จังหวัดหนองคาย, หนองคาย, ข้อมูลจังหวัดหนองคาย, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดหนองคาย

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

ข้อมูลแนะนำจังหวัดหนองคาย
Nong Khai จังหวัดหนองคาย เมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมระหว่างสองประเทศจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 615 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงมากที่สุดเป็นระยะทาง 320 กิโลเมตร เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและประมงน้ำจืด ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ สามารถเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งลาวได้โดยสะดวก มีวัดวาอารามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจ โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไปด้วยอาหารและสินค้าของฝาก ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยือนเมืองริมโขงแห่งนี้

ในปี 2434 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่ของมณฑลลาวพรวน (มณฑล = ระบบแบ่งเขตการปกครองอิสระประกอบด้วยหลายจังหวัด) ในปี 2436 ได้ถูกย้ายไปยังบ้านหมากแข้งเนื่องจากการสูญเสียดินแดนบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 มณฑลอุดรได้ก่อตั้งขึ้น ที่บ้านหมากแข้งจึงเปลี่ยนสถานะจากเมืองหนองคาย เป็นจังหวัดหนึ่งของมณฑลอุดร

หลังจากมีการเลิกใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล ในการปกครองในปี พ.ศ. 2476 ที่จังหวัดหนองคายถูกย้ายออกจากการควบคุมของมณฑลอุดรและได้เปลี่ยนสถานะเป็นจังหวัดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จังหวัดหนองคาย หนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับบท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ ประมาณ 7,332.28 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4.5 ล้านไร่

โดยทั่วไปหนองคายเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำทางภาคเหนือ เป็นที่ราบสูงที่มีป่าผลัดใบทางด้านตะวันออก ในขณะที่ทางตะวันตกมีภูเขาและพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นพรมแดนของจังหวัด พื้นที่ทางใต้เป็นเขตภูเขาที่มีความสูงเฉลี่ย 1,200 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ในจังหวัดหนองคายมี 3 ฤดูกาล ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก อุณหภูมิสูง 35 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนัก อยู่เนื่องจากสถานที่ที่ติดกับแม่น้ำโขง ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะเย็น เนื่องจากธรรมชาติของที่สูง ทำให้มีอุณหภูมิต่ำ 11 องศาเซลเซียส

จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเซกา อำเภอท่าบ่อ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอสังคม อำเภอพรเจริญ อำเภอปากคาด อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอสระใคร และอำเภอรัตนวาปี

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ แม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้น พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดเลย
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุดรธานี 54 กม.
จังหวัดเลย 188 กม.
จังหวัดสกลนคร 216 กม.
จังหวัดนครพนม 294 กม.


ระยะทางจากอำเภอเมืองหนองคายไปอำเภอต่างๆ
อำเภอสระใคร 26 กม. อำเภอโซ่พิสัย 90 กม.
อำเภอท่าบ่อ 45 กม. อำเภอสังคม 95 กม.
อำเภอโพนพิสัย 45 กม. อำเภอศรีวิไล 163 กม.
อำเภอศรีเชียงใหม่ 57 กม. อำเภอบุ่งคล้า 181 กม.
อำเภอรัตนวาปี 71 กม. อำเภอพรเจริญ 182 กม.
อำเภอเฝ้าไร่ 71 กม. อำเภอเซกา 228 กม.
อำเภอโพธิ์ตาก 77 กม. อำเภอบึงโขงหลง 238 กม.
อำเภอปากคาด 90 กม.    
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วแยกขวาเข้าใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ไปจนถึงหนองคาย
โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง
โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดหนองคายทุกวัน ทั้งรถเร็วและรถด่วน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th
โดยเครื่องบิน
สามารถนั่งรถมาลงยังจังหวัดอุดรธานี และใช้บริการรถขนส่งนั่งต่อมาอีกเป็นระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย โทร. 0 2260 0070 และ 0 2280 0080 เทศกาลบุญบั้งไฟ (Bun Bang Fai Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม
สถานที่ : บริเวณวัดโพธิ์ชัย
งานบุญบั้งไฟ ในช่วงเดือน 6 (พฤษภาคม) ของทุกปี มีการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน ส่วนบริเวณที่จุดบั้งไฟจะจัดที่สนามห่างจากวัดโพธิ์ชัยไปประมาณ 10 กิโลเมตร
เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค (Naga Fireball Festival in Nong Khai)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
บั้งไฟพญานาค หรือ บั้งไฟผี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายที่ชัดเจนได้ โดยมีลักษณะเป็นลูกไฟสีชมพู เกิดขึ้นใน ที่จังหวัดหนองคาย จะมีการจัดประเพณีขึ้นในช่วง 10-16 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันออกพรรษาของทุกๆ ปี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ พิธีบวงสรวงเทพยดา พญานาค ส่วนในลำแม่น้ำโขงจะจัดให้มีการไหลเรือไฟโบราณ
งานตักบาตรเทโวและแข่งเรือมิตรภาพไทย-ลาว (Tak Bat Thewo and Thai - Lao Friendship Boat Race)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
จัดขึ้นในเทศการออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชนจะร่วมกันตักบาตร ในช่วงกลางวันจะมีการแข่งขันเรือยาวในลำน้ำโขงระหว่างไทยกับลาว โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ