บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ยิปซีทะเล หรือ ชาวเล:
ยิปซีทะเล หรือ ชาวเลเป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เก่าแก่และน่าสนใจของภูเก็ต ยิปซีทะเล หรือ ชาวเล (คำว่า "ชาว" แปลว่า คน , คำว่า "เล" มาจากคำว่า ทะเล) เดิมทีพวกเขาตั้งถิ่นฐานในบริเวณอ่าวอันดามัน จนเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเพิ่มมากขึ้่น จึงได้ทำการย้ายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปทั่ว แต่ว่าไม่เคยมีประวัติและสถานที่เกี่ยวกับพวกยิปซีทะเลมากนัก รู้เพียงแต่เป็นกลุ่มชนเร่ร่อน ไม่มีถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่ง บ้างก็กล่าวว่า พวกเขามาจากอาณานิคมของพม่า ที่หลบหนีจากการรุกรานของกลุ่มมุสลิม หรือไม่ก็ว่า พวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มสืบทอดมาจากอินเดีย บางคนเชื่อว่าชาวเลเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของมลายู ก่อนที่ชาวมลายูจะเข้ามาอาศัยเสียอีก ชาวมลายูเรียกชาวเลว่า โอรัง ละอุต (Orang Luat) แปลว่า คนทะเล

ชาวเลในภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มมอเก็น, มอเกล็น กับ กลุ่มอูรักลาโว้ย โดยกลุ่มมอเก็นยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ 2 กลุ่มตามถิ่นที่อยู่อาศัย คือ มอเก็นปูลา ที่ลอยเรืออยู่ตามเกาะมะริด (Mergui Archipelago) และชายฝั่งในประเทศพม่า ลงมาถึงบริเวณเกาะในจังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน ในจังหวัดพังงา และกลุ่มมอเก็นตามับ ซึ่งอาศัยอยู่ตาม เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตลอดจนแถบชายฝั่งของอำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนพวกกลุ่มมอเกล็น อาศัยอยู่บริเวณแหลมหลา จังหวัดภูเก็ต ท้ายเหมือง และตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มอูรักลาโว้ย เร่ร่อนอยู่บริเวณเกาะสิเหร่ หาดราไวย์ แหลมหลา บ้านเหนือ บ้านสะปำ ในจังหวัดภูเก็ต

และบริเวณที่นักท่องเที่ยวพบเจอชาวเลในจังหวัดภูเก็ตได้บ่อยนั้นอยู่ที่ราไวย์ อีกจุดหนึ่งคือ ประมาณ 8 กิโลเมตรทางตอนเหนือของตัวเมืองภูเก็ต ที่บริเวณสะพานหิน และ เกาะสิเหร่ เมื่อไปถึงบริเวณนั้นได้จะต้องข้ามสะพานเชื่อมจากเกาะภูเก็ตไปเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้ชาวเลส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานถาวรอยู่บริเวณชายฝั่งหรือบนเกาะแต่ยังยึดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทะเลอยู่ เช่น ดำน้ำหาหอย ทำลอบหรือลงอวนดักปลา และรายได้อื่นๆ ส่วนมากมาจากนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวเลเอง

หมู่บ้านชาวเล ชาวเลจะมีภาษาและศาสนาเป็นของตัวเอง เป็นลัทธิและความเชื่อว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล ตำนานได้กล่าวไว้ว่า พวกเขานำคนที่ตายแล้ว ไปยังเกาะที่เรียกว่า เกาะแห่งความตาย เพื่อให้วิญญาณคงอยู่ตลอดไป ชาวเลจะมีพิธีกรรมและการเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ที่เรียกว่า พิธีลอยเรือ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่สำคัญยิ่งของชาวเล เชื่อกันว่าพิธีลอยเรือนี้เป็นพิธีที่ช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่เกาะ ให้เรือนำเอาความชั่วร้ายอัปมงคลออกไปและนำความสุขคืนกลับมายังพี่น้องชาวเล

ในทุกปีชาวเลจะมีการล่าเต่าทะเล ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า มีหญิงสาวของยิปซีทะเล ได้กลายร่างเป็นเต่าทะเล แต่หน้าตายังเป็นมนุษย์ ผู้พบเห็นจึงบูชาและเคารพเต่าทะเลเทียบเท่ากับพี่น้องของชาวเล ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดเทศกาลล่าสัตว์และกินเต่าทะเลกัน สำหรับเงินทองและการใช้จ่ายของชาวเล มักจะมีการแลกเปลี่ยนกันโดยใช้หอย แร่ สัตว์ต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของผู้ที่แลกเปลี่ยน ส่วนการตั้งถิ่นฐาน วิถีวัฒนธรรมและภาษา ไม่มีแหล่งอาชญากรรมและตำรวจ อาหารและทรัพยากรจากหมู่บ้านชาวเล ความมีสีสันและอิสระ ทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจและกล้าที่จะสัมผัส กับชาวเล หรือ ยิปซีทะเล มากขึ้นกว่าเดิม