บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน:
แผนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการจัดอันดับจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก หมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ตรงใจกลางของทะเลอันดามัน มีความมหัศจรรย์มากมายบนเกาะแห่งนี้ หากท่านที่ต้องการเข้าชม ช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเมษายน จะเป็นฤดูท่องเที่ยว ซึ่งเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด น้ำใส และไม่มีมรสุม

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 ครอบคลุมพื้นที่เกาะและห้วงน้ำทะเลรอบเกาะ ที่มีปะการังสมบูรณ์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเนื้อที่ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,000 ไร่ พื้นที่เกาะซึ่งเป็นแผ่นดินมีประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สงบและประกอบด้วยพื้นดินที่เป็นเกาะต่างๆ 9 เกาะ มีเขาหินแกรนิตสูงชันลักษณะรูปร่างแปลกตา อันเป็นผลจากความร้อนของแมกม่าที่ไหลมาจากภูเขาไฟ ซึ่งเกิดอยู่ในช่วงระหว่างยุค Tertiary – cretaceous ประมาณ 65 ล้านปีที่ผ่านมา

"สิมิลัน" เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า "เก้า" ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 เกาะด้วยกันคือ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง ในปี 2541 ได้มีการผนวกพื้นที่บริเวณเกาะตาชัย เพิ่มเติมอีก 12 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 140 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ:
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วยพื้นดินที่เป็นเกาะต่างๆ เขาหินแกรนิตสูงชัน หาดทราย โขดหิน ลักษณะรูปร่างต่างๆ ชายฝั่งของเกาะต่างๆ มีลักษณะเว้าแหว่งไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากตั้งอยู่ในส่วนทะเลนอก ได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลโดยตรง เรียงตัวตามแนวทิศเหนือใต้ พื้นน้ำเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียตะวันออก บริเวณไหล่ทวีปติดชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาและประเทศพม่า คู่ขนานกับแนวเกาะนิโคบาร์ ที่เป็นไหล่ทวีปของประเทศอินเดีย ตามชายหาดหรือสันทรายจะไม่มีดินเลนให้เห็นจึงเป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สวยงาม อนุภาค ทรายมีขนาดเล็กละเอียด ส่วนที่เป็นยอดเขาจะเป็นเขาโดดสูงชัน ยอดเขาสูงสุดมีความสูง 244 เมตร จากระดับน้ำทะเล บางเกาะมีลักษณะแบนราบล้อมรอบด้วยเนินทรายและแนวปะการัง
ภูมิอากาศ:
 ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูงเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 83เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ำฝนแต่ละปีเฉลี่ย 3,560 มิลลิเมตร ปริมาณการระเหยของน้ำแต่ละปีเฉลี่ย 1,708 มิลลิเมตร ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงทำให้ปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 พฤศจิกายน ของทุกปี
พืชพรรณและป่าไม้:
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน แบ่งประเภทของป่าออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
- ป่าชายหาด
มีลักษณะโปร่งพบพันธุ์ไม้กระจัดกระจายมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ได้แก่ หูกวาง จิกเล สารภีทะเล ไม้ยืนต้นขนาดเล็กและไม้พุ่มขนาดใหญ่ ความสูงไม่เกิน 10 เมตร เช่น ตะบัน หงอนไก่ทะเล ปอทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่มขนาดเล็ก เช่น ชิงชี่ ก้างปลาทะเล เตยทะเล เป็นต้น พืชคลุมดินที่พบ เช่น พืชตระกูลถั่ว พวกถั่วผี ผักราด หญ้าที่พบตามชายหาด เช่น หญ้าหวาย หญ้าขุย ไม้ไผ่ พืชอาศัย ได้แก่ นมพิจิตร ข้าหลวงหลังลาย เป็นต้น
- ป่าละเมาะ
เป็นสังคมของไม้พุ่มที่เจริญเติบโตได้บนดินที่มีความลึกของชั้นดินไม่เกิน 30 เซนติเมตร พรรณไม้ที่พบไม่หนาแน่นนัก เช่น กระบองเพชร จันทน์ผา ไม้พุ่มขนาดเล็กที่พบทั่วไป ได้แก่ พลอง นกนอน เป็นต้น
- ป่าดงดิบ
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ความสูง 20 เมตรขึ้นไป ได้แก่ ยางปาย ยูง สะยา ไม้ยืนต้นขนาดรองลงมา ความสูง 15-20 เมตร ได้แก่ ขนุนนก เม่า โมกป่า ไม้ยืนต้นขนาดกลางความสูง 10-15 เมตร ที่พบ เช่น กระเบา รักป่า เนียน เป็นต้น มักพบ ไผ่ป่า หวาย ปาล์ม ขึ้นปะปน ไม้เลื้อย ไม้เถาว์ที่พบ เช่น พลูฉีก เสี้ยวเครือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้และกาฝากเกาะตามกิ่งก้านไม้ขนาดใหญ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหาพบได้ยาก ได้แก่ ละมุดป่า และงวงช้างทะเล พบเฉพาะเกาะใหญ่ในทะเลอันดามัน พืชที่กินผลหรือใบอ่อนได้ เช่น ละมุดป่า มะปริง มะหวด เนียง ผักหวาน และชิงชี่ เป็นต้น

สัตว์ทะเลและสัตว์ป่า:
 สำหรับ สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในหมู่เกาะสิมิลันจะเต็มไปด้วยความซับซ้อนของระบบนิเวศน์มากมาย เป็นแหล่งของสัตว์ทะเล หรือที่เรียกว่า แนวปะการัง จะเป็นกลุ่มเดียวกับ ดอกไม้ทะเล ปะการังเป็นสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในไฟลัม Cnidaria ชั้น Anthozoa มีรูปร่างเป็น ทรงกระบอก ด้านบนมีปากอยู่ตรงกลาง และมีหนวดจำนวนมาก เรียงราย อยู่โดยรอบ และ เรียกชื่อลักษณะดังกล่าวนี้ว่า "โฟลิป" (polyp) ปะการังอ่อนเหล่านี้ ภายในมีเนื้อเยื่อขนาดเล็ก ซึ่งสามารถแปลงจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป้นอาหารได้ นอกจากปะการังแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยร่วมอยู่ในแนวปะการังอีกหลายชนิด ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มีหลายปัจจัย ที่สนับสนุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของปะการัง อย่างเช่น สภาพน้ำทะเล แสงสว่าง อุณหภูมิ กระแสน้ำ รวมทั้งการรบกวนจากสัตว์น้ำและตัวการสำคัญอย่างมนุษย์ ดังนั้นแนวปะการังจะพบได้ง่ายจากทะเลอันดามันเมื่อเปรียบเทียบกับอ่าวไทย ในทะเลอันดามันจะมีทั้งแนวปะการังน้ำลึกและน้ำตื้น บริเวณที่น้ำลึกมากๆ จะไม่มีปะการัง การเติบโตจะลดลงประมาณ 30 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณแสงแดดที่ส่งไปถึงพื้นมีน้อย ชนิดของแนวปะการังนี้ จะพบในหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ สำหรับแนวปะการังบริเวณน้ำตื้น จะมีปะการังขึ้นถึงระหว่้าง 8-15 เมตร จากใต้ผิวน้ำ

ปะการังยังมีลักษณะโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา แตกกิ่งก้านสาขาแผ่คล้ายต้นไม้ และการอาศับอยู่ของสาหร่ายเป็นไปอย่างอิสระแนวปะการังที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นแนวปะการังน้ำลึก มีความหลากหลายของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง แปรงล้างขวด (Acropora echinata) และปะการังสมอง (Seriatopora histrix) นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยร่วมอยู่ในแนวปะการังอีกหลายชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หนอนทะเล หอยมือเสือ หมึกทะเล กุ้งมังกร และปู

 รอบเกาะในแต่ละหาด ซึ่งเป็นบริเวณป่าเขตร้อนอย่างต่อเนื่อง มีพรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ละมุดป่า (Manikara sp.) ปอทะเล (Cordia subcordia) และ งวงช้างทะเล (Tournefotia argentia) เป็นพันธุ์ไม้ที่หาพบได้ยาก มีเฉพาะแห่งตามเกาะใหญ่ในฝั่งทะเลตะวันตกเท่านั้น ในปี 2535 ได้มีการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พบว่ามีนกไม่น้อยกว่า 39 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวแดง นกกวัก นางนวล ฯลฯ นกอพยพ เช่น นกปากซ่อมหางเข็ม นกเด้าลม นกประจำถิ่นแต่อพยพบ้าง เช่น นกยางควาย นกอีลุ้ม และ นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ นกที่พบได้บ่อยในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ นกยางทะเล นาชาปีไน นกลุมพูขาว นกออก และนกกินเปี้ยว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างไกลจากชายฝั่ง มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติน้อย จึงทำให้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมน้อย เท่าที่สำรวจพบมี 27 ชนิด โดยทั่วไปมีขนาดเล็ก ประกอบด้วย ค้างคาว จำนวน 16 ชนิด เช่น ค้างคาวปีกถุงเคราดำ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง และค้างคาวหน้าหมู เป็นต้น กระรอก จำนวน 3 ชนิด เช่น กระรอกบินแก้มสีเทา หนู จำนวน 4 ชนิด เช่น หนูฟานท้องเหลือง และหนูท้องขาว นอกจากนี้ยังมี เม่นหางพวง อีเห็นธรรมดา และโลมาหัวขวดปากสั้น สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 22 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าสวน เต่ากระ ตะกวด เหี้ย งูเหลือม งูเขียวหางไหม้ ท้องเหลือง ฯลฯ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ อึ่งน้ำเต้า คางคกบ้า กบหนอง และเขียดตะปาด ยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ปูไก่ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ปูขน เนื่องจากมีขนปรากฎอยู่บริเวณขาจำนวนมาก เป็นลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัด พบเห็นได้ไม่ยากในหมู่เกาะสิมิลัน โดยจะขุดรูอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำ

หมู่เกาะที่น่าสนใจ:
- เกาะหูยง
 หรือเรียกอีกชื่อว่า เกาะหนึ่ง เป็นชาดหาดที่ใกล้กับจังหวัดภูเก็ต มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นเกาะที่ยาวมากที่สุดในหมู่เกาะทั้งเก้า ที่สำคัญยังเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล และยังเป็นแหล่งดำน้ำภายใต้ความลึก 10 -15 เมตร สามารถพบเจอทั้งปะการังแข็งและอ่อนมากมาย ใต้พื้นทะเลจะเป็นที่เปิดทางให้แสงแดดส่องลึกไปขับสีปะการังอ่อนและเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตในทะเล 
- เกาะปายัง
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะสอง เป็นเกาะที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหิน รอบเกาะเป็นหน้าผา และโขดหิน
- เกาะปาหยัน
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะสาม มีสภาพทั่วไปของเกาะเป็นหิน ลักษณะเป็นหน้าผา และบนเกาะนี้ไม่มีหาดทราย
- เกาะเมียง
เกาะตาชัย  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะสี่ เป็นเกาะที่มีขนาดพื้นที่รองจากเกาะสิมิลัน เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (บนเกาะ) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บ้านพักนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เกาะนี้มีแนวหาดทราย 2 หาด สามารถเดินถึงกันได้โดยใช้เวลาในการเดินประมาณ 20 นาที เป็นแหล่งที่ตั้งที่เหมาะสำหรับการส่องสัตว์ป่าและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตามทางเดินเท้าประมาณ 300 เมตร ทางเดินเท้าจะผ่านป่าดิบชื้นสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ ที่สำคัญ คือ เป็นจุดชมปูไก่ ที่หาดูได้ยาก และหากคุณต้องการดำน้ำ สามารถไปบริเวณตามช่วงของระหว่างเกาะเมียงกับเกาะปายู
- เกาะห้า
เป็นเกาะเล็กๆ แต่เป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจ และงดงาม มีเอกลักษณ์ของเกาะ คือ ปลาไหลสีขาวเทา ที่ชอบโผล่หัวชูคอขึ้นมาจากรู จนได้ชื่อว่า สวนปลาไหล บริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยปะการังอ่อน ปะการังแข็งที่มีอยู่มากมาย
- เกาะปายู
 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะหก เป็นบริเวณของการดำน้ำลึก ด้านชายฝั่งตะวันออก เป็นแหล่งที่นักดำน้ำนิยมกันมาก พบเห็นปะการังทั้งแข็งและอ่อน ดอกไม้ทะเล และบ่อปลาอนุบาล หลายชนิด เป็นลักษณะของเกาะที่เป็นภูเขาหิน เป็นหน้าผา มีชายหาดด้านตะวันออก
- เกาะหินปูซาร์
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะเจ็ด มีลักษณะเป็นหินโผล่ กว้างประมาณ 30 เมตร มีผาหิน สามารถว่ายน้ำลัดเลาะไปมา ตามหน้าผาพบปะการังอ่อน มีทัศนวิสัยในการดำน้ำลึกดีมาก สามารถมองเห็นได้กว้างไกล รอบด้านเป็นกองหินความลึกประมาณ 20-50 เมตร มีหุบเหวใต้น้ำ บริเวณนี้มีปลาหลายชนิด เช่น ปลาสลิดหินสามจุด ลูกปลานกขุนทอง และปลาฉลาม ออกจากแนวกองหินไปทางด้านใต้ มีกัลปังหาขึ้นอยู่บนลานกระจายที่ความลึก 30 เมตร ลงไปเรื่อยๆ อาจพบเต่าทะเลและกระเบนราหู
- เกาะบอน
 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะทะลุ เป็นหาดทรายที่ขาวมาก เหมาะสำหรับการดำน้ำ เป็นเกาะที่นักดำน้ำสามารถทักทายกับเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเล นั่นคือ เจ้ากระเบนราหู ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบได้ง่ายกว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอื่น
- เกาะตาชัย
ตั้งอยู่ทางเหนือปลายสุดของอุทยานแห่งชาติ มีชายหาดขาวที่สวยงาม แต่ไม่มีที่พัก เป็นที่ที่เหมาะสำหรับการดำน้ำแบบสคูบ้า นอกจากนี้ยังพบฉลามวาฬได้ที่นี่อีกด้วย
การเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน:
- ทางรถโดยสารประจำทาง
มีรถโดยสาร กรุงเทพฯ - พังงา ให้บริการทุกวัน (ระยะทางประมาณ 788 กิโลเมตร) ค่ารถโดยสารธรรมดา ราคา 357 บาท รถโดยสารปรับอากาศ ราคา 495 บาท และรถโดยสารแบบที่นั่งวีไอพี 685 บาท หลังจากนั้นลงรถไปต่ออีก 65 กิโลเมตร เข้าอำเภอละมุ อัตราค่าโดยสารประมาณ 35 บาท และต่อมอเตอร์ไซต์ไปลงที่ท่าเรือทับละมุอีกประมาณ 30 บาท (ระยะทาง 5 กิโลเมตร) โปรดตรวจสอบ ตารางเดินรถโดยสารประจำทาง
- ทางเครื่องบิน
มีบริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ - ภูเก็ตทุกวัน ราคาขึ้นอยู่แต่ละสายการบิน หลังจากลงภูเก็ตแล้ว ต่อรถโดยสารไปยังท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา แล้วขึ้นเรือข้ามฟากไปยังหมู่เกาะสิมิลัน โปรดตรวจสอบ ตารางโดยสารเครื่องบิน
- ทางเรือ
สำหรับ ท่าเรือทับละมุ - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน คุณสามารถใช้เรือท่องเที่ยวของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางแต่ละรอบ เริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 - 2,300 บาทต่อคน ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 08.00 น ทุกวัน จากท่าเรือนี้ไปยังเกาะ มีระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3.5 - 4 ชั่วโมง สำหรับเรือขากลับออกจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - ท่าเรือทับละมุ เปิดให้บริการทุกวันเช่นเดียวกัน แต่ช่วงฤดูท่องเที่ยวจะปิดให้บริการ ในช่วงตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากย่างเข้าสู่ฤดูฝน

เมื่อถึงเกาะสิมิลัน จะมีเรือยนต์พานักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆ ตามอัตราค่าโดยสาร ดังนี้
- เกาะ 4 ไปยังเกาะ 6 : ระยะทาง 3 กิโลเมตร ราคา 150/ท่าน
- เกาะ 4 ไปยังเกาะ 8 : ระยะทาง 11.5 กิโลมตร ราคา 200/ท่าน
- เกาะ 4 ไปยังเกาะ 9 : ระยะทาง 13.5 กิโลมตร ราคา 300/ท่าน
- รอบเกาะ 8 และเกาะ 9 ราคา 300 บาท/ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก:
ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน มีพี้นที่แคมป์ปิ้ง ลานกางเต็นท์ บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว (2.5 ไร่) มีห้องน้ำสาธารณะ รอบที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สำหรับเกาะ 8 นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำสาธารณะ บริเวณท่าเรือทับละมุอีกด้วย
ระยะเวลาปิดฤดูการท่องเที่ยว:
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ทางตอนเหนือ ลมตะวันตกซึ่งจะมีผลทำให้มีปริมาณน้ำฝนเยอะ ส่วนในช่วงฤดูฝน จะเริ่มปิดพื้นที่อุทยานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชม
การจอง:
สำหรับท่านที่ต้องการจองบ้านพัก จองเต็นท์ พื้นที่กางเต็นท์ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม:
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
93 หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
โทร: (076) 595045, (076) 421365 แฟกซ์: (076) 595210 อีเมล์: reserve@dnp.go.th