สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิจังหวัดจันทบุรี, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ - จังหวัดจันทบุรี, ประเทศไทย
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนธันวาคม 2553

ตั้งอยู่ตำแหน่งละติจูด 12°36′37″ เหนือ และลองติจูด 102°06′10″ ตะวันออก
ที่ระดับความสูง 1,556 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ฤดูฝน
พฤษภาคม - กุมภาพันธ์ มีนาคม - พฤศจิกายน

เวลาและอุณหภูมิ ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ จังหวัดจันทบุรี
เดือน ค่าเฉลี่ย
ต่อปี
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศาเซลเซียส)
28.4 28.8 29.8 29.7 28.5 28.0 27.3 28.1 27.1 27.5 27.0 28.2
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
(มิลลิเมตร)
100.2 77.0 159.1 281.6 492.8 567.4 512.7 225.9 375.3 5.7 1.5 254.5
 
เพิ่มขนาดตัวอักษร ตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร