จังหวัดอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชีแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญคือ เทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก

อุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงามแปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือน

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอดอนมดแดง อำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดอำนาจเจริญ
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ประเทศลาว
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดศรีสะเกษ 61 กม.
จังหวัดอำนาจเจริญ 75 กม.
จังหวัดยโสธร 98 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอวารินชำราบ 2 กม. อำเภอทุ่งศรีอุดม 74 กม.
อำเภอสว่างวีรวงศ์ 23 กม. อำเภอกุดข้าวปุ้น 76 กม.
อำเภอเหล่าเสือโก้ก 27 กม. อำเภอสิรินธร 80 กม.
อำเภอสำโรง 28 กม. อำเภอศรีเมืองใหม่ 83 กม.
อำเภอตาลสุม 32 กม. อำเภอบุญฑริก 87 กม.
อำเภอม่วงสามสิบ 34 กม. อำเภอนาตาล 93 กม.
อำเภอดอนมดแดง 35 กม. อำเภอน้ำขุ่น 97 กม.
อำเภอนาเยีย 35 กม. อำเภอโพธิ์ไทร 99 กม.
อำเภอเขื่องใน 38 กม. อำเภอนาจะหลวย 100 กม.
อำเภอเดชอุดม 45 กม. อำเภอเขมราฐ 108 กม.
อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กม. อำเภอโขงเจียม 110 กม.
อำเภอตระการพืชผล 50 กม. อำเภอน้ำยืน 110 กม.

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี
เส้นทางที่ 2
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอโชคชัย อำเภอนางรอง อำเภอสังขะ อำเภอเดชอุดม ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี

โดยรถประจำทาง

มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-โขงเจียม ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
ตรวจสอบตารางเวลารถประจำทาง

โดยรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีทุกวัน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง-12ชั่วโมง
ตรวจสอบตารางเวลารถไฟ

โดยเครื่องบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ ระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด
ตรวจสอบตารางเวลาเที่ยวบิน

การเดินทางภายใน อุบลราชธานี

ในตัวจังหวัดอุบลราชธานีมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
- รถสองแถว
มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการต่อรอง
- รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย
งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ
งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ (Flower Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่ : บริเวณสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ ขบวนรถบุปชาติ การประกวดและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ (Kaeng Saphue Songkran Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายน
ในเดือนเมษายนของทุกปี ในเดือนเมษายนของทุกปี ทางเทศบาลพิบูลมังสาหาร กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือขึ้นเป็นประจำ ในงานนอกจากจะมีการประกวดธิดาสงกรานต์แล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน มีการละเล่นกีฬาพื้นเมืองและการประกวดการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานอีกด้วย
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา (The Candle Festival)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกรกฎาคม
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของทุกปี สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
งานประเพณีไหลเรือไฟ (Illuminated Boat Procession)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การไหลเรือ ไฟของคุ้มวัดต่างๆ
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี (Traditional Boat Races)
จัดขึ้นช่วง : เดือนตุลาคม
สถานที่ : สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เดือนตุลาคมตามลำน้ำมูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นงานบุญประเพณีออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) แล้วมีการจัด แข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นหลายแห่ง และที่จัดขึ้นประจำได้แก่ เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จัดขึ้นบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี เทศบาลตำบล พิบูลมังสาหาร จัดขึ้นบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูล วัดโพธิ์ตาก อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดขึ้นบริเวณหน้าวัด