บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทใน พัทยา, ชลบุรี และในอำเภอเมืองใกล้คียงด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สภาพอากาศและอุณหภูมิของพัทยา

ข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิ - พัทยา / ชลบุรี, ประเทศไทย

ที่ตำแหน่งละติจูด 13.37 เหนือและลองติจูด 100.90 ตะวันออกที่ระดับความสูง 1 เมตร 3 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ฤดูที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน (ช่วงมรสุม)
พฤศจิกายน - มีนาคม พฤษภาคม - ตุลาคม


เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
pattaya weather
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Ø
อุณหภูมิเฉลี่ย °C 25.9 27.6 29.2 30.1 29.6 29.0 28.5 28.4 28.1 27.7 26.8 25.5 28.1
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย มิลลิเมตร 11.8 23.1 40.5 79.0 164.5 118.5 166.1 166.3 302.3 229.6 66.2 9.8 100.95