จังหวัดร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด, ข้อมูลจังหวัดร้อยเอ็ด, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลแนะนำจังหวัดน้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนแทบจะหาร่องรอยแห่งอดีตไม่พบ

จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ และ 3 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอธวัชบุรี อำเภอพนมไพร อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอหนองพอก อำเภอเมืองสรวง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทราย อำเภอเมยวดี อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจังหาร กิ่งอำเภอเชียงขวัญ กิ่งอำเภอหนองฮี และกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่คลอบคลุมสี่อำเภอ คือ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอโพนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 8,299.50 ตารางกิโลเมตร ประวัติศาสตร์ของเมืองร้อยเอ็ดเริ่มปรากฏขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีเจ้าลาวจากนครจัมปาศักดิ์ได้เดินทางมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณที่เป็นอำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบัน ต่อมาได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองใหม่มาตั้งที่บริเวณเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบัน นอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังพบหลักฐานทางโบราณคดี แสดงการอยู่อาศัยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกัน และรวมทั้งเคยเป็นดินแดนที่อยู่ในเขต อิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณ เพราะพบโบราณสถานแบบขอมหลายแห่ง เช่น กู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี เป็นต้น
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 45 กม.
จังหวัดมหาสารคาม 45 กม.
จังหวัดศรีสะเกษ 45 กม.
จังหวัดสุรินทร์ 128 กม.
จังหวัดยโสธร 193 กม.
จังหวัดมุกดาหาร 220 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอธวัชบุรี 12 กม.   อำเภอจังหาร 48 กม.
อำเภอเชียงขวัญ 12 กม.   อำเภอสุวรรณภูมิ 52 กม.
อำเภอจตุรพักตรพิมาน 26 กม.   อำเภอโพธิ์ชัย 53 กม.
อำเภอเมืองสรวง 26 กม.   อำเภอพนมไพร 64 กม.
อำเภอทุ่งเขาหลวง 26 กม.   อำเภอเมยวดี 72 กม.
อำเภอศรีสมเด็จ 27 กม.   อำเภอหนองพอก 73 กม.
อำเภอเสลภูมิ 32 กม.   อำเภอหนองฮี 78 กม.
อำเภออาจสามารถ 34 กม.   อำเภอโพนทราย 82 กม.
อำเภอโพนทอง 47 กม.   อำเภอปทุมรัตน์ 85 กม.
อำเภอเกษตรวิสัย 47 กม.      
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านมหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทาง 512 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต 2) โทร. 0 2936 2852-66 และสถานีขนส่งร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 1939 , 0 4351 2546
ตรวจสอบตารางเวลารถโดยสารประจำทาง
โดยรถไฟ
ท่านต้องไปลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020
โดยเครื่องบิน
สายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด  โดยสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร และมีบริการรถบัสรับส่งจากสนามบินด้วย ตรวจสอบตารางเที่ยวบิน
งานประเพณีบุญข้าวจี่ (Bun Khao Chi Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์
งานประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นงานบุญประจำเทศกาลของชาวอีสาน จัดขึ้นที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 และจัดขึ้นของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ทุกปี งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด
งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด (Kin Khao Pun Bun Phawet)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ : บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย
เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 และจะจัดในช่วงสัปดาห์แรกในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นงานบุญที่พระเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า เทศน์มหาชาติ มีการแห่ขบวนผะเหวด 13 ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ บริเวณรอบบึงพลาญชัยด้านในก็จัดเป็นร้านข้าวปุ้น (ขนมจีน) ไว้คอยบริการฟรีสำหรับผู้มาร่วมงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา (Buddhist Lent Candle Procession)
จัดขึ้นช่วง : เดือนสิงหาคม
สถานที่ : บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยขบวนแห่ต้นเทียนแต่ละวัดซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้สีสวยสด และสาวงามจะเคลื่อนขบวนจากคุ้มต่างๆ ผ่านตลาดไปยังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อร่วมประกวดต้นเทียนและขบวนแห่ต้นเทียน ซึ่งมีการรำเซิ้งแบบอีสานประกอบด้วย
ประเพณีบุญบั้งไฟ (Bun Bang Fai Featival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
สถานที่ : อำเภอพนมไพร
จัดตามอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัด มีขบวนแห่บั้งไฟซึ่งจัดอย่างสวยงาม แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะที่อำเภอพนมไพร และอำเภอสุวรรณภูมิ มีขบวนแห่ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ระดับจังหวัด ประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงได้เดินทางมาชมเป็นจำนวนมาก