บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะรน, หาดกมลา และหาดอื่นๆ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
ตารางเวลาเดินเรือจากภูเก็ตไปยังเกาะต่างๆ ใกล้เคียง

ภูเก็ต - เกาะ พีพี - ภูเก็ต
จองตั๋วได้ที่ เรือ
(ความจุ:คน)
ออกจาก
ภูเก็ต
ออกจาก
เกาะพีพี
เวลา
(ชั่วโมง)
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว
(บาท)
ค่าโดยสาร ไป-กลับ
(บาท)
เหมาจ่ายทั้งวัน
(บาท)
บริษัท อันดามัน เวฟ มาสเตอร์
โทร: (076) 232095, 232561-2
แฟกซ์: (076) 232096
เรือเจทครูซ 3
(220)
ท่าเรือรัษฎา
08.30
อ่าวต้นไทร
09.00, 14.30
1:30
ผู้ใหญ่ 700
เด็ก 600
ผู้ใหญ่ 1,100
เด็ก 900
ผู้ใหญ่ 1,500
เด็ก 1,200
เรือเจทครูซ 5
(300)
ท่าเรือรัษฎา
01.30
1:45
พีพี ครุยเซอร์ ทัวร์
โทร: (076) 225831-2, 220847, 219546
แฟกซ์: (076) 248062
เรือพีพีครุยเซอร์
(390)
ท่าเรือรัษฎา
08.30
อ่าวต้นไทร
14.30
1:30 ผู้ใหญ่ 600
เด็ก 500
ผู้ใหญ่ 1,000
เด็ก 800
ผู้ใหญ่ 1,400
เด็ก 1,100
บริษัท พีพี แฟมิลี่
โทร: (076) 225831-2, 220847, 219546
แฟกซ์: (076)225832
เรือพาราไดส์ครุยซ์ 2000
(600)
ท่าเรือรัษฎา
08.30
อ่าวต้นไทร
14.30
1:30 ผู้ใหญ่ 600
เด็ก 500
ผู้ใหญ่ 1,000
เด็ก 800
ผู้ใหญ่ 1,400
เด็ก 1,100
บริษัท พีพี มารีน
โทร: (076) 214941, 223532
แฟกซ์: (076) 214942
(งดบริการชั่วคราว)
เรือซีบรีซ 1, 2
(220)
ท่าเรือรัษฎา
08.30
อ่าวต้นไทร
14.30
1:20 ผู้ใหญ่ 600
เด็ก 500
ผู้ใหญ่ 1,000
เด็ก 800
ผู้ใหญ่ 950
เด็ก 650
ชาวเกาะ ทราเวล เซ็นเตอร์
โทร: (076) 246512-3, (075) 631832
แฟกซ์: (076) 246513
เรือพิชามน 5
(200)

ท่าเรือรัษฎา
08.30, 10.30, 14.30
อ่าวต้นไทร
09.30, 13.30, 14.30
1:20 ผู้ใหญ่ 650
เด็ก 500
ผู้ใหญ่ 1,000
เด็ก 800
ผู้ใหญ่ 1,500
เด็ก 1,200
บริษัท ซีแองเจิล ครุยซ์
โทร: (076) 220832, 218557
แฟกซ์: (076) 220946
เรือซีแองเจิล 1,2
(300, 519)
ท่าเรือรัษฎา
08.30
อ่าวต้นไทร
14.30
1:20 ผู้ใหญ่ 600
เด็ก 500
ผู้ใหญ่ 1,000
เด็ก 800
ผู้ใหญ่ 1,500
เด็ก 1,200
บริษัท เพ็ชรรัตน์วัน
โทร: (076) 296855, 296835
แฟกซ์: (076) 296855, 296835
เรือเพ็ชรรัตน์วัน
(250)
ท่าเรือรัษฎา
08.30
อ่าวต้นไทร
14.30
1:20 ผู้ใหญ่ 500
เด็ก 350
ผู้ใหญ่ 1,000
เด็ก 700
ผู้ใหญ่ 1,200
เด็ก 700

**หมายเหตุ :
1. การใช้บริการของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว คุณมีสิทธิได้ตามกฏหมายของไทย
2. เวลาเดินเรือและค่าโดยสารของภูเก็ต อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ภูเก็ต - อ่าวนาง - เกาะลันตาใหญ่
ปลายทาง จองตั๋วได้ที่ ออกเดินทางจาก : ช่วงเวลา เวลา (ชั่วโมง:นาที) ค่าโดยสาร (บาท)
ภูเก็ต - อ่าวนาง บริษัทอ่าวนางแทรเวล แอนด์ ทัวร์
โทร. (076) 232040-41
ท่าเรือรัษฎา : 08.30 1:45 ผู้ใหญ่ 550
เด็ก 400
อ่าวนาง - ภูเก็ต ท่าเรือนพรัตน์ธารา : 15.30 1:45
ภูเก็ต - เกาะลันตาใหญ่ ท่าเรือรัษฎา : 08.30 4:00 ผู้ใหญ่ 750
เด็ก 550
เกาะลันตาใหญ่ - ภูเก็ต ท่าเรือรัษฎา : 13.30 4:00

**หมายเหตุ :
1. การใช้บริการของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว คุณมีสิทธิได้ตามกฏหมายของไทย
2. เวลาเดินเรือและค่าโดยสารของภูเก็ต อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า