บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะช้าง ตราด ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
แนะนำจังหวัดตราด
ข้อมูลแนะนำจังหวัดตราด
จังหวัดตราด
เกาะกูด จังหวัดตราด
" เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา " จังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,761,875 ไร่และเป็นพื้นที่ตามเขตปกครองทางทะเลประมาณ 7,257 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะกูดและอำเภอเกาะช้าง สองอำเภอสุดท้ายนี้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะมีความสวยงามทางธรรมชาติและชายหาดที่ขาวสะอาด ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงแรมและที่พักตั้งแต่ 1-5 ดาวอีกด้วย

จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดยาวเป็นพรมแดนด้านตะวันออก ด้านตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเล มีเกาะที่สวยงามกว่า 52 เกาะ เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด จังหวัดตราดในปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในด้านการค้าชายแดนและด้านการท่องเที่ยว เกาะช้าง เกาะกูด เป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จังหวัดตราดยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีการคมนาคมทางถนนที่สะดวกสบายและมีสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น-ลงเป็นประจำทุกวัน ทำให้เมืองแห่งนี้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวสูง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลแนะนำเกาะช้าง
เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดันอันดับต้นๆ ของทะเลตะวันออก ด้วยความงามของธรรมชาติอันหลากหลายบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็นชายหาดสีขาวนวลยาวเหยียด รวมถึงหมู่บ้านชาวประมงหลายแห่งที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ปัจจุบันเกาะช้างเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตราด ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตรและอยู่ไม่ไกลจากชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา หมู่เกาะช้างที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะหวาย เกาะรัง เป็นต้น 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติปกคลุมด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา แต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมเกาะช้างทั้งหมด มีบางส่วนที่เป็นส่วนมีประชากรอาศัยอยู่ ส่วนที่เป็นพื้นดินส่วนใหญ่ของเกาะช้างมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาเกือบตลอดทั้งเกาะและได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
อำเภอเกาะช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน ได้แก่
ตำบลเกาะช้าง มี 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านคลองนนทรี หมู่ 2 บ้านด่านใหม่ หมู่ 3 บ้านคลองสน และ หมู่ 4 บ้านคลองพรัาว
ตำบลเกาะช้างใต้ มี 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านบางเบ้า หมู่ 2 บ้านสลักเพชร หมู่ 3 บ้านเจ็กแบ้ หมู่ 4 บ้านสลักคอก และ หมู่ 5 บ้านสลักเพชรเหนือ

การเดินทางมายังเกาะช้าง จากท่าเรือแหลมงอบจังหวัดตราด นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมเดินทางมาที่อำเภอแหลมงอบ ซึ่งมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 3 ท่า คือท่าแหลมงอบ เกาะช้างเซ็นเตอร์พอยท์และเกาะช้างเฟอร์รี่ มีบริการเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่สามารถนำรถข้ามไปเกาะช้าง เกาะมุข เกาะหวายและเกาะง่ามทุกวัน เกาะช้างมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา ด้วยเหตุนี้เองจงทำให้บนเกาะช้างเกิดน้ำตก ลำธารหลายสายและยังมีชายหาดธรรมชาติสวยงามอยู่มากมายเรียงรายอยู่ตลอดชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะเช่น หาดทรายขาว หาดไข่มุก หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ หาดบางเบ้า โลนลี่ บีช อ่าวใบลาน อ่าวคลองสนและมีเกาะขนาดเล็กรายล้อมอยู่อีกเป็นจำนวนมาก เกาะหลายแห่งมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาวและน้ำทะเลใสสะอาด บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ นอกเหนือจากความงามของธรรมชาติที่เกาะนี้ยังเป็นบ้านที่หลากหลายของพันธุ์พืช สัตว์ป่าและนกพื้นเมืองเป็นจำนวนมาก บนเกาะช้างและหมู่เกาะใกล้เคียงยังเหมาะสำหรับกิจกรรมการดำน้ำดูปะการัง เดินป่าและตั้งแคมป์ เกาะช้างจึงเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะมีธรรมชาติอันงดงามทั้งบนบกและในทะเล มีหาดทรายขาวละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ อีกทั้งยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บนเกาะมีโรงแรมและรีสอร์ททั้งที่พักหลากหลายรูปแบบจำนวนมากและที่พักบริเวณ รอบๆ เกาะให้ท่านเลือกมากมายหลายระดับ มีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำ การคมนาคมที่สะดวกเพราะมีสนามบินอยู่ใกล้เคียง ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและเติมเต็มให้เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ เกาะช้างเหมาะสำหรับการไปเที่ยวทั้งเป็นหมู่คณะ ครอบครัวรวมถึงคู่รัก ด้วยความสมบูรณ์แห่งแหล่งท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวเกาะช้างได้ทุกฤดูกาล
อณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลทางอ่าวไทย ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดตราดไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดจันทบุรี 70 กม. จังหวัดชลบุรี 234 กม.
จังหวัดระยอง 179 กม.    

ระยะทางจากอำเภอเมืองตราดไปยังอำเภอต่าง
อำเภอเขาสมิง 16 กม. อำเภอบ่อไร่ 59 กม.
อำเภอแหลมงอบ 17 กม. อำเภอบ่อไร่ 74 กม.
อำเภอเกาะช้าง 27 กม. อำเภอเกาะกูด 82 กม.