, ที่เที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดมุกดาหาร
ศาสนสถาน (Religious Site)
พระพุทธสิงห์สอง (Phra Phuttha Sing Song)
ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
พระพุทธสิงห์สองเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ วัดศรีบุญเรือง หรือ บ้านใต้ ถนนสำราญชายโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในวันสงกรานต์ของอำเภอเมืองมุกดาร ชาวอำเภอเมืองมุกดารหารได้กระทำพิธีอัญเชิญพระพุทธสิงห์สองจากพระอุโบสถวัดศรีบุญเรืองแห่รอบเมือง แล้วนำไปประดิษฐานบนแท่นที่จัดได้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอ และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ทรงน้ำพระ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้ากว้าง 2.20 เมตร และสูงถึง 2 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง โรงแรมใน มุกดาหาร สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่บนถนนสองนางสถิตย์เชื่อกันว่าสร้างได้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับเมืองมุกดาหาร ชาวเมืองมุกดาหารถือว่าศาลนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาคุ้มครองเมืองมุกดาหาร มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และนอกจากนี้ยังมีการทำพิธีกราบไหว้สักการะบูชา ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุ่งเมืองในทุกปีอีกด้วย ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บนถนนสำราญชายโขงใกล้ติดกับแม่น้ำโขงใกล้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับศาลเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองและเป็นที่นับถือของชาวจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีทั้งสองศาลพร้อมกันในทุกวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ศาลเจ้าพ่อฟ้ามุ่งเมืองและศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
วัดภูดานแต้ (Phu Dan Tae Temple)
สถานที่ตั้ง : อำเภอนิคมคำสร้อย
จากตัวเมืองมุกดาหารไปเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร บนทางหลวงเบอร์ 212 เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน และด้านหน้าของพระพุทธรูปยังมีพระสงฆ์อีก 5 รูปนั่งอยู่ด้านหน้าพระพักตร์ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆง่ายต่อการมองเห็น
วัดสองคอน (Wat Song Khon Sanctuary)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหว้านใหญ่
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองออกมา 40 กิโลเมตร มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงรจากวัดนี้สามารถมองเห็นประเทศลาวได้ วัดแห่งนี้ยังเป็นที่สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีบุญราศีทั้ง 7 ซึ่งได้สละชีพเพื่อสืบศาสนา ตัวโบสถ์เป็นกระจกใส่พื้นปูด้วยหินอ่อน
วัดมโนภิรมย์ (Wat Mano Phirom)
สถานที่ตั้ง : อำเภอหว้านใหญ่
สร้างขึ้นโดยช่างสถาปัตยกรรมจากนครเวียงจันทน์ ที่วัดมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น วิหาร พระอุดบสถ พระพุทธรูป และซุ้มบันไดโบสถ์ ที่เก่าแก่ วัดนี้ได้มีการสร้างสองช่วงในระหว่าง พ.ศ. 2230-2296 ด้านในของวิหาร์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นนาคปรกปางมารวิชัย และได้ประกาศขึ้นทะเบียนวิหารวัดมโนภิรมย์ในราชกิจจานุเบกษา อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร หรือ ภูผาเทิบ (Mukdahan National Park or Phu Pha Therb )
ภูผาเทิบ สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรับบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกสวยงามนานาชนิด สภาพป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา มีปากฏการร์และธรรมชาติที่สวยงาม คือ หินมีลักษณะหรือรูปทรลแปลกๆ เป็นภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้ มีกลุ่มหินประกอบด้วยหินรูปร่างลักษณะต่างๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตรพิสดาร บนลานหินกว้างและยาวเป็นสวนหินเปรียบเสมือนประติมากรรมธรรมชาติ หินบางก้อนมีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไอพ่น รอบเท้าบู้ท เก๋งจีน มงกุฎ และคล้ายสถูป เป็นต้น ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี ตลอดจนมีสัตว์ป่านานชนิด ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 30,312.5 ไร่ หรือ 48.5 ตารางกิโลเมตร
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
ภูนางหงส์ (Phu Nang Hong)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีหินธรรมชาติเป็นรูปคล้ายหงษ์ขนาดใหญ่อยู่กลางลานหินกว้าง และมีก้อนหินขนาดใหญ่วางทับกันเป็นรูปร่างและสีต่าง ๆ กันอีกมากมายที่จะทำให้ท่านหลงไหล อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

ถ้ำฝ่ามือแดง หรือ ถ้ำปาล์มแดง (Fah Mue Daeng /Red Palm Cave)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ภูผาเทิบเหมือนกับกำบังหินลักษณะของถ้ำเป็นเพิงหินยาว ภายในฝาผนังถ้ำมีรูปมือประทับอยู่ 10 มือ และรูปคนยืนจำนวน 6 คน เขียนด้วยสีแดง เชื่อกันว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 5,000 ปี

ภูมโนรมย์ (Phu Manorom)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 5 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางมุกดาหาร-ดอนตาลซึ่งมีศาลาที่พัก และรอยพระพุทธบาทจำลองลึก 1 เมตร เมื่ออยู่บนยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสวันเขตของประเทศสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูถ้ำพระ (Phu Tham Phra)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
มีการเล่ากันต่อมาว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยมีหมู่บ้านขอมอาศัยอยู่มาก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานหนีภัยธรรมชาติ จึงนำพระพุทธรูปที่ตนบูชาสักการะ ไปเก็บไว้ที่ถ้ำแห่งนี้ประกอบไปด้วย พระเงิน พระนาก พระทองคำ พระหยก พระว่านและพระไม้ ปัจจุบัน พระพุทธรูปที่มีค่าสูญหาย คงเหลือเฉพาะพระที่แกะสลักด้วยไม้เท่านั้น ที่นี้ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของน้ำตกที่สวยงามคือ น้ำตกภูถ้ำพระเช่นกัน

การเดินทาง จากตัวจังหวัดมุกดาหารใช้ทางหลวงหมายเลข 2034 ประมาณ 15 กิโลเมตรไปทาง อำเภอดอนตาล แล้วเลี้ยวขวาตามถนนลาดยางอีก 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

สถานที่ตั้ง : อำเภอนิคมคำส้อย
วนอุทยานภูหมูภูหมูเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 212 แล้วเลี้ยวเข้าตรงหลักกิโลเมตร 128-129 แยกซ้ายเข้าไป 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากระดับน้ำทะเล 353 เมตร บนยอดเนินเป็นที่ราบกว้างขวางมีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ. 2523 เดิมบนภูหมูนี้เป็นป่าที่หมูป่าอาศัยอยู่มาก จากยอดเนินภูหมูมองลงมาจะแลเห็นทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหารได้เป็นอย่างดี หอคอยมุกดาหาร หรือ หอแก้วมุกดาหาร (Mukdahan Tower)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
หอคอยแห่งนี้มีความสูงถึง 65 มตรเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 6 เมตรส่วนด้านล่างของหอคอยเป็นอาคาร 2 ชั้น บนยอดสุดของหอคอยเป็นที่ตั้งของลูกแก้วมุกดาหารมีลักษณะกลมสีขาวหมอกมัว ทำจากประเทศเยอรมนี มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร การขึ้นไปชมจะมีลิฟต์และบันไดเวียนอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง การเดินทางไปน้ำตกแห่งนี้ใช้ทางหลวงหมายเลข 2042 สามารถเล่นน้ำได้ที่นี้ เปิดให้บริการทุกวัน
หอยสมัยหิน (Stone-Age Conch Shell)
หอยสมัยหิน อำเภอเมือง : อำเภอเมือง
หอยสมัยหินมีลักษณะคล้ายๆกับห้อยสังข์คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 27 ล้านปีมาแล้ว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล สถานที่ตั้ง : อำเภอนิคมคำสร้อย
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็กตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่เหนือวนอุทยานภูหมู บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำจะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ สถานที่ตั้ง : อำเภอหว้านใหญ่
การเดินทาง ใช้เส้นทางมุกดาหาร-ธาตุพนมไปตามทางหลวงหมายเลข 212 แก่งกะเบาเป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี ในฤดูแล้งน้ำลดจนเห็นแท่งหินและหาดทรายสวยกว่าฤดูอื่น ๆ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (The Thai-Lao Checkpoint)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
จุดที่น่าสนใจอีกทีหนึ่งคือ สะหวันนะเขตอยู่ในประเทศลาวเป็นโบราณสถานที่บรรจุศิลปะ ลวดลายอันเก่าแก่แบบขอมไว้เชื่อกันว่าสร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 และมีแหล่งที่เที่ยวมากมายได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์, ตลาดสิงคโปร์, วัดเจ้า, ถนนสีเมือง และอีกหลายสถานที่ ด่านเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึง 17.00 น. สามารถติดต่อสอบถามจากบริษัทนำเที่ยวได้ที่นั้น
กลองมโหระทึก (Bronze Drum)
สถานที่ตั้ง : อำเภอดอนตาล
เป็นกลองที่มีอายุไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 ปี และเป็นกลองที่พวกข่าและขอมโบราณชอบเก็บสะสมไว้ ค้นพบในปี พ.ศ. 2481 ที่บริเวณตลิ่งแม่น้ำ โขงที่น้ำเซาะพังตรงบ้านนาทามตั้งอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ใกล้ที่ว่าการอำเภอดอนตาล กลองมโหระทึกเป็นกลองสัมฤทธิ์หน้าเดียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 86 เซนติเมตร ตัวกลองยาว 90 เซนติเมตร