บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในระยอง และเกาะเสม็ด ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ ในเกาะเสม็ด และ จังหวัดระยอง

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - เกาะเสม็ด และ จังหวัดระยอง, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ที่ตำแหน่งละติจูด 12°40′32″ เหนือและลองติจูด 101°16′42″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 5 เมตร / 16 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล

ฤดูที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน (ช่วงมรสุม)
พฤศจิกายน - เมษายน พฤษภาคม - ตุลาคม

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ เกาะเสม็ดและจังหวัดระยอง
เดือน ค่าเฉลี่ยต่อปี
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 29.1 29.3 30.6 30.8 29.7 29.3 28.3 28.5 27.5 27.3 26.8 28.8
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) 5.3 35.9 61.7 231.3 221.2 376.0 361.6 162.2 184.9 12.3 0.0 150.2