สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร, แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร, ที่เที่ยวจังหวัดสกลนคร

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร
วัดพระธาตุเชิงชุม สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ก่อนเข้าตัวเมือง บนเส้นถนนสกลนคร-อุดรธานี เป็นโบราณสถานเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าเป็นสะพานโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรของคนเขมรมาก่อน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ตำบลงิ้วด่อน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ทางไปโรงเรียนพัฒนาศึกษา ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมยอดแหลมสร้างด้วยศิลาแลง มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 6 กิโลเมตร พระธาตุภูเพ็ก ทางไปจังหวัดอุดรธานี องค์เจดีย์เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม ซุ้มประตูสลักลวดลายงดงาม ประตูและหน้าต่างเช่นเดียวกัน ชื่อนี้ตั้งชื่อโดยกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหานหลวงเพื่อแข่งขันกับ ผู้ชายชาวเมืองหนองหานน้อยที่สร้างพระธาตุภูเพ็ก มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 โรงแรมใน สกลนคร สถานที่ตั้ง : อำเภอพรรณานิคม
ใช้เส้นทางหลวงสายสกลนคร-อุดรธานี ห่างจากตัวเมืองสกลนครไปประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร ผู้ที่จะไปนมัสการพระธาตุต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 491 ขั้น จะถึงองค์พระธาตุซึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาภูพาน องค์พระธาตุสร้างด้วยหินทราย อยู่บนฐานศิลาแลง ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่มีหลังคา และยอดปราสาท คาดว่าถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 -17 สถานที่ตั้ง : อำเภอสว่างแดนดิน
ตั้งอยู่ที่บ้านพันนา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 70 กิโลเมตร (เส้นสกลนคร-อุดรธานี) ลักษณะของปราสาทมียอดเดียว ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลงเหมือนปราสาทขอมทั่วไป บริเวณใกล้กับตัวปราสาท มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พระธาตุภูเพ็ก ก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้น ๆ มีน้ำขังตลอดปี เชื่อว่าสร้างสมัยเดียวกับปราสาทพระธาตุภูเพ็ก สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปลายถนนเจริญเมือง เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร สถานที่ตั้ง : อำเภอพรรณานิคม
ตั้งอยู่ที่บ้านคำประมง ตำบลสว่าง เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 22 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่นั่งวิปัสสนาของพระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาโร) พระธาตุดุม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งของไทย สถานที่ตั้ง : อำเภอพรรณานิคม
เป็นที่ตั้งเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงปู่เทสก์ ซึ่งได้เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ สถานที่ตั้ง : อำเภอพังโคน
ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะพระธาตุก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลวดลายปั้นดินเผา ปัจจุบันเจดีย์จะได้ถูกหุ้มเก็บรักษาไว้ ซึ่งภายหลังเอามาประกอบการทำพิธีกรรมทางศาสนา วัดคำประมง สถานที่ตั้ง : อำเภอภูพาน
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานห่างจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 แบบศิลปะตะวันตก เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถใน คราวที่เสด็จแปรพระราชฐานมาภาคตวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างที่ไม่ได้ประทับอยู่ ทรงอนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ โดยสอบถามผู้ดูแลพระตำหนัก ฯ โทร. 0 4271 1550 สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในสถานีประมงน้ำจืด ถนนใสสว่าง ภายในจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ ที่ค้นพบในภาคอีสาน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
อยู่ภายในสถาบันราชภัฏสกลนคร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร โดยเส้นถนนสกลนคร-อุดรธานี เป็นสถานที่ที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของชนเผ่าต่าง ๆ พร้อมภาพประวัติ และเอกสารแสดงความเป็นมาทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่ตั้ง : อำเภอเจริญศิลป์
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อยู่ในท้องที่บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่เป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้าไหม มีห้องแสดงการปั้นเขียนสี แสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือในการผลิตออกแบบสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมใช้ของไทย ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ได้นำมาจัดแสดงให้ชม และจำหน่ายในงานนิทรรศการที่เกี่ยวกับสินค้าของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งงานออกร้านในเทศกาลต่าง ๆ ในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวันอังคาร-วันเสาร์ โทร. 0 4270 9162 โทรสาร. 0 4270 9162

การเดินทาง : เดินทางไปตามเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงอำเภอสว่างแดนดิน แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2091 และแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 2280 เป็นเส้นทางสู่อำเภอเจริญศิลป์ ไปอีกประมาณ 23 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง : อำเภอภูพาน
มีพื้นที่ครอบคลุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ติดถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ทางหมายเลข 203 ห่างจากตัว จังหวัด ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากตัวอุทยานประมาณ 700 เมตรคือ ผานางเมิน ซึ่งเป็นจุดชมวิวและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของสกลนคร และอีก 2 กิโลเมตร คือ ลานสาวเอ้ เป็นหน้าผาหินธรรมชาติ อัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 200 บาท และ เด็ก 100 บาท สถานที่ตั้ง : อำเภอเจริญศิลป์
มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยเดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 2339 เจอแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 35 กิโลเมตร หรือ ใช้เส้นสกลนคร-นาแก ประมาณ 14 กิโลเมตร จากนั้นเจอแยกให้เลี้ยวขวาไปอีก 18 กิโลเมตรเท่านั้นก็ถึงอุทยานห้วยหวด มีที่สำหรับจอดรถให้จากนั้น เดินต่อด้วยทางเท้าจะพบเห็นธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามจากอ่างเก็บน้ำห้วยหวด และบริเวณที่ราบสูงซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้หลายชนิดในช่วงปลายฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีภาพวาดถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์
อุทยานแห่งชาติภูผายล
สถานที่ตั้ง : อำเภอเต่างอย
อุทยานแห่งชาติภูผายล หรือเดิมเรียกว่าอุทยานแห่งชาติห้วยหวด มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็น 1 ใน 5 ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 สภาพทั่วๆ ไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา เนินหิน อ่างเก็บน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 517,850 ไร่ หรือ 828.56 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย มีความสูง 300-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขามีที่ราบหลังเต่ายาวประมาณ 10 กิโลเมตร รายล้อมด้วยภูเขาสูงชันเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้ำพุง ห้วยบางทราย ห้วยหวด ห้วยเลา และอ่างเก็บน้ำต่างๆ ถึง 19 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำตาน้อย เป็นต้น สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายความสามารถอุ้มน้ำได้น้อย

การเดินทาง
รถยนต์
จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เดินทางไปตามทางหลวงสายสกลนคร–ธาตุพนม ห่างจากจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามถนนลูกรังอีก 12 กิโลเมตร ถึงอำเภอเต่างอย เดินทางอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สกลนคร ลงที่จังหวัดสกลนคร แล้วเดินทางต่อโดยรถสองแถวหรือมอเตอร์ไซต์รับจ้างต่อไปถึงอำเภอเต่างอย และต่อขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติ ระยะทางจากกรุงเทพฯ-สกลนคร ประมาณ 682 กิโลเมตร และจากสกลนคร-ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 35 กิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำห้วยหวด: บริเวณพลับพลาฝั่งขวาของอ่างห้วยหวดมี ก้อนหินรูปร่างแปลก น่าสนใจ เรียงรายตามธรรมชาติอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ที่กิ่งอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 500 เมตร มี จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน และหน้าผาขอบอ่างหลายแห่ง มีลานหินต่างๆ ที่วางตัวตามธรรมชาติอย่างสวยงาม เหมาะที่จะนำอาหารมารับประทานและเที่ยวพักผ่อนใจกับบรรยากาศที่เย็นสบาย

อ่างเก็บน้ำดงน้อย: ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ถ้ำหีบภูผานาง: ตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

ถ้ำพระเวทย์: ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ถ้ำเสาวภา: ตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

หน้าผาเนินหิน: ประกอบด้วย ลานดอกไม้ มีไม้ดอกสีม่วง คือ ดอกดุสิต สีเหลืองและสีขาว บริเวณหน้าผาจะพบเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งคล้ายดอกกล้วยไม้ ซึ่งออกดอกช่วงฤดูหนาว

น้ำตกคำน้ำสร้าง: เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ถ้ายืนบนสันเขื่อนมองลงไปทางทิศใต้จะสามารถมองเห็นน้ำตกได้ อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 400 เมตร เดินชมน้ำตกได้โดยทางเท้าธรรมชาติ น้ำตกสูงประมาณ 20 เมตร ไหลมาจากห้วยคำน้ำสร้าง ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

ภูผายล: อยู่บนเส้นทางสายอำเภอเต่างอย - ศรีวิชา แล้ว เลี้ยวซ้าย บ้านนาอ่าง - ม่วงคำ เดินทางเข้าต่อบ้านโพนบก - โพนแพง ไปยังบ้านนาผาง รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ มีจุดชมวิวที่สวยงาม เพราะมีบันไดยืนชมวิวได้ หน้าผามีรูปแกะสลักรูปภาพต่างๆ ซึ่งมีอายุประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ซึ่งแสดงเรื่องราวมากที่สุดในบรรดาศิลปะแบบเดียวกันทั้ง 7 แห่ง ในภาคอีสาน

ผาพญาเต่างอย: จากที่ทำการไปตามถนนเส้นบ้านห้วยหวด - โคกกลาง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบผาพญาเต่างอย อยู่ริมถนน ลักษณะเป็นหินทรายรูปร่างคล้ายเต่างอย กำลังจะลงน้ำหันหน้าลงสู่ลำน้ำพุง กว้าง 5 เมตร โดยเชื่อกันว่าบริเวณใดที่มีเต่างอย แสดงว่า เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นตำนานเรียกชื่อบ้านเต่างอย

น้ำตกแก่งโพธิ์: ออกจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามถนนสายเปรมพัฒนา แล้ว แยกซ้าย ที่บ้านสานแว้ ผ่านหมู่บ้านนาหินกอง รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง กว้างประมาณ 14 เมตร สูง 10 เมตร มีพื้นที่สามารถกางเต็นท์พักแรมได้กว่า 1,000 คน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดบนถนนสุขเกษม ลักษณะการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ สร้างด้วยกระเบื้องดินเผา ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รวมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ สถานที่ตั้ง : อำเภอพรรณานิคม
ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม ตามเส้นทางสกลนคร-อุดรธานี พิพิธภัณฑ์เป็นรูปขี้ผึ้งของอาจารย์ฝั้น อาจาโร พระที่มีชื่อเสียง พร้อมรายละเอียดประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง : อำเภอกุสุมาลย์
ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของชาวไทยโส้ ซึ่งอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีแผ่นป้ายเขียนข้อความภาษาของชาวไทยโส้เปรียบเทียบกับภาษาไทย ให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวอักษร และสำเนียงการออกเสียง สถานที่ตั้ง : อำเภอส่องดาว
ตั้งอยู่บนภูผาเหล็ก เดินทางไปตามเส้นทางสายสกลนคร - อุดรธานี ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอสว่างแดนดิน จากนั้นเลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอส่องดาวประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง จัดแสดงประวัติของพระอาจารย์วันตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ หนองหาน สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่กว้างใหญ่มาก มีเนื้อที่ 123 ตารางกิโลเมตร เป็นที่บรรจบของแม่น้ำต่างๆและยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางการเกษตรและการประมงของจังหวัด หนองหานยังได้ทำการพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสระพังทอง เป็นสระว่ายน้ำโบราณ ที่เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นมาในเวลาเดียวกันกับวัดพระธาตุเชิงชุม สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูพาน เขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร (สกลนคร-อุดรธานี) จากนั้นเจอแยกซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะน้ำตกเป็นลานหินเขาลาดเป็นช่วงยาวลดหลั่นเป็นชั้น สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร สถานที่ตั้ง : อำเภอภูพาน
ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของเส้นถนน สกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นเส้นทางทางที่คดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกตาดโตนและน้ำตกคำหอม นอกจากนี้ยังใกล้กับที่พักสะดวกสบายอีกด้วย สถานที่ตั้ง : อำเภอพังโคน
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 57 กิโลเมตร ไปทางอุดรธานี และจากนั้นเลี้ยงซ้ายประมาณ 6 กิโลเมตรเข้าไปทางวาริชภูมิ เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดิน สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน บรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นจุดสำหรับดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม สถานที่ตั้ง : อำเภอส่องดาว
อยู่บริเวณชายป่าภูพาน บางส่วนของพื้นที่เป็นที่ราบหิน ปกคลุมไปด้วยดอกไม้ในช่วงปลายฤดูฝน จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจของที่นี่คือ น้ำตกแก่งกุลาเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ไหลลงจากเทือกเขาภูผาเหล็กทางด้านทิศเหนือ , น้ำตกเก้าชั้นเป็นน้ำตกขนาดเล็กลดหลั่งจากยอดเขาภูผาเหล็ก และจะมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ปี สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงเครือ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์และภาชนะเครื่องใช้มากมาย เช่น ภาชนะดินเผา กระถางต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านรวมกลุ่มกันปั้นเป็นจำนวนมากและยังสามารถส่งขายได้