หน้าแรก
โรงแรมและที่พัก
ปลายทาง
ท่องเที่ยวเกาะช้าง
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ข้อมูลการเดินทาง
ภาษา
ขณะนี้เกาะช้างเวลา 18:27 (GMT+7)
เลือกสถานที่พัก ?
วันที่เข้าพัก:
  
วันที่ออก:
  
จำนวนคืน:
คืน
ผู้ใหญ่ / เด็ก:

all

เลือกสถานที่พัก ?

change

กรุงเทพ

change

ภูเก็ต

change

เกาะสมุย

change

กระบี่, Koh Lanta, Phi-Phi

change

พัทยา, Chonburi

change

เกาะช้าง, Trat

change

หัวหิน, Cha Am

change

เชียงใหม่
or
ใกล้เคียง:

ตัวเลือกเพิ่มเติม:
4 star or better 3 star or lower
3 star or better 2 star or lower

แผนที่เกาะช้าง, จังหวัดตราด

แผนที่กูเกิ้ลเกาะช้าง

ข้อมูลการเดินทาง


รถยนต์

เรือ

รถประจำทาง

เครื่องบิน

Route 1 : เส้นทางที่ 1 : ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา - บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) จนถึงจังหวัดชลบุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี - แกลง) บริเวณกิโลเมตรที่ 98 ผ่านอำเภอบ้านบึงจนถึงอำเภอแกลง จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่าเรือที่จะเดินทางไปเกาะช้างมีบริการ 3 ท่า คือ ท่าเรือเฟอรี่เกาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ) ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยท์และท่าเรือแหลมงอบ ซึ่งปัจจุบันท่าเรือเฟอรี่เกาะช้างจะมีระยะการเดินทางที่สั้นที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที ... ข้อมูลเพิ่มเติม

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตราด ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกหรือเอกมัย ถนนสุขุมวิทและสถานีขนส่ง ... ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องบินไปเกาะช้าง จะไม่มีเที่ยวบินโดยตรงมายังเกาะช้าง แต่จะใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปสนามบินตราด โดยมีสายการบินเพียงสายการบินเดียว ที่ให้บริการคือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ... ข้อมูลเพิ่มเติม

 

การเดินทางไปเกาะช้าง, จังหวัดตราด

เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยการเดินทางข้ามเกาะที่สะดวกสบายและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือข้ามฟากไปยังเกาะช้างได้ที่ท่าเรือหลายแห่งในอำเภอแหลมงอบ บนเกาะช้างยังมีรถสองแถววิ่งบริการรอบเกาะผ่านสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณหาดสำคัญนักท่องเที่ยวสามารถเช่าหรือเหมารถสองแถวไปเที่ยวทั่วเกาะได้

จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร เป็นจังหวัดสุดท้ายชายแดนตะวันออกริมฝั่งอ่าวไทย สามารถเดินทางได้สะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดตราดได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางและเครื่องบินและในตัวจังหวัดตราดมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม


1 การเดินทางไปเกาะช้าง

การเดินทางไปเกาะช้าง, ตราด โดยเรือ การเดินทางไปเกาะช้างสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่เร็วที่สุดคือการเดินทางโดยเครื่องบิน โดยเครื่องจะลงที่สนามบินในตัวเมืองจังหวัดตราดและมีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – ตราด หลายเที่ยวให้บริการในแต่ละวัน จากนั้นสามารถนั่งรถตู้ต่อไปยังท่าเรือและนั่งเรือข้ามฟากข้ามไปยังเกาะช้าง การเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ โดยขับผ่านจังหวัดชลบุรี ระยองและจันทบุรีผ่านเข้าสู่จังหวัดตราด ซึ่งสามารถนำรถยนต์ขึ้นเรือข้ามฟากมาที่เกาะช้างด้วยได้ และนอกจากนี้มีรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งเอกมัยให้บริการทุกวัน

การเดินทางโดยเรือ
เกาะช้างอยู่ห่างจากฝั่งแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร ท่าเรือที่จะเดินทางไปเกาะช้างมีบริการ 3 ท่า คือ ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ) ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์และท่าเรือแหลมงอบ ซึ่งปัจจุบันท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจะมีระยะการเดินทางสั้นที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที

  1. ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ)
    เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้วิ่งประจำทางเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด ลักษณะคล้ายเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะสมุยซึ่งจะใช้เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่สามารถนำรถยนต์ลงไปได้ โดยออกจากฝั่งแหลมงอบจังหวัดตราดไปขึ้นที่ท่าเรืออ่าวสับปะรด เกาะช้าง ปัจจุบันท่าเรือเฟอรี่เกาะช้างจะมีระยะการเดินทางที่สั้นที่สุด
  2. ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยท์
    จะมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการทุกๆ ชั่วโมงและสามารถนำรถยนต์ลงไปได้ โดยออกจากฝั่งแหลมงอบจังหวัดตราดไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า เกาะช้าง ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์จะอยู่ห่างจากแหลมงอบมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร
  3. ท่าเรือแหลมงอบ
    เรือโดยสารที่ใช้เป็นเรือประมงดัดแปลง ไม่สามารถนำรถยนต์ลงไปได้ โดยออกจากฝั่งแหลมงอบจังหวัดตราด ไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า เกาะช้าง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที มีเรือให้บริการทุกๆ ชั่วโมง
โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – ตราด ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิทและสถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว โดยใช้เวลาเดินทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดตราดประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นต่อรถสองแถวเดินทางไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะช้างอีกประมาณ 30 นาที หากต้องการเดินทางตรงไปยังท่าเรือแหลมงอบ (ผ่านท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ และ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ) โดยที่ไม่เข้าสถานีขนส่งจังหวัดตราด สามารถใช้บริการของบริษัทขนส่งได้เช่นกัน แต่จะมีรถโดยสารให้บริการวันละ 2 รอบและออกจากสถานีขนส่งเอกมัย เท่านั้น ตารางเวลารถประจำทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. 02 391 2237
บริษัท โชคอนุกูล โทร. 02 392 7680
บริษัท ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 02 391 2231
บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 0 2391 4164
โดยรถยนต์
การเดินทางไปเกาะช้าง, ตราด โดยเครื่องบิน การเดินทางโดยรถยนต์ไปเกาะช้าง เส้นทางที่สะดวกและระยะทางสั้นที่สุดจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์บ้านบึง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 344 เมื่อถึงอำเภอแกลงให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผ่านอำเภอขลุง แล้วข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ เข้าสู่เขตจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร

ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทางลัดเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเฟอร์รี่โดยไม่ผ่านเข้าตัวเมืองจังหวัดตราด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที โดยเริ่มจากจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดตราด (มีลักษณะเหมือนเรือขนาดใหญ่อยู่สองฝั่งถนน ตรงกลางถนนจะเป็นหลังคาขนาดใหญ่คล้ายกับดอกเห็ดยักษ์) จากจุดนี้ประมาณ 300 เมตร จะพบสามแยกไฟแดงแสนตุ้ง หลังขับผ่านแยกนี้แล้วให้ขับรถชิดขวาไว้ และขับรถต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร จะพบทางแยกขวาไปยังท่าเทียบเรือได้ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นที่นิยมมาก ระหว่างทางจะพบป้ายบอกทางไปยังท่าเทียบเรือโดยตลอด

โดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเครื่องบินจะไม่มีบริการเครื่องบินไปเกาะช้างโดยตรง แต่จะใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปสนามบินตราด มีสายการบินเพียงสายการบินเดียวที่ให้บริการคือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยใช้เส้นทางการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ มายังสนามบินตราด ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ราคาตั๋วขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หากต้องการเดินทางต่อไปยังเกาะช้าง ทางสนามบินตราดจะมีบริการรถตู้ รับ – ส่ง ผู้โดยสารถึงโรงแรมบนเกาะช้าง ตารางเวลาเที่ยวบิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โทร. 1771

2 การเดินทางไปจังหวัดตราด

การเดินทางไปเกาะช้าง, ตราด โดยรถทัวร์ จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดตราดได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทางและเครื่องบิน นอกจากนี้การคมนาคมในตัวจังหวัดตราดก็มีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม รถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – ตราด ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิทและสถานีขนส่งสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว โดยใช้เวลาเดินทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดตราดประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นต่อรถสองแถวเดินทางไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะช้างอีกประมาณ 30 นาที หากต้องการเดินทางตรงไปยังท่าเรือแหลมงอบ (ผ่านท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ และ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ) โดยที่ไม่เข้าสถานีขนส่งจังหวัดตราด สามารถใช้บริการของบริษัทขนส่งได้เช่นกัน แต่จะมีรถโดยสารให้บริการวันละ 2 รอบและออกจากสถานีขนส่งเอกมัย เท่านั้น ตารางเวลารถประจำทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. 02 391 2237
บริษัท โชคอนุกูล โทร. 02 392 7680
บริษัท ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 02 391 2231
บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 0 2391 4164
โดยรถยนต์
การเดินทางไปเกาะช้าง, ตราด โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตราดใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง สามารถเลือกใช้เส้นทางรถยนต์ได้ดังนี้

เส้นทางที่ 1 : ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (บางนา – บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) จนถึงจังหวัดชลบุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) บริเวณกิโลเมตรที่ 98 ผ่านอำเภอบ้านบึง จนถึงอำเภอแกลง จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 : ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) ผ่านอำเภอบ้านบึง จนถึงอำเภอแกลง จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 : ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร

ปัจจุบันสามารถใช้เส้นทางลัดเดินทางไปยังท่าเทียบเรือเฟอร์รี่โดยไม่ผ่านเข้าตัวเมืองจังหวัดตราด ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที โดยเริ่มจากจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดตราด (มีลักษณะเหมือนเรือขนาดใหญ่อยู่สองฝั่งถนน ตรงกลางถนนจะเป็นหลังคาขนาดใหญ่คล้ายกับดอกเห็ดยักษ์) จากจุดนี้ประมาณ 300 เมตร จะพบสามแยกไฟแดงแสนตุ้ง หลังขับผ่านแยกนี้แล้วให้ขับรถชิดขวาไว้และขับรถต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร จะพบทางแยกขวาไปยังท่าเทียบเรือได้ ซึ่งเส้นทางนี้เป็นที่นิยมมาก ระหว่างทางระหว่างทางจะพบป้ายบอกทางไปยังท่าเทียบเรือโดยตลอด
โดยเครื่องบิน
จากกรุงเทพฯ ไปสนามบินตราด มีสายการบินเพียงสายการบินเดียวที่ให้บริการคือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยใช้เส้นทางการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ มายังสนามบินตราด ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งราคาตั๋วขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง ตารางเวลาเที่ยวบิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โทร. 1771
บริการรถรับ – ส่งและรถเช่า
บริการรถรับ – ส่งและรถเช่า เอส พี ลีมูซีน แอนด์ เซอร์วิส
บริษัท เอส พี ลีมูซีน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการจัดและดำเนินการเดินทาง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพ ความรวดเร็วและความสม่ำเสมอ บริษัทตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการลิมูซีน พร้อมประเภทของยานพาหนะให้เลือกหลากหลาย พนักงานต้อนรับและพนักงานขับรถที่มีความรู้และได้รับการฝึกฝนอย่างดี ...

รถเช่า / รถเช่าขับเอง
เรามีตัวเลือกมากมายสำหรับรถยนต์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีสำหรับให้เช่าได้เป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือแม้แต่การเช่ารถรับผู้โดยสารเป็นเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น ท่านอาจเป็นผู้ขับเองหรือเราสามารถให้บริการคนขับรถเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินทาง เราเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 7 วันตลอดทั้งปี เราให้บริการเช่ารถหลากหลายทั้งรถยนต์ รถกระบะและรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ...

1 เรือเฟอร์รี่

ลักษณะเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ คล้ายเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปเกาะสมุย สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 300 คน รถยนต์ 40 คัน และมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครัน สะดวกสบาย ใช้เวลาเพียง 30 นาที เดินทางออกจากฝั่งแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปขึ้นที่ท่าเรืออ่าวสับปะรด เกาะช้าง
ท่าเรือเฟอรี่เกาะช้าง (อ่าวธรรมชาติ)
ชื่อ ตราด – เกาะช้าง เกาะช้าง – ตราด
จาก ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ถึง ท่าเรือสับปะรด จาก ท่าเรือสับปะรด ถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
เกาะช้างเฟอร์รี่ 07:00 น. 07:30 น. 07:00 น. 07:30 น.
08:00 น. 08:30 น. 08:00 น. 08:30 น.
09:00 น. 09:30 น. 09:00 น. 09:30 น.
10:00 น. 10:30 น. 10:00 น. 10:30 น.
11:00 น. 11:30 น. 11:00 น. 11:30 น.
12:00 น. 12:30 น. 12:00 น. 12:30 น.
13:00 น. 13:30 น. 13:00 น. 13:30 น.
14:00 น. 14:30 น. 14:00 น. 14:30 น.
15:00 น. 15:30 น. 15:00 น. 15:30 น.
16:00 น. 16:30 น. 16:00 น. 16:30 น.
17:00 น. 17:30 น. 17:00 น. 17:30 น.
18:00 น. 18:30 น. 18:00 น. 18:30 น.
19:00 น. 19:30 น. 19:00 น. 19:30 น.

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่
ชือ ตราด – เกาะช้าง เกาะช้าง – ตราด
จาก ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ ถึง ท่าเรือด่านเก่า จาก ท่าเรือด่านเก่า จาก ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์
เซ็นเตอร์พอยท์ เฟอร์รี่ 06:00 น. 06:40 น. 06:00 น. 06:40 น.
07:00 น. 07:40 น. 07:00 น. 07:40 น.
08:00 น. 08:40 น. 08:00 น. 08:40 น.
09:00 น. 09:40 น. 09:00 น. 09:40 น.
10:00 น. 10:40 น. 10:00 น. 10:40 น.
11:00 น. 11:40 น. 11:00 น. 11:40 น.
12:00 น. 12:40 น. 12:00 น. 12:40 น.
13:00 น. 13:40 น. 13:00 น. 13:40 น.
14:00 น. 14:40 น. 14:00 น. 14:40 น.
15:00 น. 15:40 น. 15:00 น. 15:40 น.
16:00 น. 16:40 น. 16:00 น. 16:40 น.
17:00 น. 17:40 น. 17:00 น. 17:40 น.
18:00 น. 18:40 น. 18:00 น. 18:40 น.
19:00 น. 19:40 น. 19:00 น. 19:40 น.

หมายเหตุ
ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความแน่ใจกรุณาตรวงจสอบรายละเอียดกับสำนักงานของบริษัทนั้นๆ

2 เรือไม้

เป็นเรือไม้จากเรือประมงดัดแปลงไม่สามารถเอารถลงไปด้วยได้ ให้บริการตั้งแต่ 07:00 – 17:00 น. เรือออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เรือเข้าเทียบที่ท่าเรือท่าเรือด่านเก่า บนเกาะช้าง
จากท่าเรือท่ากรมหลวงฯ
เรือ ตราด – เกาะช้าง เกาะช้าง – ตราด
จาก ท่าเรือท่ากรมหลวงฯ ถึง ท่าเรือด่านเก่า จาก ท่าเรือด่านเก่า ถึง ท่าเรือท่ากรมหลวงฯ
เรือไม้ 07:00 น. 08:00 น. 07:00 น. 08:00 น.
08:00 น. 09:00 น. 08:00 น. 09:00 น.
09:00 น. 10:00 น. 09:00 น. 10:00 น.
10:00 น. 11:00 น. 10:00 น. 11:00 น.
11:00 น. 12:00 น. 11:00 น. 12:00 น.
12:00 น. 13:00 น. 12:00 น. 13:00 น.
13:00 น. 14:00 น. 13:00 น. 14:00 น.
14:00 น. 15:00 น. 14:00 น. 15:00 น.
15:00 น. 16:00 น. 15:00 น. 16:00 น.
16:00 น. 17:00 น. 16:00 น. 17:00 น.
17:00 น. 18:00 น. 17:00 น. 18:00 น.

หมายเหตุ
ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือปัจจัยอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความแน่ใจกรุณาตรวงจสอบรายละเอียดกับสำนักงานของบริษัทนั้นๆ

3 เรือสปีดโบ๊ท

วิธีที่สะดวกอีกวิธีหนึ่งในการเดินทางไปเกาะช้าง คือการใช้บริการเรือเร็วจากท่าเรือแหลมงอบ จังหวัดตราด เดินทางออกจากท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง (ท่ากรมหลวงฯ) ไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า เกาะช้าง และมีบริการไปส่งลูกค้าตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะหมาก เกาะกูด และเกาะหวาย ซึ่งมีผู้ให้บริการอยู่หลายราย ใช้เวลาในการเดินทาง 45 – 50 นาที ตารางการเดินเรือจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูการท่องเที่ยว