จังหวัดหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู, ข้อมูลจังหวัดหนองบัวลำภู, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดหนองบัวลำภู

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

ข้อมูลแนะนำจังหวัด หนองบัวลำภู
ข้อมูลแนะนำจังหวัดหนองบัวภู
จังหวัดหนองบัวลำภูได้กลายมาเป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มีพื้นที่ทั้งหมด 3,859,626 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับจังหวัดอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง นอกเหนือจากนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูยังมีประวัติยาวนานถึง 900 กว่าปี เพราะสมัยก่อนเคยเป็นดินแดนของเวียงจันทร์

จังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเลย
ระยะทาง :
ระยะทางจากจังหวัดหนองบัวลำภูไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุดรธานี 46 กม.
จังหวัดหนองคาย 96 กม.
จังหวัดเลย 102 กม.
จังหวัดขอนแก่น 110 กม.
จังหวัดชัยภูมิ 175 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองหนองบัวลำภูไปอำเภอต่างๆ
อำเภอนากลาง 30 กม.
อำเภอศรีบุญเรือง 33 กม.
อำเภอโนนสัง 42 กม.
อำเภอนาวัง 42 กม.
อำเภอสุวรรณคูหา 65 กม.
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ผ่านอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร หรือเมื่อถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2109 (น้ำพอง-เขื่อนอุบลรัตน์) เข้าอำเภอโนนสัง ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทางประมาณ 559 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง
ตรวจสอบตารางเวลารถโดยสารประจำทาง
โดยรถไฟ
จังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีรถไฟต่อโดยตรง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี-หนองบัวลำภู
โดยเครื่องบิน
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเครื่องบินของการบินไทยซึ่งบินระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี และอุดรธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน แล้วต่อรถยนต์ไปยังหนองบัวลำภู งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Naresuan The Great's Day Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม ของทุกปี ณ สนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายในงานมีกิจกรรมภายในบริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แก่ ร้านนิทรรศการ ร้านมัจฉากาชาด ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดากาชาด และมหรสพสมโภชต่างๆ
งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ (Festival of going up the mountain to worship the Buddha Image of Erawan Cave)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
งานเริ่มในเดือน เมษายน 10-15 ของทุกปี ณ ลานวัดถ้ำเอราวัณ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง มีการประกวดขันหมากเบ็งยักษ์ การประกวดร้องเพลง การประกวดเล่านิทาน ขบวนแห่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ และการประกวดธิดาผมหอม
บุญบั้งไฟ (Bang Fai Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน
ประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอศรีบุญเรือง ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ ประกวดผาแดง-นางไอ่ มีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ การฟ้อนรำ การแสดงหมอลำ การสาธิตวิธีการทำนา การสู่ขวัญ ในขบวนแห่ตอนหัวขบวนจะมีรถที่แห่บั้งไฟมีการประดับประดาบั้งไฟอย่างวิจิตรตระการตา