บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

อุทยานแห่งชาติสิรินาถอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 30 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เส้นทางไปสนามบินภูเก็ต เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 13 กิโลเมตร โดยเริ่มจาก หาดในทอน หาดในยาง หาดไม้ขาว และ หาดทรายแก้ว ประกอบด้วยป่าสนทะเลธรรมชาติ หาดทรายขาวสะอาด แนวปะการังที่สวยงาม และเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลที่จะมีอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม...
ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกางตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อยู่ใกล้กับท่าฉัตรไชย ซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะภูเก็ต มีนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายความสัมพันธ์ของพืชที่สำคัญกับทางระบบนิเวศ ของป่าชายเลน ซึ่งเป็นพืชยืนต้นที่มีจำนวนอยู่มากมาย และสิ่งที่น่าสนใจอย่างการปลูกพืชในสวนเรือนกระจก พืชที่สำคัญตามป่าชายเลน ได้แก่ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง ฝาดแดง แสมดำ แสมขาว ถั่วขาว สมอทะเล และเถาวัลย์ต่างๆ นอกจากนี้ป่าชายเลน ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย รายละเอียดเพิ่มเติม...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในพื้นที่ประมาณ 50 กิโลเมตรจากทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงา ในทะเลอันดามัน คุณจะเห็นเกาะเล็กๆ อยู่ 9 เกาะ เนื่องจากการครอบคลุมพื้นที่ธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มาก รวมทั้งแหล่งปะการังที่ความสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ยิ่งกว่านั้นบางเกาะยังไม่มีการพัฒนามากนัก จึงทำให้เกิดของเน่าเสียจากปลาหลายชนิด สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง และซากสิ่งมีชีวิตมากมายจากท้องทะเล การดำน้ำที่นี่ สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก หมู่เกาะสิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยัน เกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลก เกาะสิมิลัน และเกาะบางู รายละเอียดเพิ่มเติม...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีหมู่เกาะอยู่ด้วยกัน 5 เกาะ ที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลอันดามันซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนประเทศพม่ากับประเทศไทย ในอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นบริเวณฝั่งที่มีการเข้าชมของนักท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง มีช่องตื้นระวังสองเกาะหลัก เป็นแหล่งกำเนิดของแนวปะการังน้ำตื้นที่โดดเด่นที่สุด การดำน้ำดูปะการัง ต้องมีอุปกรณ์ดำน้ำลึกและตื้น ใช้เพียงแค่หน้ากากไม่เพียงพอเท่าไหร่ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดำน้ำโดยเฉพาะ แต่ไม่มีหลักสูตรการสอนสำหรับการดำน้ำลึก และสำหรับในที่พักของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ไม่ค่อยมีความสะดวกสบายมากนัก แต่ว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากที่แห่งนี้จะเป็นสิ่งตอบแทนให้กับคุณมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติม...
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอเกาะยาว ในจังหวัดพังงา มีพื้นที่ทั้งหมด 250,000 ไร่ (1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร) ทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวพังงา มีเกาะที่มีความน่าสนใจมากว่า 120 แห่ง การเดินทางเข้าสู่อ่าวพังงา สามารถเช่าเรือเข้าชมได้ และคุณจะเห็นสถานที่ที่มีชื่อหลายแห่ง อย่างเช่น เกาะเจมส์บอนส์ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม...
ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อุทยานแห่งชาติหาดท้ายเหมือง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 45,000 ไร่ เขาลำปีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งการทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแต่ยุคโบราณจนถึงยุคสมัยรุ่งเรือง และการทำเหมืองแร่ก็ได้สิ้นสุดลงไป แต่ก็ยังได้รับความสนใจและเป็นชื่อเรียกถึงทุกวันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม...
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ มีชายหาดที่เป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่มีเกาะเล็กน้อยมากว่า 80 เกาะ และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ความโดดเด่นทางกายภาพอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับการพักผ่อนบนเกาะในป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม...