ร้านขายของที่ระลึกจังหวัดฉะเชิงเทรา, แหล่งซื้อของฝากจังหวัดฉะเชิงเทรา, สินค้าที่ระลึกของจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มทองเหลืองบางขวัญ
กลุ่มทองเหลืองบางขวัญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
กลุ่มมะพร้าวน้ำหอม
กลุ่มมะพร้าวน้ำหอม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด
บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด
สถานที่ตั้ง : อำเภอแปลงยาว
สินค้า OTOP ของฝาก และของที่ระลึก
กลุ่มทอผ้าขาวม้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอสนามชัยเขต
โทร.: 08 6106 9217

กลุ่มทำอิฐบ้านวังคู
สถานที่ตั้ง : อำเภอสนามชัยเขต
โทร.: 08 6148 8837

กลุ่มทอผ้าไหม
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าตะเกียบ
โทร.: 08 7002 4965

กลุ่มทองเหลืองบางขวัญ
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 08 7149 7145

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชาวสวน
สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าตะเกียบ
ไวน์มะม่วง
โทร.: 0 3850 8064
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
สถานที่ตั้ง : อำเภอพนมสารคาม
โทร.: 0 3885 4214

กลุ่มมะพร้าวน้ำหอม
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 3897 0078

บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด
สถานที่ตั้ง : อำเภอแปลงยาว
โทร.: 0 3881 3444

มีเบเกอรี่
สถานที่ตั้ง : อำเภอบางคล้า
โทร.: 0 3854 1115
โรงแรม: โรงแรมใกล้ อำเถอบางคล้า

วิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา (ริน ขนมไทย)
สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง
โทร.: 0 3851 2534
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร