จังหวัดยโสธร, ยโสธร, ข้อมูลจังหวัดยโสธร, เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดยโสธร

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
จังหวัดยโสธร

ศาลากลางจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และยังมีการทำจรวดยักษ์เพื่อทำการแข่งขันประกวด ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝน

ภายในเมืองมีวัดมหาธาตุยโสธร เป็นเจดีย์เก่าแก่ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะลาวที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี และยังเป็นพระธาตุที่ใช้บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์พระสาวกของพระพุทธเจ้า พระธาตุก่องข้าวน้อยซึ่งเป็นเจดีย์สมัยขอม และพระพุทธรูปปูนปั้นที่จะมีการทำพิธีกรรมสรงน้ำในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอย่างหมอนขิต (ทรงสามเหลี่ยม) ที่ถูกใช้ในครัวเรือนไทยมากที่สุด

จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4,161 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม อำเภอค้อวัง อำเภอทรายมูล และอำเภอไทยเจริญ
อาณาเขต
» ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด
» ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ
» ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี
» ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดยโสธรไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดร้อยเอ็ด 71 กม.
จังหวัดอุบลราชธานี 98 กม.
จังหวัดมุกดาหาร 111 กม.
จังหวัดศรีสะเกษ 159 กม.
จังหวัดนครพนม 215 กม.

ระยะทางจากอำเภอเมืองยโสธรไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอทรายมูล 18 กม.
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 กม.
อำเภอป่าติ้ว 28 กม.
อำเภอกุดชุม 37 กม.
อำเภอมหาชนะชัย 41 กม.
อำเภอไทยเจริญ 51 กม.
อำเภอเลิงนกทา 69 กม.
อำเภอค้อวัง 70 กม.
โดยรถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมาย เลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงบ้านไผ่ จากนั้น เข้าเส้นทางหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถประจำทางธรรมดาและรถประจำทางปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ - ยโสธร ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน
ตรวจสอบตารางเวลารถรถประจำทาง
โดยรถไฟ
ไม่มีรถไฟวิ่งตรงไปยังยโสธร ท่านสามารถนั่งรถไฟไปลงยังจังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเครื่องบิน
ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดยโสธร ท่านสามารถนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงยังจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากนั้นนั่งรถโดยสารประจำทางไปยังจังหวัดยโสธร
ประเพณีบุญบั้งไฟ (Bang Fai Rocket Festival - Phaya Thaen Park)
ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดขึ้นช่วง : เดือนพฤษภาคม
ยโสธรมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของบั้งไฟ ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญที่มีผู้คนแห่เข้ามาชมกันมากมายทั่วประเทศไทย การจัดแข่งขันบั้งไฟ ดอกไม้ไฟ ขบวนพาเหรด และการประกวดความงามธิดาบั้งไฟ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อจัดงานนี้แล้ว เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะดลบันดาลให้มีฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองหลายรูปแบบ
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก (Meritorious Garland Tradition)
จัดขึ้นช่วง : เดือนกุมภาพันธ์
สถานที่ : อำเภอมหาชนะชัย
จะมีการทำบุญตักบาตรและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พิธีกรรมจะมีการจัดขึ้นช่วงพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี หรือก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน คิดว่าคนไทยจำนวนน้อยนักที่รู้จักประเพณีนี้อย่างแท้จริง "ประเพณี แห่มาลัยข้าวตอก" ประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็นงานบุญสำคัญของชุมชนแห่งบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ชุมชนลุ่มน้ำชีแห่งบ้านฟ้าหยาด จะนำข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ดีที่สุด มาร้อยมาลัยเป็นสายยาวสูงนับสิบเมตรและประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภายหลังการทำมาลัยข้าวตอกก็พัฒนาทำให้มาลัยใหญ่และสูงขึ้น แล้วประดับมาลัยด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ ลูกปัดพลาสติกสีต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น เวลาแห่ก็ต้องใช้รถบรรทุกกันไปอย่างเอิกเกริกและกลายเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด