บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะช้าง ตราด ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
Climate & Weather

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - เกาะช้าง, ประเทศไทย
เดือนตุลาคม 2559 - เดือนสิงหาคม 2560

ตำแหน่งละติจูด 12º6'13" เหนือ และ ลองติจูด 102º21'7" ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เหนือระดับน้ำทะเลที่เขาสลักเพชร

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
Climate & Weather in Koh Samet and Rayong
เดือน ค่าเฉลี่ยต่อปี
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส )
26.9 27.9 27.8 27.9 27.4 28.0 28.2 28.1 27.4 27.1 27.4 27.6
ปริมาณฝนฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
671.8 131.1 27.1 36.9 76.3 163.77 198.5 493.6 723.7 995.7 808.4 393.3
ขณะนี้เกาะช้าง เวลา 01:21 [ eng | ไทย ]