บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต

โทรต่างประเทศ กดรหัสประเทศตามด้วยรหัสจังหวัด (+66-76), โทรภายในประเทศ กดรหัสจังหวัดภูเก็ต (076)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคใต้ 211036, 212213, 217188 โรงพยาบาลสิริโรจน์ 249400, 361888
ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต 212108, 221905 ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 391174
ด่านศุลกากรภูเก็ต 211377, 221105 สถานีกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 327191
ตำรวจท่องเที่ยว 219878, 1155 สถานีพัฒนาและอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว 260492, 311998
ตำรวจทางหลวง 411350 สถานีขนส่งภูเก็ต 211480
ตำรวจน้ำภูเก็ต 211883, 214368 สถานีตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต 212046, 212194
ท่าเรือน้ำลึก 391155 สถานีตำรวจภูธร กมลา 324310
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 327230-37 สถานีตำรวจภูธร กะทู้ 342719-20
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 254421-30 สถานีตำรวจภูธร ฉลอง 381247
โรงพยาบาลถลาง 311033-4 สถานีตำรวจภูธร เชิงทะเล 270043, 324086
โรงพยาบาลป่าตอง 344034-5, 342633 สถานีตำรวจภูธร ถลาง 311123
โรงพยาบาลแพทย์สมพจน์ 214428 สถานีตำรวจภูธร ท่าฉัตรไชย 348567
โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ 212950 สถานีตำรวจภูธร เมืองภูเก็ต 212021, 212115
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 237220-6 สำนักงานไปรษณีย์ ภูเก็ต 211020
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 361234, 311155 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 211995

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยว ขนาดพกพา (สั่งพิมพ์ขนาด A4)
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในภูเก็ต