จังหวัดศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ, ข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดศรีสะเกษ

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลแนะนำจังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดชายแดนในภาคอีสานตอนล่าง ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัวและกลมกลืน มีเอกลักษณ์โดดเด่นและน่าสนใจศรีสะเกษยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและไม่ควรมองข้าม

จังหวัดศรีสะเกษมีเนื้อที่ประมาณ 8,840 ตารางกิโลเมตร หรือ 5.52 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทางตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มียอดเขาสูงสุด คือ พนมโนนอาว อยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ มีความสูง 671 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และกิ่งอำเภอศิลาลาด

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ด
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ เทือกเขาดงรัก
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุบลราชธานี 132 กม.
จังหวัดสุรินทร์ 137 กม.
จังหวัดร้อยเอ็ด 178 กม.
จังหวัดยโสธร 226 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองศรีสะเกษไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอพยุห์ 21 กม. อำเภอบึงบูรพ์ 42 กม.
อำเภออุทุมพรพิสัย 24 กม. อำเภอไพรบึง 42 กม.
อำเภอกันทรารมย์ 26 กม. อำเภอน้ำเกลี้ยง 44 กม.
อำเภอภูสิงห์ 28 กม. อำเภอขุขันธ์ 49 กม.
กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 29 กม. กิ่งอำเภอศิลาลาด 50 กม.
อำเภอยางชุมน้อย 32 กม. อำเภอโนนคูณ 56  กม.
อำเภอวังหิน 35 กม. อำเภอขุนหาญ 60 กม.
อำเภอศรีรัตนะ 37 กม. อำเภอปรางค์กู่ 60 กม.
อำเภอห้วยทับทัน 37 กม. อำเภอกันทรลักษ์ 63 กม.
อำเภอราษีไศล 38 กม. อำเภอเบญจลักษ์ 80 กม.
อำเภอเมืองจันทร์ 40 กม.    
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ถึงจังหวัดศรีสะเกษ
เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอโชคชัย อำเภอนางรอง อำเภอสังขะ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 220 หรือ 221 ก็ได้
โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
ตรวจสอบตารางเวลารถโดยสารประจำทาง
โดยรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดศรีสะเกษทุกวัน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-11 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือ www.railway.co.th
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ งานวันดอกลำดวนบาน จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
สถานที่ : สวนสมเด็จศรีนครินทร์
งานปกติเริ่มต้นในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ขึ้นพร้อมกับการบานของดอกลำดวนท่ามกลางความงามของดงลำดวนที่มีมากกว่า 40,000 ต้น ที่ผลิดอกเบ่งบาน ส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบริเวณบนเนื้อที่ 237 ไร่ กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตศิลปะและวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยอาทิเช่น เขมร, ลาว เป็นต้น ภายในงานมีร้านหัตถกรรมท้องถิ่นการแสดงละคร แสง สี เสียง
งานเงาะและทุเรียนจังหวัดศรีสะเกษ (The Si Saket Rambutan-Durian Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
สถานที่ : บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ขึ้นในช่วงวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคมของทุกปี ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน จัดขึ้นช่วง : เดือนสิงหาคม
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคมของทุกปี บนเส้นทางขึ้นสู่เขาพระวิหาร ระหว่างหมู่บ้านภูมิซรอล - ผามออีแดง อำเภอกันทลักษณ์ เป็นเส้นทางที่ต้องวิ่งฝ่าสายหมอกในช่วงปลายฤดูฝนที่ท้าทายและมีความสวยงาม