บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

บริการรถรับ-ส่งบนเกาะสมุย

บริษัทที่ดำเนินการ อัตราค่าบริการ / คน
samui transfer service นิวเดสทิเนชั่น 2000 300 บาท
samui transfer service สุพรรณษา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ 300 บาท

นิวเดสทิเนชั่น 2000
บริการรับ-ส่งบนเกาะสมุย โดยรถยนต์และรถตู้

 จากสนามบินเกาะสมุย
  ไป เฉวงและบ่อผุด เชิงมล ละไมและแม่น้ำ หน้าทอนและหัวถนน ตะลิ่งงามและพังกา
  จำนวนผู้โดยสาร (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  1 350 350 450 550 650
  2 400 400 500 600 700
  3 500 500 600 750 750
  4 600 600 700 800 900
  5 700 700 800 900 1,000

รถตู้ส่วนตัวบุคคล (ไม่เกิน 1-6 คน)
 
  จาก ถึง อัตราค่าบริการ (บาท)
  สนามบินสุราษฏร์ธานี   เกาะสมุย 4,500
  เกาะสมุย   สนามบินสุราษฏร์ธานี 4,500
  เกาะสมุย   กรุงเทพ 17,000
  เกาะสมุย   กระบี่ 8,000
  เกาะสมุย   ภูเก็ต 9,000

*** ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่คิดค่าบริการ  samui transfer service คลิกลิงค์ สำหรับทำการจองบริการรับส่ง


สุพรรณษา ทราเวลแอนด์ทัวร์
บริการรับ-ส่งบนเกาะสมุย โดยรถยนต์และรถตู้

จากสนามบินเกาะสมุย
  ไป เฉวงและบ่อผุด ละไมและแม่น้ำ หัวถนนและตลิ่งงาม หัวถนน
  จำนวนผู้โดยสาร (บาท) (บาท) (บาท) ((บาท)
  1 350 450 550 650
  2 400 500 600 700
  3 500 600 750 800
  4 600 700 800 900
  5 750 800 900 1,000

*** ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่คิดค่าบริการ 

samui transfer service คลิกลิงค์ สำหรับทำการจองบริการรับส่ง