บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในกระบี่,เกาะพีพี ,เกาะลันตา และหมู่เกาะใกล้เคียง ด้วยราคาสุดพิเศษ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
weather
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของกระบี่ เกาะลันตาและเกาะพีพี
ตั้งอยู่ที่ประมาณ 8.11˚N 98.30˚E. สูงประมาณ 6 เมตร / 19 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล.

เวลาที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว ฤดูฝน
ธันวาคม-เมษายน พฤษภาคม-พฤศจิกายน

ตอนนี้
weather icon
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Ø
อุณหภูมิเฉลี่ย องศาเซลเซียส 26.9 27.6 28.3 28.5 28.1 27.8 28.0 27.2 27.1 27.0 26.7 26.7 27.6
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย มิลลิเมตร 35.0 30.7 38.8 163.2 348.2 212.8 263.0 262.2 419.3 305.4 207.3 52.0 194.9