บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในกาญจนบุรี ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดกาญจนบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 14°0′15″ เหนือ และลองติจูด 99°32′57″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 28 เมตร / 91 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ตลอดทั้งปี มิถุนายน - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
Climate & Weather in Kanchanaburi
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
29.9 30.5 32.4 32.0 30.7 29.5 28.4 28.7 27.3 26.9 26.2 29.3
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
8.4 0.6 6.6 104.7 124.2 162.1 126.2 234.2 332.7 0.0 11.8 101.0