ข้อมูลการเดินทางในจังหวัดชัยนาท, การเดินทางไปจังหวัดชัยนาท, การเดินทางโดยรถยนต์, การเดินทางโดยรถประจำทาง

การเดินทาง
การเดินทางมายังจังหวัดชัยนาท
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 194 กิโลเมตร เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอ่างทอง-สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปยังจังหวัดชัยนาทอีก 10 กิโลเมตร
โดยรถประจำทาง
มีรถรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ชัยนาท ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ทุกวัน รถออกทุก1 ชั่วโมง ให้บริการเป็นรถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : บริษัท ขนส่ง จำกัด 1490 หรือเว็บไซต์ : www.transport.co.th ชัยนาททัวร์ กรุงเทพฯ 0 2936 3808

 

เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร