บริการรับจองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทในเกาะสมุย, หาดเฉวง, หาดละไม, บ่อผุดและแม่น้ำ ด้วยราคาสุดพิเศษ ถูกสุดๆ พร้อมข้อมูลการท่องเที่ยว

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร

 

Thai Food
blue line

 

thai food

:: Introduction  :: Eating & Ordering Thai Food  :: What Comprises a Thai Meal  :: Preparing Thai Food

:: Regional Thai Cuisine  :: hai Recipes  :: Thai Desserts :: Fruits  :: Herbs :: Vegetables  :: Rice  :: Chili 

:: Using Chopsticks

thai desserts

Desserts :: Sangkhaya Fakthong  :: Bua Loi Phuak  :: Kluai Buat Chi 
icon Sangkhaya Fakthong (Custard Pumpkin)

Sangkhaya Fakthong
      Cut a slice off the top of the pumpkin, remove the seeds and most of the soft pulp. In a mixing bowl, light whisk the eggs, add the sugar, salt and coconut cream and stir until well blended. Pour the mixture into the pumpkin and cook in a steamer (for approximately 20 minutes) until the custard is set. Make 4 serving
 

 

Sangkhaya Fakthong : Ingredients
1 small pumpkin
5 chicken eggs
1/3 cup palm sugar
1 pinch of salt
1 cup coconut cream

 

icon arrow Bua Loi Phuak (Taro Balls in Coconut Cream)

Bua Loi Phuak
      Put the glutinous-rice and flour and the corn flour in a bowl. Add the mashed taro and knead to a soft dough. Add the mashed taro and knead well. Roll into tiny balls and set aside. Dissolve the palm sugar and salt in the coconut milk over a  low heat, stirring constantly. Bring to the boil and add the taro balls. When they are cooked, remove from the heat. Serve hot. Make 4-6 servings.


Bua Loi Phuak : Ingredients
1 cup cooked taro, masked
2 cups glutinous-rice flour
1 cup corn flour
4 cups coconut milk
1 cup palm sugar
1/8 teaspoon salt
6-8 teaspoon water

 

icon arrow Kluai Buat Chi (Banana Cooked in Coconut Milk)

Kluai Buat Chi
      Slice the bananas lengthways, then in haft. Pour the coconut milk into a pan, add the sugar and salt. Bring to the boil, add the bananas, bring back to the boil for minutes and then remove from heat. Serve hot or cold, Make servings.
 

 

Kluai Buat Chi : Ingredients

2-3 small, slight green bananas
4 cups/ 900 ml thin coconut milk
1cup / 175 g sugar
1/4 teaspoon salt