บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในพังงา ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา, ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 5 เกาะ เป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับชายแดนพม่าและประเทศไทย ในอำเภอคุระบุรี ห่างใกลจากผู้คนเพราะต้องนั่งเรือข้ามมายังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แต่ก็ยังมีชาวเลที่อาศัยอยู่กันมายาวนาน มีชื่อเรียกชาวเลเหล่านี้ว่า ชาวยิปซีทะเล หรือชาวมอร์แกน เป็นพื้นที่ที่มีเกาะอยู่ติดใกล้กันอยู่ 2 เกาะ สภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง เพราะเป็นทะเลที่มีความอุดมสมบรูณ์อย่างมาก มีแนวปะการังที่มีสีสันสวยงามเพราะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลและอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงเป็นแหล่งดำน้ำที่เป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

มีที่พักที่อุทยานแห่งชาติ และสิ่งอำนวนความสะดวกเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะได้ไม่ทำลายชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีของคนชาวพื้นเมืองและเป็นการอนุรักษ์สภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เอาไว้ให้อยู่ได้ยาวนานที่สุด

ได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่และเกาะกลาง มีเกาะที่ใหญ่อยู่สองเกาะคือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ มีแนวปะการังอยู่มากเหมาะแก่การดำน้ำ

อ่าวแม่ยาย: เป็นอ่าวที่ใหญ่และมีความเงียบสงบเป็นอย่างมาก

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อยู่แถบชายงั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ อ่าวนี้จะมีความลึกและน้ำทำเลสีเขียงมระกต บริเวณน้ำตี้นของอ่าวมีปะการังสวยงาม

ชนเผ่าสิงห์หรือชาวเล (ชาวยิปซีทะเล) มีการตั้งถิ่นฐานบนหมู่เกาะสุรินทร์ใต้ ซึ่งใช้ชีวิตไปกับท้องทะเลมาเป็นเวลายาวนาน ชาวยิปซีมีอาชีพจับสัตว์น้ำในท้องทะเลถือเป็นชนเผ่าที่มีทักษะที่เก่งในเรื่องของการจับสัตว์น้ำ สามารถจับปลาด้วยมือเปล่าและใช้อุปกรณ์พื้นเมืองที่ประดิษฐ์ขึ้นเองในการจับสัตว์น้ำ นอกจากนี้พวกเขามีความเชื่อในเรื่องของภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษ โดยในเดือนเมษายนของทุกปี กลุ่มชาวเลที่อยู่กระจัดกระจายตามเกาะต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงและในประเทศพม่าจะมารวมตัวกันที่หมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อประกอบพิธี "ลอยเรือ" อันเป็นการบวงสรวงผีและวิญญาณของบรรพบุรุษ อีกทั้งเป็นการสะเดาะห์เคราะห์ให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งเหมือนกับประเพณีไทยที่มีการลอยกระทง ในทุกๆ ปีเช่นกัน

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางได้จากหลายที่ดังนี้:
จากท่าเรือคุระบุรี บ้านหินลาด: ท่าเรือบานหินลาดอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 110 เส้นทาง (ระนอง-ตะกั่วป่า) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จากนั้นแยกไปทางโรงเรียนบ้านหินลาด ขับรถต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร หลังจากลงเรือที่ท่าเรือบ้านหินลาดใช้เวลานั่งเรือประมาณ 4-5 ชั่วโมงไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โรงแรม : โรงแรมในเขาหลัก
สำรองที่นั่งบนเรือล่วงหน้าจากสำนักงานอุทยานแห่งชาติ : (076) 491 477-8,(076) 595 068
-จากท่าเรือทับละมุ : ในอำเภอเมืองพังงา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง
-ท่าเรือกะเปอร์ จังหวัดระนอง : หรือติดต่อโรงแรมจันทร์สมธารา ซึ่งมีเรือออกจากหาดชาญดำริ (ปากน้ำระนอง) สำหรับเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อีกเหตุผลหนึ่งที่อุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา เพราะการเดินทางไปที่อุทยานฯ เป็นเรือเช่าเหมาลำหรือทัวร์เท่านั้น เรือที่ออกจากท่าเรือคุระบุรีส่วนใหญ่เป็นเรือทัวร์ที่มีนักท่องเที่ยวเต็มลำและค่าเช่าประมาณ 8,000-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ไปยังอุยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่มีความสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ เส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวคือ เดินทางไปกับเรือที่ออกไปดำน้ำจากภูเก็ต ซึ่งใช้เวลาในการออกทริปประมาณ 4-5 วัน และสามารถกำหนดเส้นทางการเดินทางแต่ละจุดได้ รวมถึงการแวะดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเกาะตาชัยเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะสุรินทร์เหมาะแก่การดำน้ำดูแนวปะการัง ราคาประมาณ 8,000 บาทขึ้นอยู่กับระดับของความหรูหราและมีอาหารที่พักและเรือรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านดำน้ำในภูเก็ต

อุทยานแห่งชาติจะปิดให้บริการในช่วงเดือน 16 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายนเพราะเป็นช่วงมรสุมช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงพฤศจิกายน - เมษายน

มีที่พักแบบธรรมดาราคาไม่แพงบริเวณอุทยานแห่งชาติ (หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังอุทยานฯ กับกลุ่มดำน้ำ)
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว : (076) 491-378

ตรวจสอบสภาพอากาศและจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง
สำนักงานในเขตอุทยานแห่งชาติ: (076) 419 028-9
หมายเหตุ: เนื่องจากสำนักงานในเขตอุทยานตั้งอยู่บนเกาะที่ห่างไกลอาจจะเกิดปัญหาในการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นบางครั้ง

- สภาพอากาศ สามารถตรวจสอบได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาในกรุงเทพมหานครได้ที่:(02) 399 4566, (02) 260 1502
- สภาพอากาศ บนเกาะที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน

Koh Khai อ่าวเต้า: ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเกาะ เป็นที่อาศัยของสัตว์จำพวกเต่าทะเลและปะการังที่มีสัสันสวยงาม
อ่าวผักกาด: ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะสุรินทรืใต้เป็นแนวปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์สามารถมองเห็นได้

เกาะกลางหรือเกาะปาจุมปา มีอ่าวที่สวยงามเรียกว่าอ่าวมังกร พื้นที่สงวนสำหรับการอนุรักษณ์เต่าทะเล แนวปะการังอยู่นอกชายหาดอยู่บริเวณนอกชายหาด เป็นที่อาศัยของปลาทะเลหลายชนิด

เกาะไข่หรือเกาะตอรินลา อยู่ทางใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ ทางด้านตะวันออกของเกาะมีแนวปะการังสวยงาม เหมาะสำหรับดำน้ำดูปะการัง