สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14.88 เหนือ และลองติจูด 103.50 ตะวันออก ที่ระดับความสูง 146 เมตร 479 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตุลาคม - เมษายน พฤษภาคม - กันยายน


เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพอากาศและอุณหภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Ø
 อุณหภูมิเฉลี่ย  °C 23.5 26.5 28.4 30.3 29.4 28.9 28.5 28.2 27.9 26.7 25.0 22.3 27.3
 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  มม. 3.3 23.8 33.6 94.5 191.1 187.0 209.4 237.1 298.6 82.1 12.5 2.6 114.6

ข้อมูลจาก : World Climate ( http://www.worldclimate.com )