บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในระยอง และเกาะเสม็ด ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สถานที่ท่องเที่ยในระยอง และ เกาะเสม็ด
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อ่างเก็บน้ำดอกกราย
สถานที่ตั้ง : อำเภอปลวกแดง
อ่างเก็บน้ำดอกกราย
อ่างเก็บน้ำดอกกราย
อยู่ในอำเภอปลวกแดง ห่างจากตัวเมืองระยองไปประมาณ 35 กิโลเมตร ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มุ่งให้ความรู้ด้านการพัฒนาการเษตร การประมง ที่ดินทำกิน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และศิลปชีพพิเศษแก่ราษฎร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ครอบคุลมพื้นที่ 20,000 ไร่ ล้อมร้อบไปด้วยป่าไม้เขียวขจี เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งแคมป์ หรือทัศนศึกษา
บ้านก้นอ่าว
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เป็นหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของวัดขนาดใหญ่อยู่บนมีจุดชมวิวที่สมารถมองเห็นชายฝั่งทะเล ชายหาดมีความยาว 10 กิโลเมตร ขาวสะอาดมีต้นสนอยู่เรียงราย เหมาะแก่การเล่นน้ำ โรงแรมใกล้ อำเภอเมืองระยอง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อนุรักษ์ และอื่นๆ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร
สถานที่ตั้ง : อำเภอปลวกแดง
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น สับปะรดประดับหน้าวัว เฟิร์น ฟิโล บริการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชมการศึกษา ทดสอบคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น แปลงพืชผักพื้นบ้าน สวนสมุนไพร การผลิตเห็ด
เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตตำบลตะพง มีเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงผ่านกลุ่มเกษตรข้าวกล้อง อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด และไปสิ้นสุดที่โครงการบ้านปลา โดย อบต.ตะพง มีจักรยานไว้บริการให้นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วย
สวนประสมทรัพย์
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านค่าย
สวนประสมทรัพย์ เป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาด 9 ไร่ โดยมีพื้นที่ที่เป็นบ้านพักอาศัยรวมอยู่ด้วย ตั้งอยู่ในตำบลบางบุตร ภายในสวนปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด เช่น มังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ กระท้อน มะยงชิด มะปรางหวาน ชมพู่ และสละ เป็นต้น ซึ่งการดูแลไม้ผลภายในสวนของคุณลุง ก็คล้ายกับสวนผลไม้ทั่วไป ต่างตรงที่สวนนี้จะใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติ และใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในการกำจัดศัตรูพืชและการบำรุงรักษาไม้ผล ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้ามีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ มีรสชาติที่หอมหวานและอร่อยกว่า ทางสวนเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน - กรกฎาคมของทุกปี เพราะเป็นช่วงฤดูผลไม้ออกผล แต่ในระยะเวลาปิดสวนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนเป็นระยะเวลาที่ว่างเว้นนานพอสมควร ทางสวนจึงเปิดบ้านเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง และรวมกลุ่มกันทำโฮมสเตย์ กิจกรรมที่น่าสนใจของทางสวน ได้แก่ เที่ยวชมภายในสวน, ชิมผลไม้สดๆ จากต้น, บุฟเฟ่ต์ผลไม้, แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ท่านได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็น การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก ฮอร์โมน, พาชมน้ำตกเขางวงช้างที่อยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้น ห่างจากสวนเพียง 1.5 กิโลเมตร มีน้ำแทบตลอดทั้งปีระหว่างเดือนพฤษภาคม – เมษายน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อผลไม้สดๆ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปได้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน สัปปะรดกวน ท๊อฟฟี่ผลไม้ กะปิ หรือพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น ต้นพันธุ์มะยงชิด ต้นพันธุ์ทุเรียน เป็นต้น

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์แล้ว เข้าสู่ถนนสายสุขุมวิท (สาย 3) หลังจากนั้นตัดเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ผ่านบิ๊กซี แล้วเลี้ยวซ้ายมาตามถนนสายบ้านบึง-บ้านค่าย (3138) จนถึงทางแยกโรงเรียนหวายกอง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายบางบุตร-วังจันทร์ (3471) พอถึงวัดหนองพะวาเลี้ยวขวา วิ่งมาประมาณ 300 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนสายห้วงหิน-คลองโป่ง ขับมาเรื่อยๆ แล้วจะถึงสวนประสมทรัพย์

โดยรถโดยสารประจำทาง ลงที่สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แล้วนั่งรถสายห้วงหิน-คลองกระท้อน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ก็จะมายังสวนประสมทรัพย์ได้เช่นเดียวกัน
สวนผู้ใหญ่สมควร “บ้านแลง”
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สวนผู้ใหญ่สมควรบ้านแลง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 100 ไร่ แต่ที่จัดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นตั้งอยู่บนเนื่อที่ร่วม 8 ไร่ ในตำบลบ้านแลง ภายในสวนประกอบด้วยผลไม้นานาชนิด ซึ่งล้วนเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดระยองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เงาะ มังคุด ทุเรียน กระท้อน ลิ้นจี่ ลองกอง ลางสาด ขนุน สละ ฯลฯ ความสด และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการรับรอง GAP (Good Agricultural Practice: GAP) เป็นเครื่องยืนยัน สภาพโดยรอบด้านหน้าสวนติดกับคลองชลประทาน ซึ่งจะมีลมพัดเย็นตลอดเวลา ภายในสวนบรรยากาศร่มรื่น มีการจัดเส้นทางเดินชมสวน และมีซุ้มสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อน รับประทานผลไม้ในสวนนานาชนิด โดยมีต้นมังคุด 100 ปี เป็นเอกลักษณ์ของทางสวน ลักษณะเด่นของมังคุด 100 ปี คือ จะมีเปลือกบาง หวานอร่อยกว่ามังคุดทั่วไป ส่วนกิจกรรมของสวนมีหลายกิจกรรม ให้ได้เลือกสัมผัส ได้แก่ ชมกลุ่มแปรรูปแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา โดยผลิตข้าวเกรียบผลไม้และสมุนไพร เกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจุดเด่นที่มีสีสันสดใส เป็นธรรมชาติ เหมาะแก่การบริโภคได้ทุกเวลา ทุกสถานที่, ไหว้พระวัดแลง, นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาประดู่, เดินป่าชุมชน, ชมการบรรยายและสาธิตการทำน้ำส้มควันไม้ การทำน้ำหมักชีวภาพ, เก็บผลไม้สดๆ จากต้น โดยมีคนคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด, บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ข้าวเกรียบผักผลไม้และสมุนไพร ทุเรียนทอดกรอบ กะปิ เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรมการจับฉลากลุ้นรางวัลรับผลไม้ภายในสวน

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมาถนนมอเตอร์เวย์ จากนั้นวิ่งเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ผ่านบิ๊กซีผ่านสี่แยกบ้านค่าย หลังจากนั้นชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบ้านแลง ผ่านวัดจุฬามณี วัดบ้านแลง แล้วเลี้ยวขวาข้างคลองชลประทาน โดยตลอดเส้นทางจะมีป้ายบอกมายังสวนเป็นระยะๆ
สวนปาหนัน
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สวนปาหนัน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บนพื้นที่ 12 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลตะพง ภายในส่วนปลูกผลไม้ผสมผสานหลายชนิดตามฤดูกาล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสวน และชิมผลไม้สดๆ จากต้นได้ มีบริการโฮมสเตย์ โดยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การนำชมสวนพร้อมกับให้ความรู้, บุฟเฟต์ผลไม้, แวะไหว้พระที่วัดพระบาทกราบศักการะรอยพระพุทธบาท, ขี่จักรยานออกกำลังกายชมสวนเกษตรพื้นบ้าน, ชมการแปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยายดา, ทานขนมจีนสมุนไพรจากข้าวกล้อง, เดินป่า ปีนเขาชมฝายแม้ว, ไหว้หลวงพ่อโสธร เขายายดา เป็นต้น สินค้าเด่นภายในสวนมีทั้งผลไม้สดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน ให้ท่านได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ทุเรียนทอด กะปิ เป็นต้น

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง แล้ววิ่งบนถนนสุขุมวิทเส้นทาง ระยอง-จันทบุรี (สาย 3) จนถึงตลาดผลไม้ตะพง แล้วจะเห็นทางเข้าสวนยายดาใช้ถนนสายตะพง-ยายดา ระยะทางเพียง 4 กิโลเมตร ก็จะถึงสวนปาหนัน

โดยรถโดยสารประจำทาง มาลงที่สถานีขนส่งจังหวัดระยอง ทางสวนมีบริการรถรับส่ง แต่ต้องแจ้งนัดหมายล่วงหน้า
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านค่าย
สวนมังคุดไทยเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ อยู่ห่างจากย่านตัวเมืองระยองราว 11 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตำบลหนองตะพาน มีต้นมังคุดกว่า 300 ต้น อีกทั้งผลไม้หลากหลายชนิดประกอบ ไม่ว่าจะเป็น มะยงชิด มะม่วง มะพร้าว เงาะ ทุเรียน แก้วมังกร สามารถเที่ยวชมสวน ดื่มด่ำกับธรรมชาติภายในสวน ด้วยบรรยากาศเย็นสบาย, พักโฮมสเตย์ภายในสวน, กางเต๊นท์สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติในสวน และมีบุฟเฟ่ต์ผลไม้ โดยจุดเด่นของสวนอยู่ที่ ผลของมังคุดมีคุณภาพ ปัญหาเรื่องเนื้อแก้ว และยางไหลมีน้อย ประกอบด้วยพื้นที่มีความเหมาะสม ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีน้ำทั้งปี ภายในสวนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ วิถีชีวิตของขาวสวนมังคุด หลากหลายกิจกรรม อีกทั้งยังมีสถานที่จัดประชุม สัมมนา, ทานอาหารพื้นเมือง, ศึกษาดูงานบรรยายให้ความรู้เรื่องการเกษตร สินค้าเด่นและของฝากภายในสวนมีหลากหลายชนิด ทั้งผลไม้สด และสินค้าแปรรูป เช่น มังคุดกวน ไวน์มังคุด เป็นต้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว จากย่านตัวเมืองบนทางหลวงหมายเลข 3138 ก่อนถึง อำเภอบ้านค่าย ราว 5 กิโลเมตร สังเกตสามแยกมีป้ายบอกทางไปสวนมังคุดไทย และรูปปั้นมังคุดลูกใหญ่ เลี้ยวซ้ายไปอีกราว 2 กิโลเมตร สวนมังคุดไทยจะอยู่หลัง อบต.หนองตะพาน
สวนยายดา
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สวนยายดา จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่ในตำบลตะพง มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อตามฤดูกาล เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ภายในสวนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร เช่น การเก็บเงาะ วิธีการบำรุงและตัดแต่งกิ่งผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการผักและผลไม้ต่างๆ ศึกษาดูงานการทำสวนโดยวิธีชีวภาพ ดูการผลิตน้ำส้มควันไม้จากเตาเผาถ่านพลังาน รวมถึงการชมสวน ดูดอกทุเรียนบาน ชิมผลไม้จากต้น ซุ้มบุฟเฟต์ผลไม้ บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานทั่วไป โดยปลูกทุเรียนและเงาะเป็นหลัก และเป็นแปลงเดียวที่นำมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม บรรยากาศภายในสวน มีความร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีซุ้มและศาลาไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ มีอาหารพื้นบ้านไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม เช่น แกงหมูชะมวง และยังสามารถซื้อผลไม้สดๆ หรือจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน จากสวนกลับบ้านได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในสวนมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น ปั่นจักรยานเสือภูเขาชมทิวทัศน์ ป่าชุมชน น้ำตก นมัสการ ปิดทองหลวงพ่อโสธรจำลอง พระพุทธบาทบ้านแลง ไหว้หลวงพ่อเตี้ย หลวงพ่อแพรว หลวงพ่อโต หลวงพ่ออั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน, แวะชมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยายดาพัฒนา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนทอด กะปิ แกงหมูชะมวงบรรจุซอง กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ใช้วัตถุดิบจากทลายปาล์ม โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งปี แต่หากต้องการมาให้ตรงกับช่วงที่มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควรเดินทางมาในช่วง กลางเดือนเมษายนจนถึง ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง แล้ววิ่งบนถนนสุขุมวิทเส้นทาง ระยอง-จันทบุรี(สาย 3) จนถึงตลาดผลไม้ตะพง แล้วจะเห็นทางเข้าสวนยายดาใช้ถนนสายตะพง-ยายดา ระยะทางเพียง 4 กม.ก็จะถึงสวนยายดา หรือจะโดยรถโดยสารประจำทางมาลงที่สถานีขนส่งจังหวัดระยอง แล้วต่อรถสองแถวระยอง-ตะพง-ยายดา ระยะทางเพียง 12 กม.ก็จะถึงสวนยายดา
สวนกำนันพงษ์
สถานที่ตั้ง : อำเภอวังจันทร์
สวนกำนันพงษ์ ตั้งอยู่ในตำบลพลงตาเอี่ยม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยสภาพทั่วไปของสวนบนพื้นที่ 50 มีความสวยงาม ความร่มรื่น ความเป็นเอกลักษณ์ในรสชาติของผลไม้ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง นอกจากนั้นก็จะเป็นไม้ที่หายากที่ปลูกแซมในสวน เช่น มะขวิด ฝาง เป็นต้น ที่เจ้าของสวนเน้นย้ำเป็นหนักหนาว่าที่นี่แหละผลไม้คุณภาพ "กินได้ทุกลูก" เรียกว่าปลอดภัยในระดับ GAP (Good Agricultural Practice: GAP) มีการควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะฉะนั้นผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวสบายใจได้ว่าปลอดภัยหายห่วง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตั้งแต่ก่อนเข้าสวนจนถึงภายในสวน ได้แก่ นั่งรถไฟชิมผลไม้, เดินชมสวนและเลือกชิมเลือกซื้อผลไม้สดๆ ในราคาชาวสวน, บุฟเฟ่ต์ผลไม้ โดยสินค้าเด่นของสวนกำนันพงษ์ มีหลากหลายให้ได้เลือกสรรค์ไม่ว่าจะเป็น สินค้าผลไม้สดๆ จากสวน หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้ลองชิมรส อาทิเช่น ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนกวน โดนัทเค้ก เป็นต้น

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพ ขับรถมาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี จากนั้นวิ่งออกทางหลวงหมายเลข 7 ออกทางเส้นทางจันทบุรี-ชลบุรี หลังจากนั้นชิดซ้ายตรงทางแยกเพื่อวิ่งต่อไปยังถนนสายชลบุรี-แกลง (344) และตัดเข้าสู่ถนนสายชลบุรี-แกลง (344) แล้ววิ่งตามทางมาจนถึงแยก บ้านค่าย-เขาชะเมา จากนั้นวิ่งตรงมาประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตรงแยก นิคมสหกรณ์ชะแวง มุ่งตรงเข้ามาตามทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะเจอสะพานข้ามคลอง หลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายมาประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงสวนกำนันพงษ์ มีป้ายคอยบอกทางเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง
สวนไพบูลย์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
สวนไพบูลย์ ตั้งอยู่ตำบลนาตาขวัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยสวนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนั้นมีประมาณ 20 ไร่ เต็มไปด้วยต้นมังคุดร้อยปี, ต้นทุเรียนพันธุ์ หลงลับแล หมอนทอง และชะนี เป็นต้น, เงาะ มะยงชิด และ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่ และบริการที่เป็นกันเอง โดยสวนคุณไพบูลย์ จะเริ่มเปิดให้ลูกค้าเข้าชม และชิมตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนของทุกปี จนกว่าผลไม้จะหมดไปตามฤดูกาล ในรูปแบบของบุฟเฟ่ต์ผลไม้ และเลือกซื้อผลไม้สดๆ จากต้น อีก นอกจากนี้ทางสวนยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ บุพเฟต์อาหาร, ฟังเสียงเพลงสดๆ ภายในสวน, สาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การทำผ้าบาติก, ดูการเพาะถั่วงอกคอนโด เป็นต้น โดยสินค้าเด่นของสวนคุณไพบูลย์มีทั้งผลไม้สด ทุเรียนพันธุ์หายาก และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ได้เลือกซื้อกัน

การเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ วิ่งถนนมอเตอร์เวย์แล้วลงถนนบายพาส ชลบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวง หมายเลข 36 จากนั้นวิ่งตรงเข้าบายพาสระยอง เมื่อผ่านบิ๊กซี ประมาน 3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกบ้านแลง แล้ววิ่งตรงมาจนผ่านวัดจุฬามณี แล้วเลี้ยวขวาข้าง อบต.นาตาขวัญ มีป้ายคอยบอกทางเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ตั้ง : อำเภอนิคมพัฒนา
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด ประมาณ 20,000 ต้น แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ตามสรรพคุณ และเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร สามารถนั่งรถ NGV ชมสวนสมุนไพร และชุดนิทรรศการความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ทางส่วนสมุนไพรฯ ยังได้จัดให้มีบิรการด้าน ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก และร้านนวดเพื่อสุขภาพ ในอัตรถูกและเป็นกันเอง เพื่อบริการนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมสัมนา ห้องนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าเข้าชมใดๆ ทั้งสิ้น

การเดินทาง
ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) จากกรุงเทพฯ โดยมีจุดเริ่มต้นตรงจุดสิ้นสุดทางด่วน ด่านเฉลิมนครอำเภอบางนา ผ่านอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จนมาถึงกิโลเมตรที่ 140 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) จากนั้นเดินทางไปจังหวัดระยอง มาถึงแยกมาบข่า ให้เลี้ยวขวาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยู่ขวามือ

สายมอเตอร์เวย์ จากถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ จะสิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส) อีก 100 เมตร จะถึงแยกมาบข่าเลี้ยวขวาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยู่ขวามือ
จากจันทบุรีหรือในตัวเมืองระยอง ใช้ถนนสาย 36 (บายพาส) วิ่งตรงมาประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงแยกมาบข่าเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ 800 เมตร สวนสมุนไพรจะอยู่ขวามือ
สวนสุภัทราแลนด์
สถานที่ตั้ง : อำเภอบ้านค่าย
สวนสุภัทราแลนด์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปลูกผลไม้ต่างๆ หลายชนิด เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ส้มโอ เป็นต้น ตั้งอยู่ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3143 บนเนื้อที่ 800 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อตั๋ว เพื่อเข้าชมสวนผลไม้ได้ที่บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นจะมีรถไฟให้นั่งท่องเที่ยว นั่งชมสวนภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น ผสมผสานกับการจัดสวนได้อย่างลงตัว โดยรถไฟแต่ละคันจะมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสวนให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวมักนิยมเดินทางมามากที่สุด จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน เพราะเป็นช่วงที่มีผลไม้ออกมาพร้อมกันมากที่สุด แต่ทางสวนจะมีผลไม้หมุนเวียนกันให้ผลผลิตต่างๆ กันตลอดปี นอกจากนี้ทางสวนยังจัดให้รับประทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ไว้ด้วยกัน 3 จุด คือ

จุดที่แรก เป็นจุดของสวนเงาะโดยมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม สวนและเก็บเงาะทานกับต้นได้จากบริเวณนี้ ด้วยอุปกรณ์ที่ทางสวนจัดให้ หรือจะหยิบทานในส่วนที่สวนจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ ตามแต่สะดวก ซึ่งจุดนี้จะเปิดบริการเฉพาะเดือน เมษายน – เดือนมิถุนายนเท่านั้น เพราะเป็นช่วงที่เงาะยังให้ผลผลิตอยู่

จุดที่สอง ซุ้มกระท้อน เป็นซุ้มผลไม้รวม มีตั้งแต่ ทุเรียน มังคุด สละ แก้วมังกร ส้มโอ มะม่วง ลำไย ลองกอง มะเฟืองหวาน ชมพู่ สับปะรด เป็นต้น ซึ่งผลไม้ทั้งหมดนี้จะหมุนเวียนให้ผลผลิตตาม ฤดูกาลและจะมีพนักงาน บริการปอกผลไม้ให้ทานทุกชนิด นักท่องเที่ยวสามารถ ใช้เวลาอยู่ในสวนได้นานเท่าไรก็ได้ตาม ความต้องการ ของนักท่องเที่ยว โดยทางสวนไม่ได้จำกัดเวลาในการชม.

จุดสุดท้าย ศาลาองุ่น จะมีองุ่นสดๆให้ชิม พร้อมเสิร์ฟด้วยเมนูยอดนิยมของ ชาวไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ เองก็ติดใจในรสชาติ นั่นก็คือ ส้มตำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสั่งทานในรสชาติที่ตนโปรดปรานได้ เสิร์ฟพร้อมผัก สลัดสดๆ ปลอดสารพิษและน้ำสลัดสูตรพิเศษ ของทางสวนเองและองุ่นไร้เมล็ดที่มีให้ทานตลอดทั้งปีหลังจากที่ ทานผลไม้เป็นที่พอใจ

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งและวิธีการดูน้ำผึ้งแท้ ทั้งยังสามารถเลือกซื้อผลไม้ สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้กลับบ้านได้ด้วย เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ท็อฟฟี่ถั่ว หรือสินค้าอื่นอีกมากมาย

การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว
- สายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3138 บ้านบึง-บ้านค่าย ถึงบ้านค่ายเลี้ยวขวาสามแยกโรงพยาบาลบ้านค่าย หลังจากนั้นจะผ่านโรงพยาบาลบ้านค่ายให้เลี้ยวซ้ายสามแยก เลยโรงพยาบาลมุ่งหน้าสู่อำเภอนิคมพัฒนาระยะทาง 8 กิโลเมตร

- มาจากตัวเมืองระยองให้ใช้ถนนสาย 3138 มุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอบ้านค่าย ระยะทาง 9 กิโลเมตร จะถึงทางเบี่ยงขวาไปบ้านบึงให้ตรงเข้าตัวอำเภอบ้านค่าย หลังจากนั้นจะผ่านโรงพยาบาลบ้านค่ายเลย โรงพยาบาลมา จะถึงสาม แยกให้เลี้ยวซ้าย มาอีก 8 กิโลเมตร สวนจะอยู่ทางด้านขวามือ

- ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนน สุขุมวิท) จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางปู อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี บางแสน อำเภอศรีราชา พัทยา หาดจอมเทียน อำเภอสัตหีบ อำเภอบ้านฉาง ก่อนถึงมาบตาพุดจะมีแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถนน 3191 ผ่านสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ วิ่งตรงมาตัดถนนสาย 36 จนถึงอำเภอนิคมพัฒนา ถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 3371 มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านค่ายจะถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง ประมาณ 1 กิโลเมตร สวนจะ อยู่ทางด้านซ้ายมือ

- ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์) เริ่มจากถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 กิโลเมตร ผ่านสนามแข่งรถพัทยา เซอร์กิต (พีระเซอร์กิต) วิ่งตรงมาจนถึงสี่แยกมาบข่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 3191 ถึงสี่แยกไฟแดงอำเภอนิคมพัฒนาให้ เลี้ยวขวามาที่อำเภอบ้านค่ายตรงมาประมาณ 4 กิโลเมตร ถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตรสวนอยู่ทางด้านซ้ายมือ
เดอะปาร์คแอดเวนเจอร์แลนด์
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
เดอะปาร์คแอดเวนเจอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงเกษตรที่มีธรรมชาติและอากาศอันบริสุทธิ์ บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้ สวนยางพารา ฟาร์มกวางสายพันธุ์รูซ่า ธารน้ำธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัย รายล้อมไปด้วยขุนเขา สามารถชมทิวทัศน์ทะเลหมอกยามเช้า และเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขี่จักรยานเสือภูเขา พายเรือ ว่ายน้ำ เดินชมสวน เล่นเกมส์ ปิคนิคที่บ้านบนต้นไม้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการอย่างครบครัน ทั้งบ้านพักแบบเป็นส่วนตัว สโมสรที่ให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่ม และร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ อีกกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การชมการกรีดยางพารายามค่ำคืน

กิจกรรมขี่จักรยานเสือภูเขา มีให้บริการหลายขนาดตามความถนัด นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขี่ 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่
- เส้นทางที่ 1 เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กมาด้วย โดยเส้นทางที่ใช้ขับขี่ท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างราบเรียบ ขี่ง่าย ไม่ต้องใช้ทักษะในการขี่จักรยานเสือภูเขามากนัก โดยมีบริการจักรยานสำหรับเด็ก 5 ขวบขึ้นไปด้วย

- เส้นทางที่ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะการขี่จักรยานอยู่พอสมควร เส้นทางมีลักษณะที่ค่อนข้างท้าทายขึ้นมาอีกเล็กน้อย เพราะต้องขี่ขึ้น-ลงเนินในบางช่วง และยังได้ขี่จักรยานผ่านสวนผลไม้ สามารถหยุดแวะชิมผลไม้สดๆ จากต้น เพื่อเติมพลังได้อีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

- เส้นทางที่ 3 เหมาะกับผู้ที่มีชำนาญในการขี่จักรยานเสือภูเขาเป็นอย่างดี เพราะเส้นทางนี้จะมีความท้าทายมากเป็นพิเศษ เส้นทางที่ใช้จะมีความลาดชัน ต้องขี่จักรยานขึ้นภูเขา ซึ่งจะต้องใช้กำลังและทักษะอยู่มากพอสมควร

สำหรับที่พัก เดอะปาร์คฯ มีให้บริการบ้านพักอยู่หลายรูปแบบ แต่ละหลังก็ตั้งชื่อตามบริเวณที่ตั้ง เช่น “บ้านริมสวน” ก็จะรายล้อมด้วยต้นไม้ขนาดน้อยใหญ่ให้ความร่มรื่น “บ้านริมสระ” ก็มีจุดเด่นที่สระว่ายน้ำส่วนตัวในบริเวณบ้าน และ “บ้านกล้วยไม้” ก็ตั้งอยู่ใกล้กับสวนกล้วยไม้ เป็นต้น ซึ่งบ้านพักแต่ละหลัง ก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ยกเว้นสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสัญญาณโทรศัพท์ไม่ชัดเจนมีบ้างไม่มีบ้างในบางพื้นที่ของเดอะปาร์ค รวมถึงการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกนักสำหรับคนที่ไม่ได้มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทาง
จากระยอง สามารถไปได้ 2 ทาง คือ ทางที่ 1 มุ่งหน้าไปทางบ้านเพ (สาย 3) เลยทางแยกบ้านเพให้คอยสังเกตหลักกิโลเมตรที่ 244 ให้เลี้ยวซ้าย เข้าซอยที่มีป้าย “เดอะปาร์ค” (ก่อนถึงโค้ง) ตรงเข้ามาประมาณ 10 กิโลเมตร และทางที่ 2 มาจากทางหลวงสาย 36 (บายพาส-ระยอง) เลี้ยวที่สี่แยกบ้านแลง (สาย 3139) มุ่งหน้าไปทางบ้านแลง พอผ่านวัดจุฬามณี ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยกไปนาตาขวัญ (สาย 3139) ผ่านแยกบรู๊กไซด์ ผ่านแยกถนนสาย 4009 วิ่งขึ้นภูเขา สังเกตป้ายทางแยกสะพานช้าง ให้เลี้ยวขวาตรงศาลเจ้า ตรงขึ้นเขา พอลงเขาก็ถึงเดอะปาร์ค (อยู่ขวามือ)

จากกรุงเทพฯ ใช้มอเตอร์เวย์ ออกทางบ้านบึง มุ่งไปทางอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึงแกลง แล้วเลี้ยวขวา มาจนถึง กม.247 เลี้ยวขวาที่สามแยกไฟจราจร ซึ่งเป็นชุมชนตลาดบ้านกะเฉด ขับตรงมาประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่ตลาดบ้านสังคฤกษ์ (สำนักทอง) เกษตรศิริ ซอย 3 เข้ามาอีก 3 กิโลเมตร ก็ถึงเดอะปาร์คฯ