บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ:
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ในปี พ.ศ. 2523 นายเสน่ห์ วัฒนาธร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นได้ตระหนัก ถึงความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะส่งผลดีระยะยาวอย่างมั่นคงต่อระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึงได้ขอให้กรมป่าไม้ กำหนดพื้นที่บริเวณ หาดในยางและที่ราบบางส่วนของทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านสาคู ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งพบว่าถึงแม้สภาพป่าไม้ตามธรรมชาติในบริเวณนี้ จะไม่หลากหลายนัก แต่น่านน้ำทะเลบริเวณนี้มีปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่ 2 แนว และมีหาดทรายที่เงียบสงบ สะอาด อันเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลมาเป็นเวลาเนิ่นนาน กรมป่าไม้จึงเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศให้พื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบ ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ให้พื้นที่ชายฝั่งและพื้นน้ำทะเล ประมาณ 5 กิโลเมตร จากฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้ชื่อตามที่ชาวภูเก็ตเรียกขานว่า อุทยานแห่งชาติหาดในยาง เป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่ 31 ของประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2535 กรมป่าไม้ได้เปลี่ยนชื่อสวน เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา และทรงพระราชานุญาตใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติหาดในยางใหม่ว่า อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 90 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนน้ำถึงประมาณ 76 % และผืนดินเพียงประมาณ 24 % เท่านั้น

ภูมิประเทศ:
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีชายหาดขาว อยู่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีแนวปะรังอยู่รอบๆ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่หาดในยาง
ภูมิอากาศ:
อุทยานแห่งชาติสิรินาถอยู่แถบชายฝั่งทะเลอันดามัน จึงเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ในช่วงนี้จึงมีฝนตกมาก และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อน และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อน ตัวก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฤดูหนาวพัดเข้ามาแทนที่ อุณหภูมิในช่วงนี้ไม่ลดมากแต่ยังมีฝนที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้ามา
พืชพรรณและป่าไม้:
ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ สามารถจำแนกออกได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
นกแซงแซว- ป่าชายหาด
เป็นป่าโปร่งพบอยู่ทั่วไปตามแนวหาด มีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ป่าชายหาดนี้ นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น กระแต นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงสาริกา นกแซงแซว นกเขาใหญ่ นกเขียวคราม นกปรอด นกขมิ้นท้ายทอยดำ และจั๊กจั่นทะเล ป่าชายหาดเป็นป้อมปราการป้องกันลมพายุในฤดูมรสุม เป็นที่ให้ร่มเงา หลบแดด หลบฝน เมื่อพักผ่อนบริเวณชายหาด เป็นโรงงานผลิต ก๊าซออกซิเจนให้ได้หายใจนั่นเอง

ป่าชายหาดให้ความร่มเงาและระบายอากาศได้ดี เพราะมีต้นไม้ที่หนาแน่นจึงทำให้เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง สำหรับการเดินทางไปปิคนิกในช่วงวันหยุดพักผ่อน ต้นไม้เหล่านี้จะช่วยป้องกันลม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของพายุเขตร้อนอีกด้วย

พันธุ์ไม้หลักในป่าชายหาดที่พบโดยทั่วไป ประกอบด้วย สนทะเล โพทะเล หูกวาง จิกเล เสม็ด กระทิง ส้าน หว้า โสก มะนาวผี สนทราย ลำเจียก และผักบุ้งทะเล

พรรณไม้ในป่าชายเลน- ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง
เป็นป่าซึ่งเขียวชอุ่มตลอดปี เป็นบริเวณคลองน้ำจืดที่ทะเลท่วมถึง ป่าชายเลนแห่งนี้เกิดจากการกำบังพื้นที่ของแม่น้ำลำธารจากหลายสายไหลลงสู่ทะเล โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ ป่าชายเลนผืนนี้มีอาณาเขตประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร นับว่าเป็นป่าชายเลนธรรมชาติผืนใหญ่สุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตก็ว่าได้ ป่าผืนนี้นอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เพาะพันธุ์ หลบภัย และหากินของสัตว์ป่าและสัตว์น้ำชนิดต่างๆ อย่างเช่น ลิงแสม นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ นกคอสั้นตีนไว นกกินเปี้ยว นกชายเลนปากแอ่น นกชายเลนปากแอ่นหางลาย นกอีก๋อยเล็ก นกกวัก นกอัญชันอกเทา นกออก เหยี่ยวแดง อีกา เหี้ย งูพังกา งูกะปะ ปลาเก๋า ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปลาจวด ปลาตีน ปลาหัวตะกั่ว ปลาทับตะเภา ปลากด ปลาเข็ม กุ้ง หอย ปู และอื่นๆ

ป่าชายเลนผืนนี้ยังเป็นหลักประกันให้แก่ชาวภูเก็ตว่าพื้นดินของจังหวัดภูเก็ตจะมีการงอกเงยขึ้นในอนาคตนั่นเอง พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชายเลนโดยทั่วไปได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงขาว โปรงแดง ตะบูนขาว ตะบูนดำ แสม ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง ถั่ว หงอนไก่ทะเล เถากระเพาะปลา และเถาถอบแถบ
สภาพแวดล้อมทางทะเล:
นกกินเปี้ยว สภาพแวดล้อมทางทะเลของอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ค่อนข้างหลากหลาย และการเริ่มค้นพบแนวปะการังครั้งแรกในบางอ่าวของจังหวัดภูเก็ต แนวปะการังจะมีความยาวตั้งแต่ 700 - 1,000 เมตร ห่างจากชายฝั่งของร้านอาหารในอุทยาน ปะการังที่พบในน้ำมีความลึกอยู่ในช่วงประมาณ 4 -7 เมตร ปะการังบางชนิดในทะเลอย่างเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังเคลือบ ปะการังเห็ด ปะการังอ่อน พรมทะเล และดอกไม้ทะเล เป็นต้น
การเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติสิรินาถ:
จากจังหวัดพังงา ต้องข้ามสะพานสารสิน (สะพานเทพกระษัตรีย์ ) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่าฉัตรไชย ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของอุทยานแห่งชาติ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ถึงทางเข้าสนามบิน ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดภูเก็ต 876 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานฯ ได้อีกหลายเส้นทาง เช่น บริเวณหมู่บ้านไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน เกาะทะ เป็นต้น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
 
ที่พัก: มีบังกะโลพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว
ลานตั้งแค้มป์/เต็นท์: ที่พื้นที่ตั้งแค้มป์และกางเต็นท์พร้อมสำหรับนักท่องเที่ยว
ร้านอาหาร: อุทยานแห่งชาติมีที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว
บริการเปิดร้านอาหารทุกวันตั้งแต่ 08.30 - 22.00 น.
บริการชา/กาแฟ เครื่องดื่มอ่อนๆ บริเวณสวน
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว: เปิดทุกวันตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น.
อื่นๆ: มีเส้นทาง สำหรับการศึกษาธรรมชาติ ที่ ท่าฉัตรไชย
และ เส้นทาง สำหรับการศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน ที่ ท่าฉัตรไชย
ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม:
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
89/1 หมู่ที่ 1 บ้านในยาง ต.สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83140
โทร: (076) 328226, (076) 327152 แฟกซ์: (076) 327152 อีเมล์: reserve@dnp.go.th