จังหวัดสกลนคร, สกลนคร, ข้อมูลจังหวัดสกลนคร, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดสกลนคร

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ 647 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 9,605 ตารางกิโลเมตร เมืองสกลนคร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานดังปรากฎชื่อเมืองที่เปลี่ยนแปลงมาถึง 3 ชื่อคือ เมืองหนองหารหลวง เมืองสกลทวาปี และเมืองสกลนคร หรือก็คือจังหวัดสกลนครในปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่นั่งสมาธิของเกจิดังๆอีกด้วย

ปัจจุบันจังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานี
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสกลนครไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดนครพนม 93 กม.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 128 กม.
จังหวัดอุดรธานี 159 กม.
จังหวัดหนองคาย 210 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองสกลนครไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอโคกศรีสุพรรณ 22 กม. อำเภอวาริชภูมิ 69 กม.
อำเภอเต่างอย 28 กม. อำเภอสว่างแดนดิน 84 กม.
อำเภอภูพาน 33 กม. อำเภอวานรนิวาส 85 กม.
อำเภอโพนนาแก้ว 39 กม. อำเภอเจริญศิลป์ 90 กม.
อำเภอพรรณานิคม 40 กม. อำเภอนิคมน้ำอูน 99 กม.
อำเภอกุสุมาลย์ 54 กม. อำเภอคำตากล้า 109 กม.
อำเภอพังโคน 56 กม. อำเภอส่องดาว 109 กม.
อำเภอกุดบาก 57 กม. อำเภอบ้านม่วง 120 กม.
อำเภออากาศอำนวย 57 กม.    
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงอำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัดสกลนคร
โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว
ตรวจสอบตารางเวลารถโดยสารประจำทาง
โดยรถไฟ
สามารถเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปลงที่จังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครอีกประมาณ 159 กิโลเมตร
โดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเครื่องบินโดยมีสายการบินที่ให้บริการคือ บริษัท นกแอร์ จำกัด มีบริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานสกลนครทุกวัน งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว (Wax Castle & Boat Racing Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤศจิกายน
สถานที่ : บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม
การประกวดปราสาทผึ้ง พร้อมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือ "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" จำหน่ายอาหาร และ สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของจังหวัดสกลนคร พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมากมาย
งานเทศกาลโส้รำลึก (So Ram Luk Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ : บริเวณที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
เป็นงานประจำปีของชาวโส้ ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี การแสดงโส้ทั่งบั้งจะเริ่มในตอนสายของวันขึ้น 4 ค่ำ ตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีต เป็นการแสดงพิธีเยา (เชิญวิญญาณเข้าทรงคนป่วยลงสนามหรือแซงสนาม) และพิธีเจี้ยศาลารวมเข้ากันเพื่อให้เกิดรูปขบวนที่สวยงามเป็นจังหวะสอดคล้องกับ เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีด สีตีเป่าเข้ากับท่วงท่ารำของสาวโส้ ที่มาร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก ชาวโส้ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านนานาชนิดให้แก่ผู้ไปเที่ยวชมในราคาถูก การคมนาคมสะดวก รถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณงาน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร
งานเซิ้งผีโขน (Serng Phi Khon Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
เป็นงานประเพณีของชาวบ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ในงานจะมีขบวนของชาวบ้านแต่งชุดผีประเภทต่างๆ จำนวนมากแห่ไปตามถนนในหมู่บ้านตามขบวนแห่พระเวสน์ไปยังวัดไฮหย่องเพื่อทำบุญอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ มีการแสดงท่ารำต่างๆ ของผีเป็นที่ครึกครื้น การคมนาคมสะดวก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 48 กิโลเมตร