บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทใน พัทยา, ชลบุรี และในอำเภอเมืองใกล้คียงด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร


โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในเมืองพัทยา ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาไปพร้อมกับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในพัทยาที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะปัจจุบันพัทยาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาลจึงได้มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น พร้อมการบริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตราฐานระดับสากล

โรคเขตร้อน
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งโรคภัยบางชนิดในเขตร้อนก็มีมากมาย อาจจะทำให้เกิดการติดต่อแพร่เชื้อกันได้ง่าย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีจัดตั้งและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งบางประเทศอาจจะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อาจจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไทฟอยด์ โรคคอตีบ บาดทะยัก หรือไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น บริเวณที่มีความเสี่ยงติดโรคส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือในป่า รวมไปถึงพื้นแนวพรมแดนอย่างพม่า ลาว และกัมพูชา สำหรับโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ไม่มียารักษาหรือวัคซีน เป็นโรคที่อาจจะพบได้ในบางประเทศ มักจะพบในช่วงหน้าฝน ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรปรึกษาก่อนการเดินทาง เพื่อการหลีกเลี่ยงให้เกิดโรคน้อยที่สุด

ร้านขายยา
ในพัทยามีร้านขายยาตั้งอยู่หลายจุดและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาได้ง่าย สะดวก และราคาไม่แพงมากนัก มักจะตั้งอยู่ย่านถนนคนเดิน ร้ายขายของชำ ร้านกาแฟ หรือตามศูนย์การค้าชื่อดังของพัทยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านขายยาที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ก็เพราะกระทรวงสาธารณสุขมีความต้องการให้ยาสามัญประจำบ้านได้กระจายไปอย่างทั่วถึง ซึ่งร้านขายยานั้น จะต้องมีเภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมหรือมีความชำนาญในการจ่ายยาให้ถูกต้องและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด แต่สำหรับบางกรณียาบางชนิดเช่น ยาปฏิชีวนะ หรือยาแก้ปวดทั่วไป เภสัชกรสามารถจ่ายยาดังกล่าวโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ได้

คลีนิก
ศูนย์รวมคลีนิกมีอยู่มากมายทั่วพัทยา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่มากด้วยประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศัลยกรรมความงาม หรือศูนย์ด้านสุขภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม บางคลีนิกไม่ได้ตามมาตรฐานระดับสากล ดังนั้นจึงเป็นข้อควรระวังในการเลือกคลินิครักษา

โรงพยาบาล
พัทยามีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ค่าใช้จ่ายหลากรายราคา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับโรงพยาบาลเอกชนมักจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ป่วยชาวต่างชาติ ซึ่งแพทย์จำนวนมากที่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ ทำให้การติดต่อสื่อสารทางด้านภาษาไม่มีปัญหาเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลรัฐ การรักษาจึงเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ทว่าสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาจะแพงกว่ารัฐพอควร

ประกันสุขภาพ
นักท่องเที่ยวควรจะมีการทำประกันสุขภาพในช่วงระหว่างการท่องเที่ยว ไม่ว่าไปต่างประเทศ หรือท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก็ตาม การได้รับการประกันสุขภาพนั้นช่วยให้เพิ่มความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง บริษัทประกันสุขภาพหลายแห่ง จะมีเงื่อนไขของแต่ละบริษัทแต่ละแผนที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ความสะดวกและทางเลือกของตัวคุณเอง

ข้อควรระวังเมื่อข้ามาท่องเที่ยวในพัทยา
เพื่อให้การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้อย่างมั่นใจและมีความสุข คุณควรทราบเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ และข้อควรระวังในการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ดังนี้
- ระมัดระวังในการเลือกผู้ประกอบการนำเที่ยว ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว หรือไกด์นำเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อความปลอดภัยควรตรวจสอบบริษัทที่ท่านจะใช้บริการว่ามีใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่
  และเมื่อตกลงใจว่าจะซื้อบริการนำเที่ยวแล้ว ควรเก็บเอกสารรายการนำเที่ยวและใบเสร็จรับเงินที่ชำระค่าบริการไว้ให้ดี เพราะท่านอาจจะมีความจำเป็นต้องร้องเรียนภายหลัง
- การได้รับการบริการที่ดีมากจากคนแปลกหน้า เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตไว้ เพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่สามารถหลอกลวงเราในภายหลังได้
- แหล่งถนนคนเดิน ให้ระวังในการถูกหลอกลวงจากการขายของปลอมโดยเฉพาะเครื่องเพชร สร้อย อัญมณี และเครื่องประดับ ซึ่งก็เคยมีตัวอย่างที่ถูกหลอกอยู่หลายรายแล้ว
  เนื่องจากราคาอัญมณีที่วางขายอาจมีราคาแพงเกินคุณภาพสินค้า ดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าควรพิจารณาและตรวจตราให้ดี
- ร้านค้าทั่วไปในพัทยา ก็ยังมีร้านค้าบางร้านที่มีสินค้าปลอดภาษีให้ช้อปปิ้งในราคาถูกมากมาย ตั้งแต่จุดตลาดคนเดินไปจนถึงห้างสรรพสินค้า (คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี) พบกับสินค้าที่เป็นทั้งของแท้และของเลียนแบบ
- อย่ารับการช่วยเหลือหรือการให้บริการจากบุคคลแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก เพราะคนเหล่านี้มักจะขอค่าบริการในราคาที่สูง
- ห้ามเกี่ยวข้องกับการเล่นพนันและยาเสพติดเด็ดขาด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายขั้นรุนแรง
- การซื้อตั๋วจากสถานีขนส่ง ในกรณีที่คุณซื้อผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ก่อนตัดสินซื้อควรให้แน่ใจจริงๆว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จากนั้นเก็บใบเสร็จหลักฐานไว้เผื่ออาจจะมีการเรียกร้องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องกันในภายหลังได้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
พัทยานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่ยอดนิยม ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้เที่ยวพัทยาได้อย่างมีความสุขและเพื่อไม่เป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของคุณ ควรรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะแก่การจะมาท่องเที่ยวพัทยา ช่วงไหนที่อาจจะเกิดสภาวะฝนฟ้าอากาศและลมมรสุมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่สำคัญในการมาเที่ยวพัทยา สำหรับช่วงเวลาที่อยากแนะนำ ควรไปในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม สภาพอากาศจะดีมาก เพราะเป็นช่วงที่ปลอดลมมรสุม และเป็นช่วงดีที่สุดในการท่องเที่ยว ส่วนช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงมาท่องเที่ยวคือช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคมจนถึงเดือนตุลาคม เพราะเป็นช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนและลมมรสุมจากท้องทะเล

ภูมิอากาศเขตร้อน
ประเทศไทยตั้งอยู่ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ตลอดทั้งปี ช่วงฤดูฝนจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฏาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม แต่การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนก็ใช่จะเลวร้ายมากนัก เพราะบางสถานที่นั้นถ้าท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนอาจจะได้รับบรรยากาศที่สดชื่นในอีกแบบหนึ่ง สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวได้แทบทุกสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย ความชื้นน้อย และฝนค่อนข้างตกน้อยกว่าทุกช่วงฤดู

ภูมิอากาศทางภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคกลางและภาคตะวันออก นับว่าเป็นโซนที่มีสภาพอากาศที่ดีเยี่ยมกว่าภาคอื่นๆ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม สำหรับช่วงฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม

ภูมิอากาศทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)
สำหรับสภาพอากาศทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโซนที่อยู่ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งและหนาวเย็น ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ เหมาะแก่การเที่ยวชมดอกไม้บาน ชมดอย

ภูมิอากาศทางภาคใต้
สภาพอากาศที่จะพบในภาคใต้มีเพียงแค่ 2 ฤดูเท่านั้น คือฤดูฝนและฤดูร้อน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมาท่องเที่ยวในภาคใต้คือ ตั้งแต่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดไม่มีฝน ท้องฟ้าแจ่มใส สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวชมหมู่เกาะ ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีมรสุมหรือลมแรง ช่วงเวลาที่ควรเดินทางไปเที่ยวชมหมู่เกาะ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมิถุนายน สำหรับการไปท่องเที่ยวที่ภูเก็ต พังงา หรือกระบี่ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเดือนเมษายน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นเคล็ดลับที่ดีเล็ก ๆ น้อยๆ และจะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการช้อปปิ้งโดยเฉพาะ

ของที่ระลึก
เมืองพัทยามีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก หรือที่เรียนกันว่า สินค้าโอทอป ที่ทำจากฝีมือคนไทยหลากหลายประเภท วางขายให้นักท่องเที่ยวในช่วงระหว่างการเดินทางหรือเป็นของฝากกลับบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาธิเช่น ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมไทย เครื่องเงิน เซรามิก และงานหัตกรรมอื่นๆที่มีความโดดเด่นอยู่ไม่น้อย สินค้าเหล่านี้จะตั้งขายอยู่บริเวณตามห้างสรรพสินค้า และท้องตลาดทั่วไป ราคามีตั้งแต่ราคาแพงไปจนถึงราคาถูก ซึ่งสามารถต่อรองกันได้ สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชลบุรีคือ อ่างศิลาหรืออ่างหิน และเครื่องใช้ที่จักสานด้วยไม้ไผ่

เครื่องประดับและอัญมณี
เครื่องประดับและอัญมณี เป็นสินค้าที่นิยมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในพัทยาและซื้ออัญมณีกลับไป เนื่องจากอัญมณีที่วางขายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สวยงามและหลากหลายสีสัน ที่ถูกสั่งทำมาเป็นพิเศษจากทางภาคตะวันออก และเพื่อให้ท่านได้ซื้อของได้โดยไม่ถูกหลอกลวง ควรเลือกซื้อจากร้านค้าปลีกที่ถูกรับรองโดยมีตราประทับภายใต้แบรนด์ของ JFC (Jewel Fest Club) ซึ่งติดอยู่ด้านหน้าของร้านค้า หรือร้านที่เป็นสมาชิกของ JFC และเมื่อได้ทำการซื้ออัญมณีไปแล้วเรียบร้อย ควรเก็บใบบันทึกรายการการสั่งซื้อไว้ เพื่อเป็นการรับรองในการซื้อสินค้า และจะเป็นประโยชน์เมื่อสินค้าบกพร่อง ร้านค้าต้องมีการรับประกันในการคืนสินค้าหรือคืนเงินภายในเวลา 30 วันตามที่กำหนดไว้

กลุ่มคอยให้บริการลูกค้า
ในเมืองพัทยาจะมีแท็กซี่และไกด์คอยให้บริการพาไปยังแหล่งช้อปปิ้งโดยเฉพาะ โดยจะต้องจ่ายค่าให้บริการตามที่ตกลงกันไว้ก่อน

วัตถุโบราณและงานศิลปะ
ห้ามทำการซื้อขายวัตถุโบราณและงานศิลปะที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากร มิเช่นนั้นอาจจะถูกลงโทษตามกฏหมาย

การสร้างรอยยิ้ม
รอยยิ้มเล็กๆน้อยๆ สามารถเป็นใบเบิกทางของมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ และอาจจะช่วยทำให้เราได้ราคาจากการซื้อสินค้าที่ถูกกว่าลง ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วนิสัยคนไทย มักจะมีมิตรไมตรีต่อผู้คนที่แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม โดยเฉพาะรอยยิ้มหวานๆ

การเจรจาต่อรองสินค้า
โดยเฉพาะบริเวณตลาดตัวเมืองพัทยาและจอมเทียน ราคาสินค้าจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นเป็นสองเท่า ดังนั้นควรมีเทคนิคการต่อรองราคาสินค้าให้ถูกลงกว่าเดิมเหลือซักครึ่งนึงของราคา ซึ่งบางร้านค้าอาจจะต่อรอง แต่บางร้านอาจจะแทบไม่ให้ต่อรองเลย แต่สำหรับร้านค้าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส่วนมากจะเป็นราคาที่ไม่สามารถลดได้ เป็นราคาคงที่ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ้างแต่นาน ๆ ครั้ง

บัตรเครดิต
บัตรเครดิตซึ่งเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกมากที่สุด คือ บัตรวีซ่า และ บัตรมาสเตอร์การ์ด แต่สำหรับบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส อาจจะมีการยอมรับบางสถานที่เท่านั้น ส่วนมากโรงแรมหรือร้านอาหารทั่วไปรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต แต่ก็ยังมีร้านส่วนน้อยที่ไม่รับบัตร ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียว ดังนั้น ก่อนเดินทางไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือภายในประเทศก็ตาม ควรทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็มต่างๆ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ก่อนใช้บริการตู้เอทีเอ็มทุกครั้งควรสังเกตให้รอบคอบว่าตู้เอทีเอ็มที่เลือกใช้มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เพื่อป้องกันการเป็นเหยื่อจากมิจฉาชีพที่อาจจะมาหลากหลายรูปแบบ

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน      
รถพยาบาล รถกู้ภัย 1554 สถานีดับเพลิงนาเกลือ 0 3822 1000
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1555 สถานีดับเพลิงพัทยา 0 3842 5943
กองปราบปราม อาชญากรรม 1195 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 191
เหตุฉุกเฉิน 0 3822 2474 ตำรวจดับเพลิง 199
ตำรวจทางหลวง 1193 บริการเทียบเวลาทางโทรศัพท์ 181
แพทย์ฉุกเฉิน 1669 ศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1337 กด 9
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860    
 
สำนักงานการท่องเที่ยว
ภาคกลาง :      
กาญจนบุรี 0 3451 1200 สายด่วน ททท. 1672
หัวหิน 0 3251 3885 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 0 2281 5051
 
ภาคตะวันออก :      
พัทยา 0 3842 8750 ตราด 0 3959 7255
ระยอง 0 3865 5420    
       
ภาคเหนือ :      
เชียงใหม่ 0 5324 8604 เชียงราย 0 5371 7433
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) :      
ขอนแก่น 0 4324 4498-9 นครราชสีมา 0 4421 3666
 
ภาคใต้ :      
เกาะสมุย 0 7742 0504 ภูเก็ต 0 7621 1036
กระบี่ 0 7562 2163    
 
สถานีตำรวจท่องเที่ยว      
ภาคกลาง :      
กรุงเทพฯ (สนามบิน) 0 2535 1053 กาญจนบุรี 0 3451 2668
กรุงเทพฯ (สถานีวิทยุ) : 1155    
 
ภาคตะวันออก :      
พัทยา 0 3865 1669 ตราด 0 3953 8091
ระยอง      
 
ภาคเหนือ :      
เชียงใหม่ 0 5327 8559 แม่ฮ่องสอน 0 5361 1812
เชียงราย 0 5371 7796    
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน):      
ขอนแก่น 0 4323 6937-8 นครราชสีมา 0 4434 1777
 
ภาคใต้ :      
เกาะสมุย 0 7742 1281 ภูเก็ต 0 7635 5015
กระบี่ 0 7563 7208    
 
สำนักงานการท่องเที่ยว
บริษัทเว็บสวัสดี      
สำนักงานที่กรุงเทพฯ 02 674 5555 สำนักงานที่สมุย 0 7742 9999
 
สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบางละมุง 0 3822 1800 ตำรวจทางหลวงพัทยา 0 3842 5440
สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี 0 3827 4401-3 กองบังคับการตำรวจน้ำ 0 3842 3666
ที่ทำการไปรษณีย์จอมเทียน 0 3823 2330 สถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา 0 3842 9325
ตำรวจทางหลวง 0 3839 2001 สถานีตำรวจพัทยาซอย 9 0 3842 0802-5
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0 3825 2750-1 ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา 0 3842 9371
 
ข้อมูลการดูแลและรักษาสุขภาพ
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชล 0 3827 3840-7 โรงพยาบาลหนองใหญ่ 0 3821 9145
โรงพยาบาลอ่าวอุดม 0 3835 1010 โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ 0 3842 8374
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 0 3843 7172 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรี่ยล 0 3848 8777
โรงพยาบาลบ้านบึง 0 3844 4406 โรงพยาบาลพนัสนิคม 0 3846 1334-7 ต่อ 166, 168
โรงพยาบาลกรุงเทพฯพัทยา 038-259-999 โรงพยาบาลพานทอง 0 3893 2500-99
โรงพยาบาลบางละมุง 0 3842 9244-6 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 0 3877 0200-8
โรงพยาบาลบ่อทอง 0 3821 1289-90 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 0 3824 5700
โรงพยาบาลชลบุรี 0 3893 1000 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา 0 3832 0300
เบอร์ฉุกเฉิน 1719 โรงพยาบาลสัตหีบ 0 3824 5051
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 0 3821 6266 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 0 3831 1008
โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล 0 3849 1888    
 
ศูนย์บริการโลหิต
ศูนย์ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 0 2686 2700 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 0 2252 1601
 
ข้อมูลบัตรเครดิตและเช็คเดินทาง
บัตรเครดิต เอไอจี 0 2697 8300 เจซีบี อินเตอร์ เนชั่นแนล 0 2256 9151-4
บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0 2273 5544 ธนาคารแมคควอรี 0 2694 7999
บัตรเครดิต เอเอ็นแซด 0 2168 8777-8 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 1595
ธนาคารซิตี้แบงก์ 1588 เอชเอสบีซี 0 2614 5555
บัตรไดเนอร์สคลับ 0 2238 3660 ธนาคารยูโอบี 0 2285 1555
 
ที่ทำการไปรษณีย์
ที่ทำการไปรษณีย์บางละมุง 0 3842 8225 ที่ทำการไปรษณีย์จอมเทียน 0 3823 1944
ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน 0 3838 1040 ที่ทำการไปรษณีย์พัทยา 0 3842 9341
 
การขนส่ง
ข้อมูลสนามบิน
ตารางเวลาเดินทาง ตารางเวลา สนามบินสุวรรณภูมิ 0 2132 1888
สนามบินดอนเมือง 0 2535 1192 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 0 3824 5595
 
สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ (PG) 1771 พีบีแอร์ (9Q) 0 2261 0222
นกแอร์ (DD) 1318 การบินไทย (TG) 0 2356 1111
โอเรียนท์ไทย (OG) 1126 แอร์เอเชีย (FD) 0 2515 9999
 
บริการเรือเช่า
บริษัทอาร์ไกล์วิคเกอร์ 0 3825 0123 บริษัทแม็กซ์มารีนเอเชียพัทยา 0 7661 7269
บริษัทบัซแคทส์ (ประเทศไทย) 0 3823 5300 สโมสรราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 3825 0116
บริษัทกัลฟ์ชาเตอร์ไทยแลนด์ 0 3823 7752 บริษัทเซลลิ่งพัทยา (อังกฤษ) 0 8162 2937-2
บริษัทอีทเทรนเดอร์ (จัดทัวร์ดำน้ำ) 0 3871 0208 บริษัทเซลลิ่งพัทยา (ไทย) 0 8993 9142-4
บริษัทมาลีทราเวล 0 3841 1746 บริษัทบริษัทซีโบ๊ท 0 3825 2412-5
 
ข้อมูลขนส่งรถประจำทาง
ข้อมูลการเดินทาง ตารางเวลา เอ็น.เอส.วี. ทรานสปอร์ต 0 3849 4549
สถานีขนส่ง 0 3842 9877 เอ็น.ที.พี. ทรานสปอร์ต 0 3849 3708
รถโดยสารประจำทางชลบุรี- กรุงเทพฯ 0 3828 4781 รถบัสชายหาด 0 3875 7340
บริษัทมาลีทราเวล 0 3842 0012    
 
บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน
เบลล์เซอร์วิส 0 3837 0055-6 สถานีขนส่งสายใต้ 0 2391 2504
สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) 0 2434 7192 รถรุ่งเรือง จำกัด 086 324 2389
สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) 0 2936 2852 บริษัท ขนส่ง จำกัด (จอมเทียน) 0 3823 1142
 
บริการเช่ารถยนต์
แอนแท็กซี่พัทยา 086 795 1181 เอ็ม เอ็ม ที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 0 3837 1385
ชาลีพัทยา คาร์เร้นท์ 0 3872 0413 พัทยาคาร์เร้นท์ทัล 086 336 0080
ดีวี บริการรถเช่า 081 994 8420 พัทยาซิตี้คาร์ 0 3842 5849
บริษัทยูโรเปี้ยนเซอร์วิส 0 3863 8450 คิวคาร์ 0 3823 1694
บริการเช่ารถปิคอัพและรถนำเข้า 0 3825 2275 รอนส์ อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ 0 3875 7220
ฮอลิเดย์เรนท์ อะคาร์ 0 3842 6203 แท็กซี่แอนด์แทรเวิล เอเจนซี่ 0 3842 5991
กิตตินันต์ แท็กซี่เซอร์วิส 086 605 7933 ยูนิตี้คาร์ เรนทอลแอนด์ เซอร์วิส 0 3837 3254
บริษัทมาลีทราเวล 0 3841 1746 วีอาร์คาร์เรนท์ 0 8633 6779-9
 
บริการเช่ารถจักรยานยนต์
รอนส์ อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ 0 3875 7220 แท็กซี่แอนด์แทรเวิล เอเจนซี่ 0 3842 5991
เสวก โมบายช็อป มอเตอร์ไบต์ฟอร์เรน 0 3841 5130    
 
บริการแท็กซี่
แอน แท็กซี่พัทยา 0 8679 5118-1 ซี อา แลนด์ ทัวร์ 0 3871 0829
กิตตินันต์ แท็กซี่เซอร์วิส 0 8660 5793-3 สยามเซอร์วิส 0 3833 2095
เอ็ม เอ็ม ที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 0 3837 1385 ซุปเปอร์ ทราเวล 0 3872 3871
บริษัทมาลีทราเวล 0 3841 1746 แท็กซี่แอนด์แทรเวิล เอเจนซี่ 0 3842 5991
โอเปเดอเพลส 0 3842 4732 เดอะลีโมพัทยา 0 8573 9494-9
พีทีแท็กซี่ 0 3872 4199    
รถไฟ
ข้อมูลการเดินทาง ตารางเวลา สถานีรถไฟพัทยา 0 3842 9285
สถานีรถไฟชลบุรี 0 3828 6655 สถานีรถไฟศรีราชา 0 3832 2504
สถานีรถไฟแหลมฉบัง 0 3849 4835 การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690 (ตลอด 24 ชม.)
 
บริการรถตู้
บริษัทมาลีทราเวล 0 3841 1746 แท็กซี่แอนด์แทรเวิล เอเจนซี่ 0 3842 5991
ศรีราชากรีนพ้อยท์ 0 3837 2188