บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในพังงา ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง เดิมเป็นที่รู้จักในนามของ "น้ำตกลำปี" กรมป่าไม้ได้จะขึ้นทะเบียนให้เป็น "อุทยานลำปี" และอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมโดยกองอุทยานแห่งชาติในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2529 เป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่ 52 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 72 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 45,000 ไร่

อุทยานแห่งชาติเขาลำปีอยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกของฝั่งทะเลอันดามัน มีสภาพพื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นหาดท้ายเหมืองส่วนที่สองเป็นเขาลำปี หาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณปลายสุดของหาดเป็นแหลม ที่เรียกว่าแหลมอ่าวขาม (เขาหน้ายักษ์) ส่วนทางตะวันออกของพื้นที่แห่งนี้มีคลองน้ำกร่อยขนาดใหญ่ที่รองรับน้ำจืดจากเขาลำปีที่ยังคงมีป่าไม้ที่อุดมสมบุรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาลำปีเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาจำนวนมาก เรียงซ้อนกันจากเหนือจรดใต้ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 40-100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เขาที่สูดงที่สุดคือ เขาขนิม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่มีความสูงเฉลี่ย 622 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

สภาพภูมิอากาศบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้รับอิธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ได้พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมมายังแผ่นดิน ส่งผลให้เกิดฝนตกชุกในช่วงเวลาดังกล่าว พื้นที่บริเวณนี้ได้รับอิธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อย เนื่องจากมีเทือกเขาที่ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต้เป็นแนวกั้น อย่างไรก็ตามในช่วงเดืนอพฤศจิการยนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกบ้างแต่ปริมาณไม่มาก ใขช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูแล้วท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมน้อย อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณน้ำฝนน้อย ดั้งนั้นระยะเวลาที่เหมาะกับการเดินทางมาเที่ยวอุทยานคือเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

จากการศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง ได้ค้นพบตระกูลพืชที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้:
พืชป่าดงดิบ (Primary rainforest)
พบได้ตามเทือกเขาที่มีความสูงมากๆ เช่นเขาขนิม เขาลำปีและพื้นที่บางส่วนทางทางด้านตะวันออกของหาดท้ายเหมือง ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก สามารถพบเห็นพืชหลายชนิดเช่น ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นพิกุลในขณะที่พวกพืชตระกูลต่ำประกอบไปด้วย หวายและไม้ไผ่ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง

พืชป่าชายเลน (Mangrove forest)
พบในบริเวณที่โคลนและตามภูเขาริมคลอง ที่นี่คุณสามารถพบพืชนี้ได้ตามโคนมะพร้าวและคลองหินลาดที่อยู่ทางพื้นที่ราบทางตะวันออกของชายหาดท้ายเหมือง เป็นห้วยโคลนบางที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของไม้ป่าชายเลน ชนิดของพืชที่พบที่นี่ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ถั่วดำ ถั่วขาวและพืชอื่นๆอีกหลายชนิด

พืชป่าชายหาด (Beach forest)
พบได้ในพื้นที่ป่าสูงตามแนวชายหาดท้ายเหมือง พันธุ์พืชที่พบคือ ไม้สนทะเล หูกวาง หยีน้ำ หยีทะเล จิกเล ปอทะเล รักทะเล ส่วนพืชชั้นล่างได้แก่ สงหยู สาบเสือ สำเท้ก ปรงทะเล เตยทะเล ผักบุ้งทะเล

พืชป่าพรุ (Swamp forest)
ป่าพรุเป็นตระกูลพืชใบที่พบได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่มีน้ำจืดขังอยู่ สภาพดินเป็นดินทรายละเอียดขาวนวล สังคมพืชที่เด่นชัดในสภาพป่านี้คือ เสม็ดขาว บริเวณที่ดอนจะมีเสม็ดแดง ชะมวงป่า มะพลับพรุ ตีนเป็ด และหว้าน้ำ ขึ้นปะปน พืชอิงอาศัยที่ขึ้นรอบลำต้นไม้ขนาดใหญ่

สามารถจำแนกได้ดังนี้ :
นก (Birds) ที่มีการค้นพบแล้วทั้งหมด 188 ชนิด เช่นแมลงปอขาดำ เหยี่ยวผึ้งและนกชนิดอื่นๆ ภาพลิขิทธิ์ จากเว็บไซต์ corbis.com

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) สัตว์ที่ค้นพบมีทั้งหมด 64 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภทที่เป็นสัตว์อนุรักษ์ได้แก่ สมเสร็จและเลียงผา ในขณะที่สัตว์อื่นๆ เช่น ชะนีมือขาว หมีหมาและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิด

สัตว์เลื้อยคลาน (Retiles) มีทั้งหมด 57 ชนิดรวมทั้งหมด 26 ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์และ 31 ชนิดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุรักษ์มี 2 ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คือเต่ามะเฟือง เต่าเหนียวและเต่าหญ้าและอีก 2 ชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์คือ เต่าเขียวและเต่ากระไทย ขณะที่สัตว์เลื้อยคลานมีอยู่ 4 ชนิดที่พบเห็นคือ เต่ายักษ์เอเชียติก เต่าแหลม งู หลามปากเป็ด งูกะปะหรือกะปะไทย โดยเฉพาะงูกะปะเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibians) มีทั้งหมด 16 ชนิด 2 ชนิดเป็นสัตว์อนุรักษ์ที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์ในขณะที่อีก 14 ชนิด ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุรักษ์เช่น กบ

ปลาน้ำจืด (Fresh water fishes) ในแหล่งน้ำต่างๆ สำรวจพบปลาน้ำจืด 31 ชนิดได้แก่ปลาสลาด ปลาซิวใบไผ่ ปลาแขยงหิน ปลาดุกลำพัน ปลาซิวข้าวสารแระ ปลาแรด ปลาช่อน ปลาก้าง ปลานิล สัตว์น้ำที่พบบริเวณชายฝั่งหาดท้ายเหมืองได้แก่ ปลาทราย ปลากระบอก เต่ากระ ปุลม ปูแสม หวยมวลพลู หอยตลับลาย กุ้งฝอย แมงกะพรุนและสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง หาดท้ายเหมืองเป็นหาดที่สวงนไว้สำหรับการทำรังของสัตว์ 2 ชนิด คือเต่ามะเฟืองและเต่าหญ้า เต่าเพศเมียจะขึ้นฝั่งเพื่อมาวางไข่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนเมษายน ปัจจุบันเต่าทะเลหายากมากและมีเพียงไม่กี่ตัวที่ขึ้นมายังฝั่ง ในฤดูวางไข่ชายหาดมีการตรวจลาดตะเวนโดยเจ้าหน้าที่ของอุทยาน ซึ่งจะเก็บไข่ออกจากรังที่พบและนำไปฟัก (บนชายหาดด้วยตู้ฟักไข่) ที่ต้องทำแบบนี้เพราะชาวบ้านเชื่อว่าไข่เต่าเป็นไข่ ที่มีรสชาติอร่อยและขายได้ราคาสูง รังฟักไข่ทางฝั่งซ้ายบนชายหาดจะถูกขโมยเพื่อนำไข่ไปกินและขายเป็นส่วนใหญ่

ไข่จะใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 60 วัน เมื่อไข่ถูกฟักด้วยวิธีทางธรรมชาติแล้วจะถูกปล่อยลงไปในทะเลในทันที่ที่เต่าออกจากไข่ นักท่องเที่ยวไม่ควรเดินหาไข่เตาเอง ควรร่วมเดินทางหาไข่เต่ากับเจ้าหน้าที่อุทยาน สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการอุทยาน ถ้าหากมีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับเต่าทะเล มีแผ่นพับและเอกสารให้ความรู้อยู่ที่ทำการอุทยาน เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองจากทั่วโลก ในต่างประเทศหากนำเต่าทะเลและไข่เตาไปค้าขายหรือเพื่อบริโภคเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทุกคนสามารถช่วยกันปกป้องเต่าทะเลได้ด้วยการไม่กินไข่เต่าหรือซื้อของที่ระลึกที่ทำจากกระดองเต่า

เต่าทะเล ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปประมาณ 800 เมตร ก็จะเป็นที่ตั้งของหาดท้ายเหมือง

น้ำตกลำปี (Lam Pee Waterfall)
พื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติครอบคุลมพื้นที่ที่เป็นน้ำตก ป่า และภูเขาที่เต็มไปด้วยต้มไม้อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 14 กิโลเมตร การเดินทางไปที่น้ำตกเขาลำปีจากอำเภอเมืองพังงา เลี้ยวซ้ายที่แยกอำเภอท้ายเหมือง ขับรถต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตรจนกระทั่งเห็นป้ายบอกทางไปน้ำตกสีฟ้าให้เลี้ยวขวาและเดินทางขึ้นไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอน้ำตกที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่างของน้ำตก เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ อาหารและเครื่องดื่มสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ๆน้ำตก

น้ำตกโตนไพร (Ton Phri Waterfall)
เป็นน้ำตกที่มีความสูง 50 เมตร ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้ำเย็นและใสสะอาด เหมาะสำหรับว่ายน้ำเล่น มีต้นน้ำมาจากเขาโตนบ้านไทรซึ่งมีป่าที่อุดมสมบูรณ์

เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นทะเลอันดามัน และทิวทัศน์ของลำน้ำที่ไหลคดเคี้ยวจนออกสู่ทะเลอันดามัน
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง ที่พัก โรงแรมใกล้ หาดท้ายเหมือง
ที่ตั้งแคมป์/เต็นท์ - มีบริเวณที่ตั้งแคมป์ให้บริการนักท่องเที่ยว
ที่จอดรถ - อุทยานแห่งชาติมีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่ม - มีร้านอาหารเปิดให้บริการในอุทยาน
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ตั้งอยูในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบมัลติมีเดียและนิทรรศการ

รถยนต์: การเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองสามารถใช้เส้นทาง 3 ทางคือ เส้นทางถนนหมายเลข 4 , 401 และ 402
เครื่องบิน:
จังหวัดพังงาอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 66 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินภูเก็ตแล้วนั่งรถต่อไปยังจังหวัดพังงาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ภูเก็ต-พังงา) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 57 นาที ถึงตลาดท้ายเหมืองและขับต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงทีทำกานอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-ท้ายเหมือง
หมู่ 5 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย 82120
เบอร์โทร: 0 7641 7206 แฟกซ์: 0 7641 7206 อีเมลล์: reserve@dnp.go.th