บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในกาญจนบุรี ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
จังหวัดกาญจนบุรี : เทศกาลและงานประเพณี
รำเหย่ย
วันที่จัดงาน: 13-15 เมษายน ของทุกปี
สถานที่จัดงาน: อำเภอพนมทวน
งานแข่งขันเรือยาว ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
งานแข่งขันเรือยาว ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะเล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีการเล่นคือ ฝ่ายชายฝ่ายหญิงยืนล้อมวงกัน มีการร้องนำ ร้องแก้ และลูกคู่ ร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ ขณะร้องแก้นั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะออกมาร่ายรำทีละคู่เปลี่ยนกันไป มีกลองยาวหนึ่งวง การแต่งกาย ชายนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าพาดไหล่ หญิงแต่งชุดไทยห่มสไบเฉียง ปัจจุบันนิยมเล่นกันในเขตท้องที่อำเภอพนมทวนเท่านั้น
งานแข่งขันเรือยาว ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
วันที่จัดงาน: 5 ตุลาคม
สถานที่จัดงาน: บริเวณชายหาดวัดบ้านถ้ำ, อำเภอท่าม่วง
จัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านให้สืบต่อไปเป็นประจำทุกปี
งานเทศกาลชาวเรือชาวแพ
วันที่จัดงาน: 9-11 ตุลาคม
สถานที่จัดงาน: เขื่อนขุนแผน ริมน้ำหน้าเมือง, อำเภอเมือง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ที่บริเวณถนนสองแคว ริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหกรรมลูกทุ่ง นิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และการแข่งขันกีฬาทางน้ำประเภทต่างๆ อาทิ เรือยาว เรือเร็ว เจ็ตสกี เป็นต้น 9
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
วันที่จัดงาน: 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2555
สถานที่จัดงาน: สะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมือง
จัดขึ้นทุกปีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการแสดงนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแสดงพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กิจกรรมบันเทิงและการแสดงแสงและเสียง
เทศกาลลอยกระทง
วันที่จัดงาน: 1-10 พฤศจิกายน
สถานที่จัดงาน: ทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี
งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดกาญจนบุรี มีจัดขึ้นทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน ตามอำเภอต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร และ สะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ชุมชน, ประกวดนางนพมาศ, การแสดงบนเวที และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย
งานวันน้ำพุร้อนหินดาด
วันที่จัดงาน: ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
สถานที่จัดงาน: บริเวณน้ำพุร้อนหินดาด, อำเภอทองผาภูมิ
เปิดบริการเข้าน้ำพุร้อนฟรี และขยายเวลาใช้บริการจนถึงเที่ยงคืนตลอดงาน ชมการออกร้านแสดงสินค้า การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมการประกวดต่างๆ ทั้งนี้ ทหารญี่ปุ่นได้ก่อสร้างทางรถไฟเพื่อไปประเทศพม่า ผ่านบริเวณลำห้วยกุยมั่ง พบว่า ลำห้วยแห่งนี้มีน้ำพุร้อนจึงได้สร้างบ่อ เพื่ออาบน้ำร้อน เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบ นักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้ ที่มาของชื่อ "หินดาด" นั้นเพี้ยนมาจาก "หินดาน" คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวกะเหรี่ยงอพยพเข้ามาอาศัยอยู่สองฝั่งลำน้ำแควน้อย ซึ่งบริเวณนี้มีแผ่น หินขนาดใหญ่จำนวนมากเรียงรายอยู่ใต้น้ำ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "หินดาน" ต่อมาเพี้ยนเป็น "หินดาด" มาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะ ชม และอาบน้ำแร่เป็นจำนวนมาก การจัดงานวันพุน้ำร้อนหินดาดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากการอาบน้ำแร่และ เพื่อการสร้างเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้ง เป็นการกระจายรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่